{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/congregational/a/wn",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/seurakunnallinen/a/wn/,/c/en/congregational/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/congregational/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "congregational",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/congregational"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/seurakunnallinen/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "seurakunnallinen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/seurakunnallinen"
   },
   "surfaceText": "[[seurakunnallinen]] is a translation of [[congregational]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/berhubungan_dengan_jemaah/a/wn/,/c/en/congregational/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/congregational/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "congregational",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/congregational"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/berhubungan_dengan_jemaah/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "berhubungan dengan jemaah",
    "language": "id",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/id/berhubungan_dengan_jemaah"
   },
   "surfaceText": "[[berhubungan dengan jemaah]] is a translation of [[congregational]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/seurakunta/a/wn/,/c/en/congregational/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/congregational/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "congregational",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/congregational"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/seurakunta/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "seurakunta-",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/seurakunta"
   },
   "surfaceText": "[[seurakunta-]] is a translation of [[congregational]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/it/congregazionalista/a/wn/religion/,/c/en/congregational/a/wn/religion/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/congregational/a/wn/religion",
    "@type": "Node",
    "label": "Congregational",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, religion",
    "term": "/c/en/congregational"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/it/congregazionalista/a/wn/religion",
    "@type": "Node",
    "label": "congregazionalista",
    "language": "it",
    "sense_label": "a, religion",
    "term": "/c/it/congregazionalista"
   },
   "surfaceText": "[[congregazionalista]] is a translation of [[Congregational]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/HasContext/,/c/en/congregational/a/wn/religion/,/c/en/religion/n/wn/cognition/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/religion/n/wn/cognition",
    "@type": "Node",
    "label": "religion",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, cognition",
    "term": "/c/en/religion"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/HasContext",
    "@type": "Relation",
    "label": "HasContext"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/congregational/a/wn/religion",
    "@type": "Node",
    "label": "Congregational",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, religion",
    "term": "/c/en/congregational"
   },
   "surfaceText": "[[Congregational]] is used in the context of [[religion]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/seurakunnan/a/wn/,/c/en/congregational/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/congregational/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "congregational",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/congregational"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/seurakunnan/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "seurakunnan",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/seurakunnan"
   },
   "surfaceText": "[[seurakunnan]] is a translation of [[congregational]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/kongregationalistinen/a/wn/religion/,/c/en/congregational/a/wn/religion/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/congregational/a/wn/religion",
    "@type": "Node",
    "label": "Congregational",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, religion",
    "term": "/c/en/congregational"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/kongregationalistinen/a/wn/religion",
    "@type": "Node",
    "label": "kongregationalistinen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, religion",
    "term": "/c/fi/kongregationalistinen"
   },
   "surfaceText": "[[kongregationalistinen]] is a translation of [[Congregational]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/congregationalist/a/wn/religion/,/c/en/congregational/a/wn/religion/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/congregational/a/wn/religion",
    "@type": "Node",
    "label": "Congregational",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, religion",
    "term": "/c/en/congregational"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/congregationalist/a/wn/religion",
    "@type": "Node",
    "label": "Congregationalist",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, religion",
    "term": "/c/en/congregationalist"
   },
   "surfaceText": "[[Congregationalist]] is a synonym of [[Congregational]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/kongregationaalinen/a/wn/religion/,/c/en/congregational/a/wn/religion/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/congregational/a/wn/religion",
    "@type": "Node",
    "label": "Congregational",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, religion",
    "term": "/c/en/congregational"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/kongregationaalinen/a/wn/religion",
    "@type": "Node",
    "label": "kongregationaalinen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, religion",
    "term": "/c/fi/kongregationaalinen"
   },
   "surfaceText": "[[kongregationaalinen]] is a translation of [[Congregational]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/ExternalURL/,/c/en/congregational/a/wn/,/http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/302712658-a/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/302712658-a",
    "@type": "Node",
    "label": "302712658-a",
    "path": "/wn31/302712658-a",
    "site": "wordnet-rdf.princeton.edu",
    "site_available": true,
    "term": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/302712658-a"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/ExternalURL",
    "@type": "Relation",
    "label": "ExternalURL"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/congregational/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "congregational",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/congregational"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/ExternalURL/,/c/en/congregational/a/wn/religion/,/http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/302966345-a/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/302966345-a",
    "@type": "Node",
    "label": "302966345-a",
    "path": "/wn31/302966345-a",
    "site": "wordnet-rdf.princeton.edu",
    "site_available": true,
    "term": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/302966345-a"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/ExternalURL",
    "@type": "Relation",
    "label": "ExternalURL"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/congregational/a/wn/religion",
    "@type": "Node",
    "label": "congregational",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, religion",
    "term": "/c/en/congregational"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1"
}