{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/gl/axeitado/a/wn",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/gl/axeitado/a/wn/,/c/en/appropriate/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/appropriate/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "appropriate",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/appropriate"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/gl/axeitado/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "axeitado",
    "language": "gl",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/gl/axeitado"
   },
   "surfaceText": "[[axeitado]] is a translation of [[appropriate]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/gl/axeitado/a/wn/,/c/en/fit/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/fit/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "fit",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/fit"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/gl/axeitado/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "axeitado",
    "language": "gl",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/gl/axeitado"
   },
   "surfaceText": "[[axeitado]] is a translation of [[fit]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/gl/axeitado/a/wn/,/c/en/congenial/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/congenial/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "congenial",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/congenial"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/gl/axeitado/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "axeitado",
    "language": "gl",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/gl/axeitado"
   },
   "surfaceText": "[[axeitado]] is a translation of [[congenial]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/gl/axeitado/a/wn/,/c/en/adequate/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/adequate/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "adequate",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/adequate"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/gl/axeitado/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "axeitado",
    "language": "gl",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/gl/axeitado"
   },
   "surfaceText": "[[axeitado]] is a translation of [[adequate]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/gl/axeitado/a/wn/,/c/en/proper/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/proper/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "proper",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/proper"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/gl/axeitado/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "axeitado",
    "language": "gl",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/gl/axeitado"
   },
   "surfaceText": "[[axeitado]] is a translation of [[proper]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/gl/axeitado/a/wn/,/c/en/snug/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/snug/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "snug",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/snug"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/gl/axeitado/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "axeitado",
    "language": "gl",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/gl/axeitado"
   },
   "surfaceText": "[[axeitado]] is a translation of [[snug]]",
   "weight": 2.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1"
}