{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/thin/a/wn",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/faible/a/wn/,/c/en/thin/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/thin/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "thin",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/thin"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/faible/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "faible",
    "language": "fr",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fr/faible"
   },
   "surfaceText": "[[faible]] is a translation of [[thin]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/rala/a/wn/,/c/en/thin/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/thin/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "thin",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/thin"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/rala/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "rala",
    "language": "pt",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/pt/rala"
   },
   "surfaceText": "[[rala]] is a translation of [[thin]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/か細い/a/wn/,/c/en/thin/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/thin/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "thin",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/thin"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/か細い/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "か細い",
    "language": "ja",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ja/か細い"
   },
   "surfaceText": "[[か細い]] is a translation of [[thin]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/he/רזה/a/wn/,/c/en/thin/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/thin/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "thin",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/thin"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/he/רזה/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "רָזֶה",
    "language": "he",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/he/רזה"
   },
   "surfaceText": "[[רָזֶה]] is a translation of [[thin]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/thin/a/wn/,/c/en/see_through/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/see_through/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "see-through",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/see_through"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/thin/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "thin",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/thin"
   },
   "surfaceText": "[[thin]] is similar to [[see-through]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/tipis/a/wn/,/c/en/thin/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/thin/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "thin",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/thin"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/tipis/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "tipis",
    "language": "ms",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ms/tipis"
   },
   "surfaceText": "[[tipis]] is a translation of [[thin]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/gl/fraco/a/wn/,/c/en/thin/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/thin/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "thin",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/thin"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/gl/fraco/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "fraco",
    "language": "gl",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/gl/fraco"
   },
   "surfaceText": "[[fraco]] is a translation of [[thin]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/gl/raro/a/wn/,/c/en/thin/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/thin/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "thin",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/thin"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/gl/raro/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "raro",
    "language": "gl",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/gl/raro"
   },
   "surfaceText": "[[raro]] is a translation of [[thin]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/filamentlike/a/wn/,/c/en/thin/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/thin/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "thin",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/thin"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/filamentlike/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "filamentlike",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/filamentlike"
   },
   "surfaceText": "[[filamentlike]] is similar to [[thin]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ca/prim/a/wn/,/c/en/thin/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/thin/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "thin",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/thin"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ca/prim/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "prim",
    "language": "ca",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ca/prim"
   },
   "surfaceText": "[[prim]] is a translation of [[thin]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/thin/a/wn/,/c/en/depressed/a/wn/biology/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/depressed/a/wn/biology",
    "@type": "Node",
    "label": "depressed",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, biology",
    "term": "/c/en/depressed"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/thin/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "thin",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/thin"
   },
   "surfaceText": "[[thin]] is similar to [[depressed]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/cengkung/a/wn/,/c/en/thin/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/thin/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "thin",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/thin"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/cengkung/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "cengkung",
    "language": "id",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/id/cengkung"
   },
   "surfaceText": "[[cengkung]] is a translation of [[thin]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/thin/a/wn/,/c/en/anorectic/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/anorectic/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "anorectic",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/anorectic"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/thin/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "thin",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/thin"
   },
   "surfaceText": "[[thin]] is similar to [[anorectic]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/thin/a/wn/,/c/en/papery/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/papery/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "papery",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/papery"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/thin/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "thin",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/thin"
   },
   "surfaceText": "[[thin]] is similar to [[papery]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/stringy/a/wn/,/c/en/thin/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/thin/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "thin",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/thin"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/stringy/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "stringy",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/stringy"
   },
   "surfaceText": "[[stringy]] is similar to [[thin]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/it/magro/a/wn/,/c/en/thin/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/thin/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "thin",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/thin"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/it/magro/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "magro",
    "language": "it",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/it/magro"
   },
   "surfaceText": "[[magro]] is a translation of [[thin]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/薄い/a/wn/,/c/en/thin/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/thin/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "thin",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/thin"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/薄い/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "薄い",
    "language": "ja",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ja/薄い"
   },
   "surfaceText": "[[薄い]] is a translation of [[thin]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/thin/a/wn/,/c/en/fine/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/fine/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "fine",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/fine"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/thin/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "thin",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/thin"
   },
   "surfaceText": "[[thin]] is similar to [[fine]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/compressed/a/wn/biology/,/c/en/thin/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/thin/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "thin",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/thin"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/compressed/a/wn/biology",
    "@type": "Node",
    "label": "compressed",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, biology",
    "term": "/c/en/compressed"
   },
   "surfaceText": "[[compressed]] is similar to [[thin]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/scarecrowish/a/wn/,/c/en/thin/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/thin/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "thin",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/thin"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/scarecrowish/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "scarecrowish",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/scarecrowish"
   },
   "surfaceText": "[[scarecrowish]] is similar to [[thin]]",
   "weight": 2.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1",
 "view": {
  "@id": "/c/en/thin/a/wn?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/en/thin/a/wn?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/en/thin/a/wn?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}