{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/start/v/wn/sport",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/memulai/v/wn/sport/,/c/en/start/v/wn/sport/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/start/v/wn/sport",
    "@type": "Node",
    "label": "start",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, sport",
    "term": "/c/en/start"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/memulai/v/wn/sport",
    "@type": "Node",
    "label": "memulai",
    "language": "id",
    "sense_label": "v, sport",
    "term": "/c/id/memulai"
   },
   "surfaceText": "[[memulai]] is a translation of [[start]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/取掛る/v/wn/sport/,/c/en/start/v/wn/sport/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/start/v/wn/sport",
    "@type": "Node",
    "label": "start",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, sport",
    "term": "/c/en/start"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/取掛る/v/wn/sport",
    "@type": "Node",
    "label": "取掛る",
    "language": "ja",
    "sense_label": "v, sport",
    "term": "/c/ja/取掛る"
   },
   "surfaceText": "[[取掛る]] is a translation of [[start]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/MannerOf/,/c/en/start/v/wn/sport/,/c/en/play/v/wn/competition/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/play/v/wn/competition",
    "@type": "Node",
    "label": "play",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, competition",
    "term": "/c/en/play"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/MannerOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "MannerOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/start/v/wn/sport",
    "@type": "Node",
    "label": "start",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, sport",
    "term": "/c/en/start"
   },
   "surfaceText": "[[start]] is a way to [[play]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/mulai_bergerak/v/wn/sport/,/c/en/start/v/wn/sport/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/start/v/wn/sport",
    "@type": "Node",
    "label": "start",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, sport",
    "term": "/c/en/start"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/mulai_bergerak/v/wn/sport",
    "@type": "Node",
    "label": "mulai bergerak",
    "language": "ms",
    "sense_label": "v, sport",
    "term": "/c/ms/mulai_bergerak"
   },
   "surfaceText": "[[mulai bergerak]] is a translation of [[start]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/berangkat/v/wn/sport/,/c/en/start/v/wn/sport/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/start/v/wn/sport",
    "@type": "Node",
    "label": "start",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, sport",
    "term": "/c/en/start"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/berangkat/v/wn/sport",
    "@type": "Node",
    "label": "berangkat",
    "language": "ms",
    "sense_label": "v, sport",
    "term": "/c/ms/berangkat"
   },
   "surfaceText": "[[berangkat]] is a translation of [[start]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/membuka/v/wn/sport/,/c/en/start/v/wn/sport/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/start/v/wn/sport",
    "@type": "Node",
    "label": "start",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, sport",
    "term": "/c/en/start"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/membuka/v/wn/sport",
    "@type": "Node",
    "label": "membuka",
    "language": "id",
    "sense_label": "v, sport",
    "term": "/c/id/membuka"
   },
   "surfaceText": "[[membuka]] is a translation of [[start]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/bergerak/v/wn/sport/,/c/en/start/v/wn/sport/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/start/v/wn/sport",
    "@type": "Node",
    "label": "start",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, sport",
    "term": "/c/en/start"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/bergerak/v/wn/sport",
    "@type": "Node",
    "label": "bergerak",
    "language": "id",
    "sense_label": "v, sport",
    "term": "/c/id/bergerak"
   },
   "surfaceText": "[[bergerak]] is a translation of [[start]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/mula_bergerak/v/wn/sport/,/c/en/start/v/wn/sport/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/start/v/wn/sport",
    "@type": "Node",
    "label": "start",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, sport",
    "term": "/c/en/start"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/mula_bergerak/v/wn/sport",
    "@type": "Node",
    "label": "mula bergerak",
    "language": "ms",
    "sense_label": "v, sport",
    "term": "/c/ms/mula_bergerak"
   },
   "surfaceText": "[[mula bergerak]] is a translation of [[start]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/mula_berjalan/v/wn/sport/,/c/en/start/v/wn/sport/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/start/v/wn/sport",
    "@type": "Node",
    "label": "start",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, sport",
    "term": "/c/en/start"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/mula_berjalan/v/wn/sport",
    "@type": "Node",
    "label": "mula berjalan",
    "language": "ms",
    "sense_label": "v, sport",
    "term": "/c/ms/mula_berjalan"
   },
   "surfaceText": "[[mula berjalan]] is a translation of [[start]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/取り掛かる/v/wn/sport/,/c/en/start/v/wn/sport/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/start/v/wn/sport",
    "@type": "Node",
    "label": "start",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, sport",
    "term": "/c/en/start"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/取り掛かる/v/wn/sport",
    "@type": "Node",
    "label": "取り掛かる",
    "language": "ja",
    "sense_label": "v, sport",
    "term": "/c/ja/取り掛かる"
   },
