{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/mutable/a/wn",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fa/بی_ثبات/a/wn/,/c/en/mutable/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/mutable/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "mutable",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/mutable"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fa/بی_ثبات/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "بی ثبات",
    "language": "fa",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fa/بی_ثبات"
   },
   "surfaceText": "[[بی ثبات]] is a translation of [[mutable]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/mutable/a/wn/,/c/en/mutable/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/mutable/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "mutable",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/mutable"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/mutable/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "mutable",
    "language": "fr",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fr/mutable"
   },
   "surfaceText": "[[mutable]] is a translation of [[mutable]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/vaihteleva/a/wn/,/c/en/mutable/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/mutable/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "mutable",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/mutable"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/vaihteleva/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "vaihteleva",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/vaihteleva"
   },
   "surfaceText": "[[vaihteleva]] is a translation of [[mutable]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/modificável/a/wn/,/c/en/mutable/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/mutable/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "mutable",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/mutable"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/modificável/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "modificável",
    "language": "pt",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/pt/modificável"
   },
   "surfaceText": "[[modificável]] is a translation of [[mutable]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/changeable/a/wn/,/c/en/mutable/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/mutable/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "mutable",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/mutable"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/changeable/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "changeable",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/changeable"
   },
   "surfaceText": "[[changeable]] is a synonym of [[mutable]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/gl/variábel/a/wn/,/c/en/mutable/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/mutable/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "mutable",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/mutable"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/gl/variábel/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "variábel",
    "language": "gl",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/gl/variábel"
   },
   "surfaceText": "[[variábel]] is a translation of [[mutable]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/mutable/a/wn/,/c/en/changeable/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/changeable/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "changeable",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/changeable"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/mutable/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "mutable",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/mutable"
   },
   "surfaceText": "[[mutable]] is similar to [[changeable]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ca/mutable/a/wn/,/c/en/mutable/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/mutable/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "mutable",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/mutable"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ca/mutable/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "mutable",
    "language": "ca",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ca/mutable"
   },
   "surfaceText": "[[mutable]] is a translation of [[mutable]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/mutable/a/wn/,/c/en/inconstant/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/inconstant/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "inconstant",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/inconstant"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/mutable/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "mutable",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/mutable"
   },
   "surfaceText": "[[mutable]] is similar to [[inconstant]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/alterável/a/wn/,/c/en/mutable/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/mutable/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "mutable",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/mutable"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/alterável/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "alterável",
    "language": "pt",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/pt/alterável"
   },
   "surfaceText": "[[alterável]] is a translation of [[mutable]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/gl/variable/a/wn/,/c/en/mutable/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/mutable/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "mutable",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/mutable"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/gl/variable/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "variable",
    "language": "gl",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/gl/variable"
   },
   "surfaceText": "[[variable]] is a translation of [[mutable]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/muuttuva/a/wn/,/c/en/mutable/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/mutable/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "mutable",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/mutable"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/muuttuva/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "muuttuva",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/muuttuva"
   },
   "surfaceText": "[[muuttuva]] is a translation of [[mutable]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/inconstant/a/wn/,/c/en/mutable/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/mutable/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "mutable",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/mutable"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/inconstant/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "inconstant",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/inconstant"
   },
   "surfaceText": "[[inconstant]] is similar to [[mutable]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/gl/mutábel/a/wn/,/c/en/mutable/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/mutable/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "mutable",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/mutable"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/gl/mutábel/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "mutábel",
    "language": "gl",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/gl/mutábel"
   },
   "surfaceText": "[[mutábel]] is a translation of [[mutable]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/mutável/a/wn/,/c/en/mutable/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/mutable/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "mutable",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/mutable"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/mutável/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "mutável",
    "language": "pt",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/pt/mutável"
   },
   "surfaceText": "[[mutável]] is a translation of [[mutable]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ca/canviable/a/wn/,/c/en/mutable/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/mutable/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "mutable",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/mutable"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ca/canviable/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "canviable",
    "language": "ca",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ca/canviable"
   },
   "surfaceText": "[[canviable]] is a translation of [[mutable]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/it/variabile/a/wn/,/c/en/mutable/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/mutable/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "mutable",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/mutable"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/it/variabile/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "variabile",
    "language": "it",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/it/variabile"
   },
   "surfaceText": "[[variabile]] is a translation of [[mutable]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fa/تعویض_پذیر/a/wn/,/c/en/mutable/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/mutable/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "mutable",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/mutable"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fa/تعویض_پذیر/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "تعویض پذیر",
    "language": "fa",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fa/تعویض_پذیر"
   },
   "surfaceText": "[[تعویض پذیر]] is a translation of [[mutable]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fa/تغییر_پذیر/a/wn/,/c/en/mutable/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/mutable/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "mutable",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/mutable"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fa/تغییر_پذیر/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "تغییر پذیر",
    "language": "fa",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fa/تغییر_پذیر"
   },
   "surfaceText": "[[تغییر پذیر]] is a translation of [[mutable]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/gl/mutable/a/wn/,/c/en/mutable/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/mutable/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "mutable",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/mutable"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/gl/mutable/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "mutable",
    "language": "gl",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/gl/mutable"
   },
   "surfaceText": "[[mutable]] is a translation of [[mutable]]",
   "weight": 2.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1",
 "view": {
  "@id": "/c/en/mutable/a/wn?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/en/mutable/a/wn?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/en/mutable/a/wn?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}