{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/pulsar",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/パルサー/n/,/c/en/pulsar/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/en/pulsar",
    "@type": "Node",
    "label": "pulsar",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/pulsar"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/パルサー/n",
    "@type": "Node",
    "label": "パルサー",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/ja/パルサー"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/pulsar/n/wn/object/,/c/en/pulsar/n/wn/object/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/pulsar/n/wn/object",
    "@type": "Node",
    "label": "pulsar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, object",
    "term": "/c/en/pulsar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/pulsar/n/wn/object",
    "@type": "Node",
    "label": "pulsar",
    "language": "ms",
    "sense_label": "n, object",
    "term": "/c/ms/pulsar"
   },
   "surfaceText": "[[pulsar]] is a translation of [[pulsar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/pulsar/n/wn/object/,/c/en/pulsar/n/wn/object/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/pulsar/n/wn/object",
    "@type": "Node",
    "label": "pulsar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, object",
    "term": "/c/en/pulsar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/pulsar/n/wn/object",
    "@type": "Node",
    "label": "pulsar",
    "language": "id",
    "sense_label": "n, object",
    "term": "/c/id/pulsar"
   },
   "surfaceText": "[[pulsar]] is a translation of [[pulsar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/EtymologicallyDerivedFrom/,/c/sh/pulsar/,/c/en/pulsar/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/pulsar",
    "@type": "Node",
    "label": "pulsar",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/pulsar"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/EtymologicallyDerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "EtymologicallyDerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/sh/pulsar",
    "@type": "Node",
    "label": "pulsar",
    "language": "sh",
    "term": "/c/sh/pulsar"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/pulsar/n/,/c/sh/pulsar/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/sh/pulsar",
    "@type": "Node",
    "label": "pulsar",
    "language": "sh",
    "term": "/c/sh/pulsar"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/pulsar/n",
    "@type": "Node",
    "label": "pulsar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/en/pulsar"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/pulsar/n/wn/object/,/c/en/pulsar/n/wn/object/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/pulsar/n/wn/object",
    "@type": "Node",
    "label": "pulsar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, object",
    "term": "/c/en/pulsar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/pulsar/n/wn/object",
    "@type": "Node",
    "label": "pulsar",
    "language": "eu",
    "sense_label": "n, object",
    "term": "/c/eu/pulsar"
   },
   "surfaceText": "[[pulsar]] is a translation of [[pulsar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/pulsar/n/wn/object/,/c/en/neutron_star/n/wn/object/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/neutron_star/n/wn/object",
    "@type": "Node",
    "label": "neutron star",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, object",
    "term": "/c/en/neutron_star"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/pulsar/n/wn/object",
    "@type": "Node",
    "label": "pulsar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, object",
    "term": "/c/en/pulsar"
   },
   "surfaceText": "[[pulsar]] is a type of [[neutron star]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ca/púlsar/n/wn/object/,/c/en/pulsar/n/wn/object/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/pulsar/n/wn/object",
    "@type": "Node",
    "label": "pulsar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, object",
    "term": "/c/en/pulsar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ca/púlsar/n/wn/object",
    "@type": "Node",
    "label": "púlsar",
    "language": "ca",
    "sense_label": "n, object",
    "term": "/c/ca/púlsar"
   },
   "surfaceText": "[[púlsar]] is a translation of [[pulsar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pl/pulsar/n/wn/object/,/c/en/pulsar/n/wn/object/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/pulsar/n/wn/object",
    "@type": "Node",
    "label": "pulsar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, object",
    "term": "/c/en/pulsar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pl/pulsar/n/wn/object",
    "@type": "Node",
    "label": "pulsar",
    "language": "pl",
    "sense_label": "n, object",
    "term": "/c/pl/pulsar"
   },
   "surfaceText": "[[pulsar]] is a translation of [[pulsar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/pulsari/n/wn/object/,/c/en/pulsar/n/wn/object/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/pulsar/n/wn/object",
    "@type": "Node",
    "label": "pulsar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, object",
    "term": "/c/en/pulsar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/pulsari/n/wn/object",
    "@type": "Node",
    "label": "pulsari",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, object",
    "term": "/c/fi/pulsari"
   },
   "surfaceText": "[[pulsari]] is a translation of [[pulsar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/パルサー/n/wn/object/,/c/en/pulsar/n/wn/object/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/pulsar/n/wn/object",
    "@type": "Node",
    "label": "pulsar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, object",
