{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/id/menarik",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/menarik/a/wn/,/c/en/inviting/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/inviting/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "inviting",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/inviting"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/menarik/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "menarik",
    "language": "id",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/id/menarik"
   },
   "surfaceText": "[[menarik]] is a translation of [[inviting]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/menarik/v/wn/contact/,/c/en/guide/v/wn/contact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/guide/v/wn/contact",
    "@type": "Node",
    "label": "guide",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, contact",
    "term": "/c/en/guide"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/menarik/v/wn/contact",
    "@type": "Node",
    "label": "menarik",
    "language": "id",
    "sense_label": "v, contact",
    "term": "/c/id/menarik"
   },
   "surfaceText": "[[menarik]] is a translation of [[guide]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/menarik/v/wn/communication/,/c/en/entice/v/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/entice/v/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "entice",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, communication",
    "term": "/c/en/entice"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/menarik/v/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "menarik",
    "language": "id",
    "sense_label": "v, communication",
    "term": "/c/id/menarik"
   },
   "surfaceText": "[[menarik]] is a translation of [[entice]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/menarik/a/wn/,/c/en/charming/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/charming/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "charming",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/charming"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/menarik/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "menarik",
    "language": "id",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/id/menarik"
   },
   "surfaceText": "[[menarik]] is a translation of [[charming]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/menarik/v/wn/cognition/,/c/en/excerpt/v/wn/cognition/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/excerpt/v/wn/cognition",
    "@type": "Node",
    "label": "excerpt",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, cognition",
    "term": "/c/en/excerpt"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/menarik/v/wn/cognition",
    "@type": "Node",
    "label": "menarik",
    "language": "id",
    "sense_label": "v, cognition",
    "term": "/c/id/menarik"
   },
   "surfaceText": "[[menarik]] is a translation of [[excerpt]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/menarik/v/wn/social/,/c/en/draw/v/wn/social/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/draw/v/wn/social",
    "@type": "Node",
    "label": "draw",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, social",
    "term": "/c/en/draw"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/menarik/v/wn/social",
    "@type": "Node",
    "label": "menarik",
    "language": "id",
    "sense_label": "v, social",
    "term": "/c/id/menarik"
   },
   "surfaceText": "[[menarik]] is a translation of [[draw]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/menarik/v/wn/emotion/,/c/en/bring/v/wn/emotion/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bring/v/wn/emotion",
    "@type": "Node",
    "label": "bring",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, emotion",
    "term": "/c/en/bring"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/menarik/v/wn/emotion",
    "@type": "Node",
    "label": "menarik",
    "language": "id",
    "sense_label": "v, emotion",
    "term": "/c/id/menarik"
   },
   "surfaceText": "[[menarik]] is a translation of [[bring]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/menarik/v/wn/motion/,/c/en/draw/v/wn/motion/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/draw/v/wn/motion",
    "@type": "Node",
    "label": "draw",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, motion",
    "term": "/c/en/draw"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/menarik/v/wn/motion",
    "@type": "Node",
    "label": "menarik",
    "language": "id",
    "sense_label": "v, motion",
    "term": "/c/id/menarik"
   },
   "surfaceText": "[[menarik]] is a translation of [[draw]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/menarik/v/wn/creation/,/c/en/educe/v/wn/creation/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/educe/v/wn/creation",
    "@type": "Node",
    "label": "educe",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, creation",
    "term": "/c/en/educe"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/menarik/v/wn/creation",
    "@type": "Node",
    "label": "menarik",
    "language": "id",
    "sense_label": "v, creation",
    "term": "/c/id/menarik"
   },
   "surfaceText": "[[menarik]] is a translation of [[educe]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/menarik/a/wn/,/c/en/attractive/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/attractive/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "attractive",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/attractive"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/menarik/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "menarik",
    "language": "id",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/id/menarik"
   },
   "surfaceText": "[[menarik]] is a translation of [[attractive]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/menarik/v/wn/emotion/,/c/en/attract/v/wn/emotion/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/attract/v/wn/emotion",
