{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/typewriter_carriage",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/typewriter_carriage/n/wn/artifact/,/c/en/carriage/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/carriage/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "carriage",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/carriage"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/typewriter_carriage/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "typewriter carriage",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/typewriter_carriage"
   },
   "surfaceText": "[[typewriter carriage]] is a type of [[carriage]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/PartOf/,/c/en/typewriter_carriage/n/wn/artifact/,/c/en/typewriter/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/typewriter/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "typewriter",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/typewriter"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/PartOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "PartOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/typewriter_carriage/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "typewriter carriage",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/typewriter_carriage"
   },
   "surfaceText": "[[typewriter carriage]] is a part of [[typewriter]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/kirjoituskoneen_vaunu/n/wn/artifact/,/c/en/typewriter_carriage/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/typewriter_carriage/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "typewriter carriage",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/typewriter_carriage"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/kirjoituskoneen_vaunu/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "kirjoituskoneen vaunu",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/fi/kirjoituskoneen_vaunu"
   },
   "surfaceText": "[[kirjoituskoneen vaunu]] is a translation of [[typewriter carriage]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/carrinho/n/wn/artifact/,/c/en/typewriter_carriage/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/typewriter_carriage/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "typewriter carriage",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/typewriter_carriage"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/carrinho/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "carrinho",
    "language": "pt",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/pt/carrinho"
   },
   "surfaceText": "[[carrinho]] is a translation of [[typewriter carriage]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/carreta/n/wn/artifact/,/c/en/typewriter_carriage/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/typewriter_carriage/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "typewriter carriage",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/typewriter_carriage"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/carreta/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "carreta",
    "language": "pt",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/pt/carreta"
   },
   "surfaceText": "[[carreta]] is a translation of [[typewriter carriage]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/ExternalURL/,/c/en/typewriter_carriage/n/wn/artifact/,/http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/104512640-n/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/104512640-n",
    "@type": "Node",
    "label": "104512640-n",
    "path": "/wn31/104512640-n",
    "site": "wordnet-rdf.princeton.edu",
    "site_available": true,
    "term": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/104512640-n"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/ExternalURL",
    "@type": "Relation",
    "label": "ExternalURL"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/typewriter_carriage/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "typewriter carriage",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/typewriter_carriage"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1"
}