{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/fi/poikkipuu/n/wn/artifact",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/poikkipuu/n/wn/artifact/,/c/en/stringer/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/stringer/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "stringer",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/stringer"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/poikkipuu/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "poikkipuu",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/fi/poikkipuu"
   },
   "surfaceText": "[[poikkipuu]] is a translation of [[stringer]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/poikkipuu/n/wn/artifact/,/c/en/doubletree/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/doubletree/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "doubletree",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/doubletree"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/poikkipuu/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "poikkipuu",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/fi/poikkipuu"
   },
   "surfaceText": "[[poikkipuu]] is a translation of [[doubletree]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/poikkipuu/n/wn/artifact/,/c/en/bar/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bar/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "bar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/bar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/poikkipuu/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "poikkipuu",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/fi/poikkipuu"
   },
   "surfaceText": "[[poikkipuu]] is a translation of [[bar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/poikkipuu/n/wn/artifact/,/c/en/crossbar/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/crossbar/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "crossbar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/crossbar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/poikkipuu/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "poikkipuu",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/fi/poikkipuu"
   },
   "surfaceText": "[[poikkipuu]] is a translation of [[crossbar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/poikkipuu/n/wn/artifact/,/c/en/transom/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/transom/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "transom",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/transom"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/poikkipuu/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "poikkipuu",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/fi/poikkipuu"
   },
   "surfaceText": "[[poikkipuu]] is a translation of [[transom]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/poikkipuu/n/wn/artifact/,/c/en/crosspiece/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/crosspiece/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "crosspiece",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/crosspiece"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/poikkipuu/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "poikkipuu",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/fi/poikkipuu"
   },
   "surfaceText": "[[poikkipuu]] is a translation of [[crosspiece]]",
   "weight": 2.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1"
}