{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/wag/n/wn/person",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ca/faceciós/n/wn/person/,/c/en/wag/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/wag/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "wag",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/wag"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ca/faceciós/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "faceciós",
    "language": "ca",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/ca/faceciós"
   },
   "surfaceText": "[[faceciós]] is a translation of [[wag]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/älyniekka/n/wn/person/,/c/en/wag/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/wag/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "wag",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/wag"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/älyniekka/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "älyniekka",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/fi/älyniekka"
   },
   "surfaceText": "[[älyniekka]] is a translation of [[wag]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/narritari/n/wn/person/,/c/en/wag/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/wag/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "wag",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/wag"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/narritari/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "narritari",
    "language": "eu",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/eu/narritari"
   },
   "surfaceText": "[[narritari]] is a translation of [[wag]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/orang_suka_melawak/n/wn/person/,/c/en/wag/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/wag/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "wag",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/wag"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/orang_suka_melawak/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "orang suka melawak",
    "language": "ms",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/ms/orang_suka_melawak"
   },
   "surfaceText": "[[orang suka melawak]] is a translation of [[wag]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/txistezale/n/wn/person/,/c/en/wag/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/wag/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "wag",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/wag"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/txistezale/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "txistezale",
    "language": "eu",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/eu/txistezale"
   },
   "surfaceText": "[[txistezale]] is a translation of [[wag]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fa/مزاح/n/wn/person/,/c/en/wag/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/wag/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "wag",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/wag"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fa/مزاح/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "مزاح",
    "language": "fa",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/fa/مزاح"
   },
   "surfaceText": "[[مزاح]] is a translation of [[wag]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pl/sowizdrzał/n/wn/person/,/c/en/wag/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/wag/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "wag",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/wag"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pl/sowizdrzał/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "sowizdrzał",
    "language": "pl",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/pl/sowizdrzał"
   },
   "surfaceText": "[[sowizdrzał]] is a translation of [[wag]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/wag/n/wn/person/,/c/en/humorist/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/humorist/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "humorist",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/humorist"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/wag/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "wag",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/wag"
   },
   "surfaceText": "[[wag]] is a type of [[humorist]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/vitsiniekka/n/wn/person/,/c/en/wag/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/wag/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "wag",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/wag"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/vitsiniekka/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "vitsiniekka",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/fi/vitsiniekka"
   },
   "surfaceText": "[[vitsiniekka]] is a translation of [[wag]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/txantxazale/n/wn/person/,/c/en/wag/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/wag/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "wag",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/wag"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/txantxazale/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "txantxazale",
    "language": "eu",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/eu/txantxazale"
   },
   "surfaceText": "[[txantxazale]] is a translation of [[wag]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ca/bromista/n/wn/person/,/c/en/wag/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/wag/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "wag",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/wag"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ca/bromista/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "bromista",
    "language": "ca",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/ca/bromista"
   },
   "surfaceText": "[[bromista]] is a translation of [[wag]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/it/spiritoso/n/wn/person/,/c/en/wag/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/wag/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "wag",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/wag"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/it/spiritoso/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "spiritoso",
    "language": "it",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/it/spiritoso"
   },
   "surfaceText": "[[spiritoso]] is a translation of [[wag]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/card/n/wn/person/,/c/en/wag/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/wag/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "wag",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/wag"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/card/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "card",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/card"
   },
   "surfaceText": "[[card]] is a synonym of [[wag]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/th/คนตลก/n/wn/person/,/c/en/wag/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/wag/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "wag",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/wag"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/th/คนตลก/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "คนตลก",
    "language": "th",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/th/คนตลก"
   },
   "surfaceText": "[[คนตลก]] is a translation of [[wag]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/it/freddurista/n/wn/person/,/c/en/wag/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/wag/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "wag",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/wag"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/it/freddurista/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "freddurista",
    "language": "it",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/it/freddurista"
   },
   "surfaceText": "[[freddurista]] is a translation of [[wag]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/hauska_tyyppi/n/wn/person/,/c/en/wag/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/wag/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "wag",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/wag"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/hauska_tyyppi/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "hauska tyyppi",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/fi/hauska_tyyppi"
   },
   "surfaceText": "[[hauska tyyppi]] is a translation of [[wag]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pl/filut/n/wn/person/,/c/en/wag/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/wag/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "wag",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/wag"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pl/filut/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "filut",
    "language": "pl",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/pl/filut"
   },
   "surfaceText": "[[filut]] is a translation of [[wag]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/wit/n/wn/person/,/c/en/wag/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/wag/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "wag",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/wag"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/wit/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "wit",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/wit"
   },
   "surfaceText": "[[wit]] is a synonym of [[wag]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/pandai_berjenaka_pintar/n/wn/person/,/c/en/wag/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/wag/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "wag",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/wag"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/pandai_berjenaka_pintar/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "pandai berjenaka pintar",
    "language": "ms",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/ms/pandai_berjenaka_pintar"
   },
   "surfaceText": "[[pandai berjenaka pintar]] is a translation of [[wag]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fa/هوش/n/wn/person/,/c/en/wag/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/wag/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "wag",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/wag"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fa/هوش/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "هوش",
    "language": "fa",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/fa/هوش"
   },
   "surfaceText": "[[هوش]] is a translation of [[wag]]",
   "weight": 2.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1",
 "view": {
  "@id": "/c/en/wag/n/wn/person?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/en/wag/n/wn/person?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/en/wag/n/wn/person?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}