{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/salesgirl/n",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/jurujual/n/wn/person/,/c/en/salesgirl/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/salesgirl/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "salesgirl",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/salesgirl"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/jurujual/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "jurujual",
    "language": "ms",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/ms/jurujual"
   },
   "surfaceText": "[[jurujual]] is a translation of [[salesgirl]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/vendeuse/n/wn/person/,/c/en/salesgirl/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/salesgirl/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "salesgirl",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/salesgirl"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/vendeuse/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "vendeuse",
    "language": "fr",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/fr/vendeuse"
   },
   "surfaceText": "[[vendeuse]] is a translation of [[salesgirl]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/he/זבנית/n/wn/person/,/c/en/salesgirl/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/salesgirl/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "salesgirl",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/salesgirl"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/he/זבנית/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "זַבָּנִית",
    "language": "he",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/he/זבנית"
   },
   "surfaceText": "[[זַבָּנִית]] is a translation of [[salesgirl]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/jurujual_wanita/n/wn/person/,/c/en/salesgirl/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/salesgirl/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "salesgirl",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/salesgirl"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/jurujual_wanita/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "jurujual wanita",
    "language": "id",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/id/jurujual_wanita"
   },
   "surfaceText": "[[jurujual wanita]] is a translation of [[salesgirl]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pl/sprzedawczyni/n/wn/person/,/c/en/salesgirl/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/salesgirl/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "salesgirl",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/salesgirl"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pl/sprzedawczyni/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "sprzedawczyni",
    "language": "pl",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/pl/sprzedawczyni"
   },
   "surfaceText": "[[sprzedawczyni]] is a translation of [[salesgirl]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/dendari/n/wn/person/,/c/en/salesgirl/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/salesgirl/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "salesgirl",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/salesgirl"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/dendari/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "dendari",
    "language": "eu",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/eu/dendari"
   },
   "surfaceText": "[[dendari]] is a translation of [[salesgirl]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/saleslady/n/wn/person/,/c/en/salesgirl/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/salesgirl/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "salesgirl",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/salesgirl"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/saleslady/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "saleslady",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/saleslady"
   },
   "surfaceText": "[[saleslady]] is a synonym of [[salesgirl]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/売り子/n/wn/person/,/c/en/salesgirl/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/salesgirl/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "salesgirl",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/salesgirl"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/売り子/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "売り子",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/ja/売り子"
   },
   "surfaceText": "[[売り子]] is a translation of [[salesgirl]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pl/sprzedająca/n/wn/person/,/c/en/salesgirl/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/salesgirl/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "salesgirl",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/salesgirl"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pl/sprzedająca/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "sprzedająca",
    "language": "pl",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/pl/sprzedająca"
   },
   "surfaceText": "[[sprzedająca]] is a translation of [[salesgirl]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ca/dependenta/n/wn/person/,/c/en/salesgirl/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/salesgirl/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "salesgirl",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/salesgirl"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ca/dependenta/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "dependenta",
    "language": "ca",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/ca/dependenta"
   },
   "surfaceText": "[[dependenta]] is a translation of [[salesgirl]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/saltzaile/n/wn/person/,/c/en/salesgirl/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/salesgirl/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "salesgirl",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/salesgirl"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/saltzaile/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "saltzaile",
    "language": "eu",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/eu/saltzaile"
   },
   "surfaceText": "[[saltzaile]] is a translation of [[salesgirl]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/jurujual/n/wn/person/,/c/en/salesgirl/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/salesgirl/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "salesgirl",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/salesgirl"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/jurujual/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "jurujual",
    "language": "id",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/id/jurujual"
   },
   "surfaceText": "[[jurujual]] is a translation of [[salesgirl]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/th/พนักงานขายหญิง/n/wn/person/,/c/en/salesgirl/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/salesgirl/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "salesgirl",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/salesgirl"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/th/พนักงานขายหญิง/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "พนักงานขายหญิง",
    "language": "th",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/th/พนักงานขายหญิง"
   },
   "surfaceText": "[[พนักงานขายหญิง]] is a translation of [[salesgirl]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/jurujual_wanita/n/wn/person/,/c/en/salesgirl/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/salesgirl/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "salesgirl",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/salesgirl"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/jurujual_wanita/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "jurujual wanita",
    "language": "ms",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/ms/jurujual_wanita"
   },
   "surfaceText": "[[jurujual wanita]] is a translation of [[salesgirl]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/vendedor/n/wn/person/,/c/en/salesgirl/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/salesgirl/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "salesgirl",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/salesgirl"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/vendedor/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "vendedor",
    "language": "pt",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/pt/vendedor"
   },
   "surfaceText": "[[vendedor]] is a translation of [[salesgirl]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/セールスウーマン/n/wn/person/,/c/en/salesgirl/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/salesgirl/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "salesgirl",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/salesgirl"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/セールスウーマン/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "セールスウーマン",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/ja/セールスウーマン"
   },
   "surfaceText": "[[セールスウーマン]] is a translation of [[salesgirl]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/midinette/n/wn/person/,/c/en/salesgirl/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/salesgirl/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "salesgirl",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/salesgirl"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/midinette/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "midinette",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/midinette"
   },
   "surfaceText": "[[midinette]] is a type of [[salesgirl]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/myyjä/n/wn/person/,/c/en/salesgirl/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/salesgirl/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "salesgirl",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/salesgirl"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/myyjä/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "myyjä",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/fi/myyjä"
   },
   "surfaceText": "[[myyjä]] is a translation of [[salesgirl]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ca/venedora/n/wn/person/,/c/en/salesgirl/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/salesgirl/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "salesgirl",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/salesgirl"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ca/venedora/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "venedora",
    "language": "ca",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/ca/venedora"
   },
   "surfaceText": "[[venedora]] is a translation of [[salesgirl]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/salesgirl/n/wn/person/,/c/en/salesperson/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/salesperson/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "salesperson",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/salesperson"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/salesgirl/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "salesgirl",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/salesgirl"
   },
   "surfaceText": "[[salesgirl]] is a type of [[salesperson]]",
   "weight": 2.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1",
 "view": {
  "@id": "/c/en/salesgirl/n?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/en/salesgirl/n?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/en/salesgirl/n?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}