{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/loquacious/a/wn",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/banyak_bicara/a/wn/,/c/en/loquacious/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/loquacious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "loquacious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/loquacious"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/banyak_bicara/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "banyak bicara",
    "language": "id",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/id/banyak_bicara"
   },
   "surfaceText": "[[banyak bicara]] is a translation of [[loquacious]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/gl/locuaz/a/wn/,/c/en/loquacious/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/loquacious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "loquacious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/loquacious"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/gl/locuaz/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "locuaz",
    "language": "gl",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/gl/locuaz"
   },
   "surfaceText": "[[locuaz]] is a translation of [[loquacious]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/pälättävä/a/wn/,/c/en/loquacious/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/loquacious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "loquacious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/loquacious"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/pälättävä/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "pälättävä",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/pälättävä"
   },
   "surfaceText": "[[pälättävä]] is a translation of [[loquacious]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/lörpöttelevä/a/wn/,/c/en/loquacious/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/loquacious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "loquacious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/loquacious"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/lörpöttelevä/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "lörpöttelevä",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/lörpöttelevä"
   },
   "surfaceText": "[[lörpöttelevä]] is a translation of [[loquacious]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/garrulous/a/wn/,/c/en/loquacious/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/loquacious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "loquacious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/loquacious"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/garrulous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "garrulous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/garrulous"
   },
   "surfaceText": "[[garrulous]] is a synonym of [[loquacious]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/じょう舌/a/wn/,/c/en/loquacious/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/loquacious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "loquacious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/loquacious"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/じょう舌/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "じょう舌",
    "language": "ja",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ja/じょう舌"
   },
   "surfaceText": "[[じょう舌]] is a translation of [[loquacious]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/口まめ/a/wn/,/c/en/loquacious/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/loquacious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "loquacious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/loquacious"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/口まめ/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "口まめ",
    "language": "ja",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ja/口まめ"
   },
   "surfaceText": "[[口まめ]] is a translation of [[loquacious]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/celoteh/a/wn/,/c/en/loquacious/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/loquacious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "loquacious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/loquacious"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/celoteh/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "celoteh",
    "language": "ms",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ms/celoteh"
   },
   "surfaceText": "[[celoteh]] is a translation of [[loquacious]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/chatty/a/wn/,/c/en/loquacious/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/loquacious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "loquacious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/loquacious"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/chatty/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "chatty",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/chatty"
   },
   "surfaceText": "[[chatty]] is a synonym of [[loquacious]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/tagarela/a/wn/,/c/en/loquacious/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/loquacious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "loquacious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/loquacious"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/tagarela/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "tagarela",
    "language": "pt",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/pt/tagarela"
   },
   "surfaceText": "[[tagarela]] is a translation of [[loquacious]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/cakap_banyak/a/wn/,/c/en/loquacious/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/loquacious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "loquacious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/loquacious"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/cakap_banyak/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "cakap banyak",
    "language": "id",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/id/cakap_banyak"
   },
   "surfaceText": "[[cakap banyak]] is a translation of [[loquacious]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/loquace/a/wn/,/c/en/loquacious/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/loquacious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "loquacious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/loquacious"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/loquace/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "loquace",
    "language": "fr",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fr/loquace"
   },
   "surfaceText": "[[loquace]] is a translation of [[loquacious]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/多辯/a/wn/,/c/en/loquacious/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/loquacious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "loquacious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/loquacious"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/多辯/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "多辯",
    "language": "ja",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ja/多辯"
   },
   "surfaceText": "[[多辯]] is a translation of [[loquacious]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/お喋り/a/wn/,/c/en/loquacious/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/loquacious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "loquacious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/loquacious"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/お喋り/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "お喋り",
    "language": "ja",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ja/お喋り"
   },
   "surfaceText": "[[お喋り]] is a translation of [[loquacious]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/suka_berceloteh/a/wn/,/c/en/loquacious/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/loquacious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "loquacious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/loquacious"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/suka_berceloteh/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "suka berceloteh",
    "language": "ms",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ms/suka_berceloteh"
   },
   "surfaceText": "[[suka berceloteh]] is a translation of [[loquacious]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/gemar_bercakap/a/wn/,/c/en/loquacious/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/loquacious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "loquacious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/loquacious"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/gemar_bercakap/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "gemar bercakap",
    "language": "ms",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ms/gemar_bercakap"
   },
   "surfaceText": "[[gemar bercakap]] is a translation of [[loquacious]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/loquacious/a/wn/,/c/en/voluble/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/voluble/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "voluble",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/voluble"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/loquacious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "loquacious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/loquacious"
   },
   "surfaceText": "[[loquacious]] is similar to [[voluble]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/voluble/a/wn/,/c/en/loquacious/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/loquacious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "loquacious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/loquacious"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/voluble/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "voluble",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/voluble"
   },
   "surfaceText": "[[voluble]] is similar to [[loquacious]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/bavard/a/wn/,/c/en/loquacious/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/loquacious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "loquacious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/loquacious"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/bavard/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "bavard",
    "language": "fr",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fr/bavard"
   },
   "surfaceText": "[[bavard]] is a translation of [[loquacious]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/banyak_mulut/a/wn/,/c/en/loquacious/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/loquacious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "loquacious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/loquacious"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/banyak_mulut/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "banyak mulut",
    "language": "id",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/id/banyak_mulut"
   },
   "surfaceText": "[[banyak mulut]] is a translation of [[loquacious]]",
   "weight": 2.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1",
 "view": {
  "@id": "/c/en/loquacious/a/wn?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/en/loquacious/a/wn?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/en/loquacious/a/wn?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}