{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/metric/a/wn",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/metrinen/a/wn/,/c/en/metric/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/metric/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "metric",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/metric"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/metrinen/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "metrinen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/metrinen"
   },
   "surfaceText": "[[metrinen]] is a translation of [[metric]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/metri/a/wn/,/c/en/metric/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/metric/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "metric",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/metric"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/metri/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "metri-",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/metri"
   },
   "surfaceText": "[[metri-]] is a translation of [[metric]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/metrik/a/wn/,/c/en/metric/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/metric/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "metric",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/metric"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/metrik/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "metrik",
    "language": "id",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/id/metrik"
   },
   "surfaceText": "[[metrik]] is a translation of [[metric]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/métrique/a/wn/,/c/en/metric/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/metric/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "metric",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/metric"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/métrique/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "métrique",
    "language": "fr",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fr/métrique"
   },
   "surfaceText": "[[métrique]] is a translation of [[metric]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/metrical/a/wn/,/c/en/metric/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/metric/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "metric",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/metric"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/metrical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "metrical",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/metrical"
   },
   "surfaceText": "[[metrical]] is a synonym of [[metric]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/metris/a/wn/,/c/en/metric/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/metric/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "metric",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/metric"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/metris/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "metris",
    "language": "id",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/id/metris"
   },
   "surfaceText": "[[metris]] is a translation of [[metric]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/it/metrico/a/wn/,/c/en/metric/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/metric/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "metric",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/metric"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/it/metrico/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "metrico",
    "language": "it",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/it/metrico"
   },
   "surfaceText": "[[metrico]] is a translation of [[metric]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/metric/a/wn/prosody/,/c/en/metrical/a/wn/prosody/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/metrical/a/wn/prosody",
    "@type": "Node",
    "label": "metrical",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, prosody",
    "term": "/c/en/metrical"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/metric/a/wn/prosody",
    "@type": "Node",
    "label": "metric",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, prosody",
    "term": "/c/en/metric"
   },
   "surfaceText": "[[metric]] is a synonym of [[metrical]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/th/เมตริก/a/wn/,/c/en/metric/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/metric/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "metric",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/metric"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/th/เมตริก/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "เมตริก",
    "language": "th",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/th/เมตริก"
   },
   "surfaceText": "[[เมตริก]] is a translation of [[metric]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/métrico/a/wn/,/c/en/metric/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/metric/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "metric",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/metric"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/métrico/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "métrico",
    "language": "pt",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/pt/métrico"
   },
   "surfaceText": "[[métrico]] is a translation of [[metric]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/metrik/a/wn/,/c/en/metric/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/metric/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "metric",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/metric"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/metrik/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "metrik",
    "language": "ms",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ms/metrik"
   },
   "surfaceText": "[[metrik]] is a translation of [[metric]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/ExternalURL/,/c/en/metric/a/wn/,/http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/303007144-a/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/303007144-a",
    "@type": "Node",
    "label": "303007144-a",
    "path": "/wn31/303007144-a",
    "site": "wordnet-rdf.princeton.edu",
    "site_available": true,
    "term": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/303007144-a"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/ExternalURL",
    "@type": "Relation",
    "label": "ExternalURL"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/metric/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "metric",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/metric"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1"
}