{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/tax/v/wn/consumption",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/taxe/v/wn/consumption/,/c/en/tax/v/wn/consumption/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/tax/v/wn/consumption",
    "@type": "Node",
    "label": "tax",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, consumption",
    "term": "/c/en/tax"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/taxe/v/wn/consumption",
    "@type": "Node",
    "label": "taxe",
    "language": "fr",
    "sense_label": "v, consumption",
    "term": "/c/fr/taxe"
   },
   "surfaceText": "[[taxe]] is a translation of [[tax]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/task/v/wn/consumption/,/c/en/tax/v/wn/consumption/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/tax/v/wn/consumption",
    "@type": "Node",
    "label": "tax",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, consumption",
    "term": "/c/en/tax"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/task/v/wn/consumption",
    "@type": "Node",
    "label": "task",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, consumption",
    "term": "/c/en/task"
   },
   "surfaceText": "[[task]] is a synonym of [[tax]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/membea/v/wn/consumption/,/c/en/tax/v/wn/consumption/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/tax/v/wn/consumption",
    "@type": "Node",
    "label": "tax",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, consumption",
    "term": "/c/en/tax"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/membea/v/wn/consumption",
    "@type": "Node",
    "label": "membea",
    "language": "id",
    "sense_label": "v, consumption",
    "term": "/c/id/membea"
   },
   "surfaceText": "[[membea]] is a translation of [[tax]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/panna_koetukselle/v/wn/consumption/,/c/en/tax/v/wn/consumption/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/tax/v/wn/consumption",
    "@type": "Node",
    "label": "tax",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, consumption",
    "term": "/c/en/tax"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/panna_koetukselle/v/wn/consumption",
    "@type": "Node",
    "label": "panna koetukselle",
    "language": "fi",
    "sense_label": "v, consumption",
    "term": "/c/fi/panna_koetukselle"
   },
   "surfaceText": "[[panna koetukselle]] is a translation of [[tax]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/es/agotar/v/wn/consumption/,/c/en/tax/v/wn/consumption/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/tax/v/wn/consumption",
    "@type": "Node",
    "label": "tax",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, consumption",
    "term": "/c/en/tax"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/agotar/v/wn/consumption",
    "@type": "Node",
    "label": "agotar",
    "language": "es",
    "sense_label": "v, consumption",
    "term": "/c/es/agotar"
   },
   "surfaceText": "[[agotar]] is a translation of [[tax]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/es/gastar/v/wn/consumption/,/c/en/tax/v/wn/consumption/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/tax/v/wn/consumption",
    "@type": "Node",
    "label": "tax",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, consumption",
    "term": "/c/en/tax"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/gastar/v/wn/consumption",
    "@type": "Node",
    "label": "gastar",
    "language": "es",
    "sense_label": "v, consumption",
    "term": "/c/es/gastar"
   },
   "surfaceText": "[[gastar]] is a translation of [[tax]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/charger/v/wn/consumption/,/c/en/tax/v/wn/consumption/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/tax/v/wn/consumption",
    "@type": "Node",
    "label": "tax",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, consumption",
    "term": "/c/en/tax"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/charger/v/wn/consumption",
    "@type": "Node",
    "label": "charger",
    "language": "fr",
    "sense_label": "v, consumption",
    "term": "/c/fr/charger"
   },
   "surfaceText": "[[charger]] is a translation of [[tax]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/tâche/v/wn/consumption/,/c/en/tax/v/wn/consumption/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/tax/v/wn/consumption",
    "@type": "Node",
    "label": "tax",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, consumption",
    "term": "/c/en/tax"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/tâche/v/wn/consumption",
    "@type": "Node",
    "label": "tâche",
    "language": "fr",
    "sense_label": "v, consumption",
    "term": "/c/fr/tâche"
   },
   "surfaceText": "[[tâche]] is a translation of [[tax]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/tâcher/v/wn/consumption/,/c/en/tax/v/wn/consumption/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/tax/v/wn/consumption",
    "@type": "Node",
    "label": "tax",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, consumption",
    "term": "/c/en/tax"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/tâcher/v/wn/consumption",
    "@type": "Node",
    "label": "tâcher",
    "language": "fr",
    "sense_label": "v, consumption",
    "term": "/c/fr/tâcher"
   },
   "surfaceText": "[[tâcher]] is a translation of [[tax]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/MannerOf/,/c/en/tax/v/wn/consumption/,/c/en/strain/v/wn/consumption/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/strain/v/wn/consumption",
    "@type": "Node",
    "label": "strain",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, consumption",
    "term": "/c/en/strain"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/MannerOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "MannerOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/tax/v/wn/consumption",
    "@type": "Node",
    "label": "tax",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, consumption",
    "term": "/c/en/tax"
   },
   "surfaceText": "[[tax]] is a way to [[strain]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/impôt/v/wn/consumption/,/c/en/tax/v/wn/consumption/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/tax/v/wn/consumption",
    "@type": "Node",
    "label": "tax",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, consumption",
    "term": "/c/en/tax"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/impôt/v/wn/consumption",
    "@type": "Node",
    "label": "impôt",
    "language": "fr",
    "sense_label": "v, consumption",
    "term": "/c/fr/impôt"
   },
   "surfaceText": "[[impôt]] is a translation of [[tax]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/ExternalURL/,/c/en/tax/v/wn/consumption/,/http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/201168553-v/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/201168553-v",
    "@type": "Node",
    "label": "201168553-v",
    "path": "/wn31/201168553-v",
    "site": "wordnet-rdf.princeton.edu",
    "site_available": true,
    "term": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/201168553-v"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/ExternalURL",
    "@type": "Relation",
    "label": "ExternalURL"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/tax/v/wn/consumption",
    "@type": "Node",
    "label": "tax",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, consumption",
    "term": "/c/en/tax"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1"
}