{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/spur/n/wn/artifact",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/éperon/n/wn/artifact/,/c/en/spur/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/spur/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "spur",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/spur"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/éperon/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "éperon",
    "language": "fr",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/fr/éperon"
   },
   "surfaceText": "[[éperon]] is a translation of [[spur]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/PartOf/,/c/en/rowel/n/wn/artifact/,/c/en/spur/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/spur/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "spur",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/spur"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/PartOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "PartOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/rowel/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "rowel",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/rowel"
   },
   "surfaceText": "[[rowel]] is a part of [[spur]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/it/sperone/n/wn/artifact/,/c/en/spur/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/spur/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "spur",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/spur"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/it/sperone/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "sperone",
    "language": "it",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/it/sperone"
   },
   "surfaceText": "[[sperone]] is a translation of [[spur]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/pacu/n/wn/artifact/,/c/en/spur/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/spur/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "spur",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/spur"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/pacu/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "pacu",
    "language": "ms",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/ms/pacu"
   },
   "surfaceText": "[[pacu]] is a translation of [[spur]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/pacu/n/wn/artifact/,/c/en/spur/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/spur/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "spur",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/spur"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/pacu/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "pacu",
    "language": "id",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/id/pacu"
   },
   "surfaceText": "[[pacu]] is a translation of [[spur]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/susuh/n/wn/artifact/,/c/en/spur/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/spur/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "spur",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/spur"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/susuh/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "susuh",
    "language": "ms",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/ms/susuh"
   },
   "surfaceText": "[[susuh]] is a translation of [[spur]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/拍車/n/wn/artifact/,/c/en/spur/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/spur/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "spur",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/spur"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/拍車/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "拍車",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/ja/拍車"
   },
   "surfaceText": "[[拍車]] is a translation of [[spur]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/gad/n/wn/artifact/,/c/en/spur/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/spur/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "spur",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/spur"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/gad/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "gad",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/gad"
   },
   "surfaceText": "[[gad]] is a synonym of [[spur]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/PartOf/,/c/en/spur/n/wn/artifact/,/c/en/boot/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/boot/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "boot",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/boot"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/PartOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "PartOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/spur/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "spur",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/spur"
   },
   "surfaceText": "[[spur]] is a part of [[boot]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/susuh/n/wn/artifact/,/c/en/spur/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/spur/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "spur",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/spur"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/susuh/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "susuh",
    "language": "id",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/id/susuh"
   },
   "surfaceText": "[[susuh]] is a translation of [[spur]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/es/espuelas/n/wn/artifact/,/c/en/spur/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/spur/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "spur",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/spur"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/espuelas/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "espuelas",
    "language": "es",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/es/espuelas"
   },
   "surfaceText": "[[espuelas]] is a translation of [[spur]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/spur/n/wn/artifact/,/c/en/prod/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/prod/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "prod",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/prod"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/spur/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "spur",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/spur"
   },
   "surfaceText": "[[spur]] is a type of [[prod]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/ezproi/n/wn/artifact/,/c/en/spur/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/spur/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "spur",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/spur"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/ezproi/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "ezproi",
    "language": "eu",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/eu/ezproi"
   },
   "surfaceText": "[[ezproi]] is a translation of [[spur]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/spur/n/wn/artifact/,/c/en/branch_line/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/branch_line/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "branch line",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/branch_line"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/spur/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "spur",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/spur"
   },
   "surfaceText": "[[spur]] is a synonym of [[branch line]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/ergot/n/wn/artifact/,/c/en/spur/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/spur/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "spur",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/spur"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/ergot/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "ergot",
    "language": "fr",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/fr/ergot"
   },
   "surfaceText": "[[ergot]] is a translation of [[spur]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/kannus/n/wn/artifact/,/c/en/spur/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/spur/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "spur",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/spur"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/kannus/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "kannus",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/fi/kannus"
   },
   "surfaceText": "[[kannus]] is a translation of [[spur]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/th/เดือยส้นรองเท้า/n/wn/artifact/,/c/en/spur/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/spur/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "spur",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/spur"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/th/เดือยส้นรองเท้า/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "เดือยส้นรองเท้า",
    "language": "th",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/th/เดือยส้นรองเท้า"
   },
   "surfaceText": "[[เดือยส้นรองเท้า]] is a translation of [[spur]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pl/ostroga/n/wn/artifact/,/c/en/spur/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/spur/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "spur",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/spur"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pl/ostroga/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "ostroga",
    "language": "pl",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/pl/ostroga"
   },
   "surfaceText": "[[ostroga]] is a translation of [[spur]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/ExternalURL/,/c/en/spur/n/wn/artifact/,/http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/104297397-n/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/104297397-n",
    "@type": "Node",
    "label": "104297397-n",
    "path": "/wn31/104297397-n",
    "site": "wordnet-rdf.princeton.edu",
    "site_available": true,
    "term": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/104297397-n"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/ExternalURL",
    "@type": "Relation",
    "label": "ExternalURL"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/spur/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "spur",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/spur"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1"
}