{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/timorous/a/wn",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/pelokas/a/wn/,/c/en/timorous/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/timorous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "timorous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/timorous"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/pelokas/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "pelokas",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/pelokas"
   },
   "surfaceText": "[[pelokas]] is a translation of [[timorous]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/segan/a/wn/,/c/en/timorous/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/timorous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "timorous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/timorous"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/segan/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "segan",
    "language": "ms",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ms/segan"
   },
   "surfaceText": "[[segan]] is a translation of [[timorous]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/arka/a/wn/,/c/en/timorous/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/timorous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "timorous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/timorous"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/arka/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "arka",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/arka"
   },
   "surfaceText": "[[arka]] is a translation of [[timorous]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/timorée/a/wn/,/c/en/timorous/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/timorous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "timorous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/timorous"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/timorée/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "timorée",
    "language": "fr",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fr/timorée"
   },
   "surfaceText": "[[timorée]] is a translation of [[timorous]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ca/temerós/a/wn/,/c/en/timorous/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/timorous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "timorous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/timorous"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ca/temerós/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "temerós",
    "language": "ca",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ca/temerós"
   },
   "surfaceText": "[[temerós]] is a translation of [[timorous]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/craintif/a/wn/,/c/en/timorous/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/timorous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "timorous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/timorous"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/craintif/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "craintif",
    "language": "fr",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fr/craintif"
   },
   "surfaceText": "[[craintif]] is a translation of [[timorous]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/malu/a/wn/,/c/en/timorous/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/timorous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "timorous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/timorous"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/malu/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "malu",
    "language": "id",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/id/malu"
   },
   "surfaceText": "[[malu]] is a translation of [[timorous]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/fearful/a/wn/,/c/en/timorous/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/timorous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "timorous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/timorous"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/fearful/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "fearful",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/fearful"
   },
   "surfaceText": "[[fearful]] is a synonym of [[timorous]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/timide/a/wn/,/c/en/timorous/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/timorous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "timorous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/timorous"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/timide/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "timide",
    "language": "fr",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fr/timide"
   },
   "surfaceText": "[[timide]] is a translation of [[timorous]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/es/temeroso/a/wn/,/c/en/timorous/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/timorous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "timorous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/timorous"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/temeroso/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "temeroso",
    "language": "es",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/es/temeroso"
   },
   "surfaceText": "[[temeroso]] is a translation of [[timorous]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/takut_takut/a/wn/,/c/en/timorous/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/timorous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "timorous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/timorous"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/takut_takut/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "takut-takut",
    "language": "ms",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ms/takut_takut"
   },
   "surfaceText": "[[takut-takut]] is a translation of [[timorous]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/timoré/a/wn/,/c/en/timorous/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/timorous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "timorous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/timorous"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/timoré/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "timoré",
    "language": "fr",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fr/timoré"
   },
   "surfaceText": "[[timoré]] is a translation of [[timorous]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/malu/a/wn/,/c/en/timorous/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/timorous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "timorous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/timorous"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/malu/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "malu",
    "language": "ms",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ms/malu"
   },
   "surfaceText": "[[malu]] is a translation of [[timorous]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/craintive/a/wn/,/c/en/timorous/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/timorous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "timorous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/timorous"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/craintive/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "craintive",
    "language": "fr",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fr/craintive"
   },
   "surfaceText": "[[craintive]] is a translation of [[timorous]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/gl/medroso/a/wn/,/c/en/timorous/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/timorous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "timorous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/timorous"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/gl/medroso/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "medroso",
    "language": "gl",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/gl/medroso"
   },
   "surfaceText": "[[medroso]] is a translation of [[timorous]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/timorous/a/wn/,/c/en/timid/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/timid/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "timid",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/timid"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/timorous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "timorous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/timorous"
   },
   "surfaceText": "[[timorous]] is similar to [[timid]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/trepid/a/wn/,/c/en/timorous/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/timorous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "timorous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/timorous"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/trepid/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "trepid",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/trepid"
   },
   "surfaceText": "[[trepid]] is a synonym of [[timorous]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/peureux/a/wn/,/c/en/timorous/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/timorous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "timorous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/timorous"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/peureux/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "peureux",
    "language": "fr",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fr/peureux"
   },
   "surfaceText": "[[peureux]] is a translation of [[timorous]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/timid/a/wn/,/c/en/timorous/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/timorous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "timorous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/timorous"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/timid/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "timid",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/timid"
   },
   "surfaceText": "[[timid]] is similar to [[timorous]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fa/بزدل/a/wn/,/c/en/timorous/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/timorous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "timorous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/timorous"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fa/بزدل/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "بزدل",
    "language": "fa",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fa/بزدل"
   },
   "surfaceText": "[[بزدل]] is a translation of [[timorous]]",
   "weight": 2.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1",
 "view": {
  "@id": "/c/en/timorous/a/wn?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/en/timorous/a/wn?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/en/timorous/a/wn?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}