{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/es/arrugar",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/es/arrugar/v/wn/contact/,/c/en/furrow/v/wn/contact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/furrow/v/wn/contact",
    "@type": "Node",
    "label": "furrow",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, contact",
    "term": "/c/en/furrow"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/arrugar/v/wn/contact",
    "@type": "Node",
    "label": "arrugar",
    "language": "es",
    "sense_label": "v, contact",
    "term": "/c/es/arrugar"
   },
   "surfaceText": "[[arrugar]] is a translation of [[furrow]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/es/arrugar/v/wn/contact/,/c/en/crimp/v/wn/contact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/crimp/v/wn/contact",
    "@type": "Node",
    "label": "crimp",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, contact",
    "term": "/c/en/crimp"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/arrugar/v/wn/contact",
    "@type": "Node",
    "label": "arrugar",
    "language": "es",
    "sense_label": "v, contact",
    "term": "/c/es/arrugar"
   },
   "surfaceText": "[[arrugar]] is a translation of [[crimp]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/es/arrugar/v/wn/contact/,/c/en/ruffle/v/wn/contact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/ruffle/v/wn/contact",
    "@type": "Node",
    "label": "ruffle",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, contact",
    "term": "/c/en/ruffle"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/arrugar/v/wn/contact",
    "@type": "Node",
    "label": "arrugar",
    "language": "es",
    "sense_label": "v, contact",
    "term": "/c/es/arrugar"
   },
   "surfaceText": "[[arrugar]] is a translation of [[ruffle]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/es/arrugar/v/wn/contact/,/c/en/line/v/wn/contact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/line/v/wn/contact",
    "@type": "Node",
    "label": "line",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, contact",
    "term": "/c/en/line"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/arrugar/v/wn/contact",
    "@type": "Node",
    "label": "arrugar",
    "language": "es",
    "sense_label": "v, contact",
    "term": "/c/es/arrugar"
   },
   "surfaceText": "[[arrugar]] is a translation of [[line]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/FormOf/,/c/es/arrugarás/v/,/c/es/arrugar/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/es/arrugar",
    "@type": "Node",
    "label": "arrugar",
    "language": "es",
    "term": "/c/es/arrugar"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/FormOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "FormOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/arrugarás/v",
    "@type": "Node",
    "label": "arrugarás",
    "language": "es",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/es/arrugarás"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/FormOf/,/c/es/arruguemos/v/,/c/es/arrugar/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/es/arrugar",
    "@type": "Node",
    "label": "arrugar",
    "language": "es",
    "term": "/c/es/arrugar"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/FormOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "FormOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/arruguemos/v",
    "@type": "Node",
    "label": "arruguemos",
    "language": "es",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/es/arruguemos"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/de/zerknittern/v/,/c/es/arrugar/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/de",
   "end": {
    "@id": "/c/es/arrugar",
    "@type": "Node",
    "label": "arrugar",
    "language": "es",
    "term": "/c/es/arrugar"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/de/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/de",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/de/zerknittern/v",
    "@type": "Node",
    "label": "zerknittern",
    "language": "de",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/de/zerknittern"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/FormOf/,/c/es/arrugarais/v/,/c/es/arrugar/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/es/arrugar",
    "@type": "Node",
    "label": "arrugar",
    "language": "es",
    "term": "/c/es/arrugar"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/FormOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "FormOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/arrugarais/v",
    "@type": "Node",
    "label": "arrugarais",
    "language": "es",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/es/arrugarais"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/es/arruga/v/,/c/es/arrugar/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/fr",
   "end": {
    "@id": "/c/es/arrugar",
    "@type": "Node",
    "label": "arrugar",
    "language": "es",
    "term": "/c/es/arrugar"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/fr/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/fr",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/arruga/v",
    "@type": "Node",
    "label": "arruga",
    "language": "es",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/es/arruga"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/rider/v/wikt/fr_1/,/c/es/arrugar/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/fr",
   "end": {
    "@id": "/c/es/arrugar",
    "@type": "Node",
    "label": "arrugar",
    "language": "es",
    "term": "/c/es/arrugar"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/fr/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/fr",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/rider/v/wikt/fr_1",
    "@type": "Node",
    "label": "rider",
