{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/service/n/wn/artifact",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/bayaran_perkhidmatan/n/wn/artifact/,/c/en/service/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/service/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "service",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/service"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/bayaran_perkhidmatan/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "bayaran perkhidmatan",
    "language": "id",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/id/bayaran_perkhidmatan"
   },
   "surfaceText": "[[bayaran perkhidmatan]] is a translation of [[service]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/place_setting/n/wn/artifact/,/c/en/service/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/service/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "service",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/service"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/place_setting/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "place setting",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/place_setting"
   },
   "surfaceText": "[[place setting]] is a type of [[service]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pl/serwis/n/wn/artifact/,/c/en/service/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/service/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "service",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/service"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pl/serwis/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "serwis",
    "language": "pl",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/pl/serwis"
   },
   "surfaceText": "[[serwis]] is a translation of [[service]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/service/n/wn/artifact/,/c/en/tableware/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/tableware/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "tableware",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/tableware"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/service/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "service",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/service"
   },
   "surfaceText": "[[service]] is a type of [[tableware]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/set/n/wn/artifact/,/c/en/service/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/service/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "service",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/service"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/set/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "set",
    "language": "id",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/id/set"
   },
   "surfaceText": "[[set]] is a translation of [[service]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/set/n/wn/artifact/,/c/en/service/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/service/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "service",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/service"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/set/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "set",
    "language": "ms",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/ms/set"
   },
   "surfaceText": "[[set]] is a translation of [[service]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ca/servei/n/wn/artifact/,/c/en/service/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/service/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "service",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/service"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ca/servei/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "servei",
    "language": "ca",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/ca/servei"
   },
   "surfaceText": "[[servei]] is a translation of [[service]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/astiasto/n/wn/artifact/,/c/en/service/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/service/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "service",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/service"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/astiasto/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "astiasto",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/fi/astiasto"
   },
   "surfaceText": "[[astiasto]] is a translation of [[service]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/perkhidmatan/n/wn/artifact/,/c/en/service/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/service/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "service",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/service"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/perkhidmatan/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "perkhidmatan",
    "language": "ms",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/ms/perkhidmatan"
   },
   "surfaceText": "[[perkhidmatan]] is a translation of [[service]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/es/servicio/n/wn/artifact/,/c/en/service/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/service/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "service",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/service"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/servicio/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "servicio",
    "language": "es",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/es/servicio"
   },
   "surfaceText": "[[servicio]] is a translation of [[service]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/bayaran_perkhidmatan/n/wn/artifact/,/c/en/service/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/service/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "service",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/service"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/bayaran_perkhidmatan/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "bayaran perkhidmatan",
    "language": "ms",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/ms/bayaran_perkhidmatan"
   },
   "surfaceText": "[[bayaran perkhidmatan]] is a translation of [[service]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/dinner_service/n/wn/artifact/,/c/en/service/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/service/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "service",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/service"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/dinner_service/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "dinner service",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/dinner_service"
   },
   "surfaceText": "[[dinner service]] is a type of [[service]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/pöytäastiasto/n/wn/artifact/,/c/en/service/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/service/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "service",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/service"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/pöytäastiasto/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "pöytäastiasto",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/fi/pöytäastiasto"
   },
   "surfaceText": "[[pöytäastiasto]] is a translation of [[service]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/table_service/n/wn/artifact/,/c/en/service/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/service/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "service",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/service"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/table_service/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "table service",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/table_service"
   },
   "surfaceText": "[[table service]] is a synonym of [[service]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/pöytäkalusto/n/wn/artifact/,/c/en/service/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/service/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "service",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/service"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/pöytäkalusto/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "pöytäkalusto",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/fi/pöytäkalusto"
   },
   "surfaceText": "[[pöytäkalusto]] is a translation of [[service]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/service/n/wn/artifact/,/c/en/service/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/service/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "service",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/service"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/service/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "service",
    "language": "fr",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/fr/service"
   },
   "surfaceText": "[[service]] is a translation of [[service]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/serviço/n/wn/artifact/,/c/en/service/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/service/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "service",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/service"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/serviço/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "serviço",
    "language": "pt",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/pt/serviço"
   },
   "surfaceText": "[[serviço]] is a translation of [[service]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/perkhidmatan/n/wn/artifact/,/c/en/service/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/service/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "service",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/service"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/perkhidmatan/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "perkhidmatan",
    "language": "id",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/id/perkhidmatan"
   },
   "surfaceText": "[[perkhidmatan]] is a translation of [[service]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/ExternalURL/,/c/en/service/n/wn/artifact/,/http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/104182441-n/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/104182441-n",
    "@type": "Node",
    "label": "104182441-n",
    "path": "/wn31/104182441-n",
    "site": "wordnet-rdf.princeton.edu",
    "site_available": true,
    "term": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/104182441-n"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/ExternalURL",
    "@type": "Relation",
    "label": "ExternalURL"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/service/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "service",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/service"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1"
}