{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/raison_d_etre/n/wn/attribute",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ca/raó_de_ser/n/wn/attribute/,/c/en/raison_d_etre/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/raison_d_etre/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "raison d etre",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/raison_d_etre"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ca/raó_de_ser/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "raó de ser",
    "language": "ca",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/ca/raó_de_ser"
   },
   "surfaceText": "[[raó de ser]] is a translation of [[raison d etre]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ca/sentit/n/wn/attribute/,/c/en/raison_d_etre/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/raison_d_etre/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "raison d etre",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/raison_d_etre"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ca/sentit/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "sentit",
    "language": "ca",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/ca/sentit"
   },
   "surfaceText": "[[sentit]] is a translation of [[raison d etre]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/raison_d_etre/n/wn/attribute/,/c/en/raison_d_etre/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/raison_d_etre/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "raison d etre",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/raison_d_etre"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/raison_d_etre/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "raison d'etre",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/raison_d_etre"
   },
   "surfaceText": "[[raison d'etre]] is a synonym of [[raison d etre]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/zentzu/n/wn/attribute/,/c/en/raison_d_etre/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/raison_d_etre/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "raison d etre",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/raison_d_etre"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/zentzu/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "zentzu",
    "language": "eu",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/eu/zentzu"
   },
   "surfaceText": "[[zentzu]] is a translation of [[raison d etre]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/raison_d_etre/n/wn/attribute/,/c/en/function/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/function/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "function",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/function"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/raison_d_etre/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "raison d etre",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/raison_d_etre"
   },
   "surfaceText": "[[raison d etre]] is a type of [[function]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/存在理由/n/wn/attribute/,/c/en/raison_d_etre/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/raison_d_etre/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "raison d etre",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/raison_d_etre"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/存在理由/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "存在理由",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/ja/存在理由"
   },
   "surfaceText": "[[存在理由]] is a translation of [[raison d etre]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/olemassaolon_tarkoitus/n/wn/attribute/,/c/en/raison_d_etre/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/raison_d_etre/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "raison d etre",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/raison_d_etre"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/olemassaolon_tarkoitus/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "olemassaolon tarkoitus",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/fi/olemassaolon_tarkoitus"
   },
   "surfaceText": "[[olemassaolon tarkoitus]] is a translation of [[raison d etre]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/ExternalURL/,/c/en/raison_d_etre/n/wn/attribute/,/http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/105156836-n/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/105156836-n",
    "@type": "Node",
    "label": "105156836-n",
    "path": "/wn31/105156836-n",
    "site": "wordnet-rdf.princeton.edu",
    "site_available": true,
    "term": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/105156836-n"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/ExternalURL",
    "@type": "Relation",
    "label": "ExternalURL"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/raison_d_etre/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "raison d etre",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/raison_d_etre"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1"
}