    "language": "fr",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/fr/rider"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/es/arrugareis/v/,/c/es/arrugar/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/fr",
   "end": {
    "@id": "/c/es/arrugar",
    "@type": "Node",
    "label": "arrugar",
    "language": "es",
    "term": "/c/es/arrugar"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/fr/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/fr",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/arrugareis/v",
    "@type": "Node",
    "label": "arrugareis",
    "language": "es",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/es/arrugareis"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/FormOf/,/c/es/arrugarán/v/,/c/es/arrugar/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/es/arrugar",
    "@type": "Node",
    "label": "arrugar",
    "language": "es",
    "term": "/c/es/arrugar"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/FormOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "FormOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/arrugarán/v",
    "@type": "Node",
    "label": "arrugarán",
    "language": "es",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/es/arrugarán"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/es/arrugases/v/,/c/es/arrugar/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/fr",
   "end": {
    "@id": "/c/es/arrugar",
    "@type": "Node",
    "label": "arrugar",
    "language": "es",
    "term": "/c/es/arrugar"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/fr/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/fr",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/arrugases/v",
    "@type": "Node",
    "label": "arrugases",
    "language": "es",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/es/arrugases"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/FormOf/,/c/es/arrugarlos/v/,/c/es/arrugar/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/es/arrugar",
    "@type": "Node",
    "label": "arrugar",
    "language": "es",
    "term": "/c/es/arrugar"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/FormOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "FormOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/arrugarlos/v",
    "@type": "Node",
    "label": "arrugarlos",
    "language": "es",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/es/arrugarlos"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/FormOf/,/c/es/arrugáramos/v/,/c/es/arrugar/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/es/arrugar",
    "@type": "Node",
    "label": "arrugar",
    "language": "es",
    "term": "/c/es/arrugar"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/FormOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "FormOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/arrugáramos/v",
    "@type": "Node",
    "label": "arrugáramos",
    "language": "es",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/es/arrugáramos"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/FormOf/,/c/es/arrugaras/v/,/c/es/arrugar/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/es/arrugar",
    "@type": "Node",
    "label": "arrugar",
    "language": "es",
    "term": "/c/es/arrugar"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/FormOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "FormOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/arrugaras/v",
    "@type": "Node",
    "label": "arrugaras",
    "language": "es",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/es/arrugaras"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/FormOf/,/c/es/arrugaren/v/,/c/es/arrugar/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/es/arrugar",
    "@type": "Node",
    "label": "arrugar",
    "language": "es",
    "term": "/c/es/arrugar"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/FormOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "FormOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/arrugaren/v",
    "@type": "Node",
    "label": "arrugaren",
    "language": "es",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/es/arrugaren"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/es/arrugar/v/,/c/en/wrinkle/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/wrinkle",
    "@type": "Node",
    "label": "wrinkle",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/wrinkle"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/arrugar/v",
    "@type": "Node",
    "label": "arrugar",
    "language": "es",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/es/arrugar"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/FormOf/,/c/es/arrugá/v/,/c/es/arrugar/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/es/arrugar",
    "@type": "Node",
    "label": "arrugar",
    "language": "es",
    "term": "/c/es/arrugar"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/FormOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "FormOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/arrugá/v",
    "@type": "Node",
    "label": "arrugá",
    "language": "es",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/es/arrugá"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/FormOf/,/c/es/arrugaríais/v/,/c/es/arrugar/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/es/arrugar",
    "@type": "Node",
    "label": "arrugar",
    "language": "es",
    "term": "/c/es/arrugar"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/FormOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "FormOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/arrugaríais/v",
    "@type": "Node",
    "label": "arrugaríais",
    "language": "es",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/es/arrugaríais"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1",
 "view": {
  "@id": "/c/es/arrugar?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/es/arrugar?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/es/arrugar?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}