    "@type": "Node",
    "label": "attract",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, emotion",
    "term": "/c/en/attract"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/menarik/v/wn/emotion",
    "@type": "Node",
    "label": "menarik",
    "language": "id",
    "sense_label": "v, emotion",
    "term": "/c/id/menarik"
   },
   "surfaceText": "[[menarik]] is a translation of [[attract]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/menarik/v/wn/contact/,/c/en/pluck/v/wn/contact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/pluck/v/wn/contact",
    "@type": "Node",
    "label": "pluck",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, contact",
    "term": "/c/en/pluck"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/menarik/v/wn/contact",
    "@type": "Node",
    "label": "menarik",
    "language": "id",
    "sense_label": "v, contact",
    "term": "/c/id/menarik"
   },
   "surfaceText": "[[menarik]] is a translation of [[pluck]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/menarik/v/wn/contact/,/c/en/catch/v/wn/contact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/catch/v/wn/contact",
    "@type": "Node",
    "label": "catch",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, contact",
    "term": "/c/en/catch"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/menarik/v/wn/contact",
    "@type": "Node",
    "label": "menarik",
    "language": "id",
    "sense_label": "v, contact",
    "term": "/c/id/menarik"
   },
   "surfaceText": "[[menarik]] is a translation of [[catch]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/menarik/v/wn/emotion/,/c/en/tempt/v/wn/emotion/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/tempt/v/wn/emotion",
    "@type": "Node",
    "label": "tempt",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, emotion",
    "term": "/c/en/tempt"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/menarik/v/wn/emotion",
    "@type": "Node",
    "label": "menarik",
    "language": "id",
    "sense_label": "v, emotion",
    "term": "/c/id/menarik"
   },
   "surfaceText": "[[menarik]] is a translation of [[tempt]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/menarik/v/wn/contact/,/c/en/disengage/v/wn/contact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/disengage/v/wn/contact",
    "@type": "Node",
    "label": "disengage",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, contact",
    "term": "/c/en/disengage"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/menarik/v/wn/contact",
    "@type": "Node",
    "label": "menarik",
    "language": "id",
    "sense_label": "v, contact",
    "term": "/c/id/menarik"
   },
   "surfaceText": "[[menarik]] is a translation of [[disengage]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/menarik/v/wn/stative/,/c/en/matter_to/v/wn/stative/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/matter_to/v/wn/stative",
    "@type": "Node",
    "label": "matter to",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, stative",
    "term": "/c/en/matter_to"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/menarik/v/wn/stative",
    "@type": "Node",
    "label": "menarik",
    "language": "id",
    "sense_label": "v, stative",
    "term": "/c/id/menarik"
   },
   "surfaceText": "[[menarik]] is a translation of [[matter to]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/menarik/v/wn/contact/,/c/en/trail/v/wn/contact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/trail/v/wn/contact",
    "@type": "Node",
    "label": "trail",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, contact",
    "term": "/c/en/trail"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/menarik/v/wn/contact",
    "@type": "Node",
    "label": "menarik",
    "language": "id",
    "sense_label": "v, contact",
    "term": "/c/id/menarik"
   },
   "surfaceText": "[[menarik]] is a translation of [[trail]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/menarik/v/wn/possession/,/c/en/breathe/v/wn/possession/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/breathe/v/wn/possession",
    "@type": "Node",
    "label": "breathe",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, possession",
    "term": "/c/en/breathe"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/menarik/v/wn/possession",
    "@type": "Node",
    "label": "menarik",
    "language": "id",
    "sense_label": "v, possession",
    "term": "/c/id/menarik"
   },
   "surfaceText": "[[menarik]] is a translation of [[breathe]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/menarik/v/wn/contact/,/c/en/tug/v/wn/contact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/tug/v/wn/contact",
    "@type": "Node",
    "label": "tug",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, contact",
    "term": "/c/en/tug"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/menarik/v/wn/contact",
    "@type": "Node",
    "label": "menarik",
    "language": "id",
    "sense_label": "v, contact",
    "term": "/c/id/menarik"
   },
   "surfaceText": "[[menarik]] is a translation of [[tug]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/menarik/a/wn/,/c/en/delightful/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/delightful/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "delightful",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/delightful"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/menarik/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "menarik",
    "language": "id",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/id/menarik"
   },
   "surfaceText": "[[menarik]] is a translation of [[delightful]]",
   "weight": 2.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1",
 "view": {
  "@id": "/c/id/menarik?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/id/menarik?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/id/menarik?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}