    "term": "/c/en/pulsar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/パルサー/n/wn/object",
    "@type": "Node",
    "label": "パルサー",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n, object",
    "term": "/c/ja/パルサー"
   },
   "surfaceText": "[[パルサー]] is a translation of [[pulsar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/it/pulsar/n/wn/object/,/c/en/pulsar/n/wn/object/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/pulsar/n/wn/object",
    "@type": "Node",
    "label": "pulsar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, object",
    "term": "/c/en/pulsar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/it/pulsar/n/wn/object",
    "@type": "Node",
    "label": "pulsar",
    "language": "it",
    "sense_label": "n, object",
    "term": "/c/it/pulsar"
   },
   "surfaceText": "[[pulsar]] is a translation of [[pulsar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/pulsar_bintang/n/wn/object/,/c/en/pulsar/n/wn/object/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/pulsar/n/wn/object",
    "@type": "Node",
    "label": "pulsar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, object",
    "term": "/c/en/pulsar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/pulsar_bintang/n/wn/object",
    "@type": "Node",
    "label": "pulsar bintang",
    "language": "id",
    "sense_label": "n, object",
    "term": "/c/id/pulsar_bintang"
   },
   "surfaceText": "[[pulsar bintang]] is a translation of [[pulsar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/pulsar/n/wn/object/,/c/en/pulsar/n/wn/object/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/pulsar/n/wn/object",
    "@type": "Node",
    "label": "pulsar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, object",
    "term": "/c/en/pulsar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/pulsar/n/wn/object",
    "@type": "Node",
    "label": "pulsar",
    "language": "fr",
    "sense_label": "n, object",
    "term": "/c/fr/pulsar"
   },
   "surfaceText": "[[pulsar]] is a translation of [[pulsar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/th/พัลซาร์/n/wn/object/,/c/en/pulsar/n/wn/object/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/pulsar/n/wn/object",
    "@type": "Node",
    "label": "pulsar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, object",
    "term": "/c/en/pulsar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/th/พัลซาร์/n/wn/object",
    "@type": "Node",
    "label": "พัลซาร์",
    "language": "th",
    "sense_label": "n, object",
    "term": "/c/th/พัลซาร์"
   },
   "surfaceText": "[[พัลซาร์]] is a translation of [[pulsar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/pulsares/n/wn/object/,/c/en/pulsar/n/wn/object/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/pulsar/n/wn/object",
    "@type": "Node",
    "label": "pulsar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, object",
    "term": "/c/en/pulsar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/pulsares/n/wn/object",
    "@type": "Node",
    "label": "Pulsares",
    "language": "pt",
    "sense_label": "n, object",
    "term": "/c/pt/pulsares"
   },
   "surfaceText": "[[Pulsares]] is a translation of [[pulsar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/zh/脉冲星/,/c/en/pulsar/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/cc_cedict",
   "end": {
    "@id": "/c/en/pulsar",
    "@type": "Node",
    "label": "pulsar",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/pulsar"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/cc_cedict/2017-10",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/cc_cedict/2017-10"
    },
    {
     "@id": "/s/resource/dbpedia/2015/en",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/dbpedia/2015/en"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/zh/脉冲星",
    "@type": "Node",
    "label": "脉冲星",
    "language": "zh",
    "term": "/c/zh/脉冲星"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.5
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/EtymologicallyDerivedFrom/,/c/hy/պուլսար/,/c/en/pulsar/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/pulsar",
    "@type": "Node",
    "label": "pulsar",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/pulsar"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/EtymologicallyDerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "EtymologicallyDerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/hy/պուլսար",
    "@type": "Node",
    "label": "պուլսար",
    "language": "hy",
    "term": "/c/hy/պուլսար"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/EtymologicallyDerivedFrom/,/c/nl/pulsar/,/c/en/pulsar/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/pulsar",
    "@type": "Node",
    "label": "pulsar",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/pulsar"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/EtymologicallyDerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "EtymologicallyDerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/nl/pulsar",
    "@type": "Node",
    "label": "pulsar",
    "language": "nl",
    "term": "/c/nl/pulsar"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/en/pulsar/n/,/c/en/neutron_star/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/neutron_star",
    "@type": "Node",
    "label": "neutron star",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/neutron_star"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/pulsar/n",
    "@type": "Node",
    "label": "pulsar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/en/pulsar"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1",
 "view": {
  "@id": "/c/en/pulsar?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/en/pulsar?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/en/pulsar?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}