   "surfaceText": "[[取り掛かる]] is a translation of [[start]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/memulakan/v/wn/sport/,/c/en/start/v/wn/sport/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/start/v/wn/sport",
    "@type": "Node",
    "label": "start",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, sport",
    "term": "/c/en/start"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/memulakan/v/wn/sport",
    "@type": "Node",
    "label": "memulakan",
    "language": "ms",
    "sense_label": "v, sport",
    "term": "/c/ms/memulakan"
   },
   "surfaceText": "[[memulakan]] is a translation of [[start]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/pergi/v/wn/sport/,/c/en/start/v/wn/sport/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/start/v/wn/sport",
    "@type": "Node",
    "label": "start",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, sport",
    "term": "/c/en/start"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/pergi/v/wn/sport",
    "@type": "Node",
    "label": "pergi",
    "language": "id",
    "sense_label": "v, sport",
    "term": "/c/id/pergi"
   },
   "surfaceText": "[[pergi]] is a translation of [[start]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/départ/v/wn/sport/,/c/en/start/v/wn/sport/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/start/v/wn/sport",
    "@type": "Node",
    "label": "start",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, sport",
    "term": "/c/en/start"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/départ/v/wn/sport",
    "@type": "Node",
    "label": "départ",
    "language": "fr",
    "sense_label": "v, sport",
    "term": "/c/fr/départ"
   },
   "surfaceText": "[[départ]] is a translation of [[start]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/出で立つ/v/wn/sport/,/c/en/start/v/wn/sport/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/start/v/wn/sport",
    "@type": "Node",
    "label": "start",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, sport",
    "term": "/c/en/start"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/出で立つ/v/wn/sport",
    "@type": "Node",
    "label": "出で立つ",
    "language": "ja",
    "sense_label": "v, sport",
    "term": "/c/ja/出で立つ"
   },
   "surfaceText": "[[出で立つ]] is a translation of [[start]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/取り掛る/v/wn/sport/,/c/en/start/v/wn/sport/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/start/v/wn/sport",
    "@type": "Node",
    "label": "start",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, sport",
    "term": "/c/en/start"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/取り掛る/v/wn/sport",
    "@type": "Node",
    "label": "取り掛る",
    "language": "ja",
    "sense_label": "v, sport",
    "term": "/c/ja/取り掛る"
   },
   "surfaceText": "[[取り掛る]] is a translation of [[start]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/th/เล่นเป็นตัวจริง/v/wn/sport/,/c/en/start/v/wn/sport/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/start/v/wn/sport",
    "@type": "Node",
    "label": "start",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, sport",
    "term": "/c/en/start"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/th/เล่นเป็นตัวจริง/v/wn/sport",
    "@type": "Node",
    "label": "เล่นเป็นตัวจริง",
    "language": "th",
    "sense_label": "v, sport",
    "term": "/c/th/เล่นเป็นตัวจริง"
   },
   "surfaceText": "[[เล่นเป็นตัวจริง]] is a translation of [[start]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/berawal/v/wn/sport/,/c/en/start/v/wn/sport/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/start/v/wn/sport",
    "@type": "Node",
    "label": "start",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, sport",
    "term": "/c/en/start"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/berawal/v/wn/sport",
    "@type": "Node",
    "label": "berawal",
    "language": "ms",
    "sense_label": "v, sport",
    "term": "/c/ms/berawal"
   },
   "surfaceText": "[[berawal]] is a translation of [[start]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/débuter/v/wn/sport/,/c/en/start/v/wn/sport/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/start/v/wn/sport",
    "@type": "Node",
    "label": "start",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, sport",
    "term": "/c/en/start"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/débuter/v/wn/sport",
    "@type": "Node",
    "label": "débuter",
    "language": "fr",
    "sense_label": "v, sport",
    "term": "/c/fr/débuter"
   },
   "surfaceText": "[[débuter]] is a translation of [[start]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/memulakan/v/wn/sport/,/c/en/start/v/wn/sport/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/start/v/wn/sport",
    "@type": "Node",
    "label": "start",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, sport",
    "term": "/c/en/start"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/memulakan/v/wn/sport",
    "@type": "Node",
    "label": "memulakan",
    "language": "id",
    "sense_label": "v, sport",
    "term": "/c/id/memulakan"
   },
   "surfaceText": "[[memulakan]] is a translation of [[start]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/commencer/v/wn/sport/,/c/en/start/v/wn/sport/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/start/v/wn/sport",
    "@type": "Node",
    "label": "start",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, sport",
    "term": "/c/en/start"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/commencer/v/wn/sport",
    "@type": "Node",
    "label": "commencer",
    "language": "fr",
    "sense_label": "v, sport",
    "term": "/c/fr/commencer"
   },
   "surfaceText": "[[commencer]] is a translation of [[start]]",
   "weight": 2.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1",
 "view": {
  "@id": "/c/en/start/v/wn/sport?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/en/start/v/wn/sport?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/en/start/v/wn/sport?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}