{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/kafir",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/kafir/n/,/c/sh/kafir/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/sh/kafir",
    "@type": "Node",
    "label": "kafir",
    "language": "sh",
    "term": "/c/sh/kafir"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/kafir/n",
    "@type": "Node",
    "label": "kafir",
    "language": "en",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/en/kafir"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/kafir/n/wn/person/,/c/en/kafir/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/kafir/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Kafir",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/kafir"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/kafir/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "kafir",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/fi/kafir"
   },
   "surfaceText": "[[kafir]] is a translation of [[Kafir]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/th/ชาวแคฟเฟอร์/n/wn/person/,/c/en/kafir/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/kafir/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Kafir",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/kafir"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/th/ชาวแคฟเฟอร์/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "ชาวแคฟเฟอร์",
    "language": "th",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/th/ชาวแคฟเฟอร์"
   },
   "surfaceText": "[[ชาวแคฟเฟอร์]] is a translation of [[Kafir]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/kafir/n/wn/person/,/c/en/afghanistani/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/afghanistani/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Afghanistani",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/afghanistani"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/kafir/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Kafir",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/kafir"
   },
   "surfaceText": "[[Kafir]] is a type of [[Afghanistani]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/kafir/n/wn/person/,/c/en/kaffir/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/kaffir/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "kaffir",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/kaffir"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/kafir/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "kafir",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/kafir"
   },
   "surfaceText": "[[kafir]] is a synonym of [[kaffir]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/kafir/n/wn/person/,/c/en/kafir/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/kafir/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Kafir",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/kafir"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/kafir/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Kafir",
    "language": "id",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/id/kafir"
   },
   "surfaceText": "[[Kafir]] is a translation of [[Kafir]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/kâfir/n/wn/person/,/c/en/kafir/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/kafir/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Kafir",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/kafir"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/kâfir/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "kâfir",
    "language": "fr",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/fr/kâfir"
   },
   "surfaceText": "[[kâfir]] is a translation of [[Kafir]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/kafir/n/wn/person/,/c/en/kafir/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/kafir/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Kafir",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/kafir"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/kafir/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Kafir",
    "language": "fr",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/fr/kafir"
   },
   "surfaceText": "[[Kafir]] is a translation of [[Kafir]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/kafir/n/,/c/ru/гяур/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/ru/гяур",
    "@type": "Node",
    "label": "гяур",
    "language": "ru",
    "term": "/c/ru/гяур"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/kafir/n",
    "@type": "Node",
    "label": "kafir",
    "language": "en",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/en/kafir"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/en/kafir_harp/n/,/c/en/kafir/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/kafir",
    "@type": "Node",
    "label": "kafir",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/kafir"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/kafir_harp/n",
    "@type": "Node",
    "label": "kafir harp",
    "language": "en",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/en/kafir_harp"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/kafir/n/,/c/hi/काफ़िर/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/hi/काफ़िर",
    "@type": "Node",
    "label": "काफ़िर",
    "language": "hi",
    "term": "/c/hi/काफ़िर"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/kafir/n",
    "@type": "Node",
    "label": "kafir",
    "language": "en",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/en/kafir"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/ar/زنديق/n/,/c/en/kafir/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/kafir",
    "@type": "Node",
    "label": "kafir",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/kafir"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ar/زنديق/n",
    "@type": "Node",
    "label": "زنديق",
    "language": "ar",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/ar/زنديق"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/kâfir/n/,/c/en/kafir/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/fr",
   "end": {
    "@id": "/c/en/kafir",
    "@type": "Node",
    "label": "kafir",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/kafir"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/fr/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/fr",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/kâfir/n",
    "@type": "Node",
    "label": "kâfir",
    "language": "fr",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/fr/kâfir"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/EtymologicallyDerivedFrom/,/c/en/kafir/,/c/ar/كافر/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/ar/كافر",
    "@type": "Node",
    "label": "كافر",
    "language": "ar",
    "term": "/c/ar/كافر"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/EtymologicallyDerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "EtymologicallyDerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/kafir",
    "@type": "Node",
    "label": "kafir",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/kafir"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/kafir/n/,/c/tt/көферлек/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/tt/көферлек",
    "@type": "Node",
    "label": "көферлек",
    "language": "tt",
    "term": "/c/tt/көферлек"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/kafir/n",
    "@type": "Node",
    "label": "kafir",
    "language": "en",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/en/kafir"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/kafir/n/,/c/kk/кәпір/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/kk/кәпір",
    "@type": "Node",
    "label": "кәпір",
    "language": "kk",
    "term": "/c/kk/кәпір"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/kafir/n",
    "@type": "Node",
    "label": "kafir",
    "language": "en",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/en/kafir"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/en/takfiri/n/,/c/en/kafir/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/kafir",
    "@type": "Node",
    "label": "kafir",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/kafir"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/takfiri/n",
    "@type": "Node",
    "label": "takfiri",
    "language": "en",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/en/takfiri"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/kafir/n/,/c/zh/卡菲勒/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/zh/卡菲勒",
    "@type": "Node",
    "label": "卡菲勒",
    "language": "zh",
    "term": "/c/zh/卡菲勒"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/kafir/n",
    "@type": "Node",
    "label": "kafir",
    "language": "en",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/en/kafir"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/kafir/n/,/c/ru/кафир/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/ru/кафир",
    "@type": "Node",
    "label": "кафир",
    "language": "ru",
    "term": "/c/ru/кафир"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/kafir/n",
    "@type": "Node",
    "label": "kafir",
    "language": "en",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/en/kafir"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/de/kafir/n/,/c/en/kafir/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/de",
   "end": {
    "@id": "/c/en/kafir",
    "@type": "Node",
    "label": "kafir",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/kafir"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/de/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/de",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/de/kafir/n",
    "@type": "Node",
    "label": "kafir",
    "language": "de",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/de/kafir"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1",
 "view": {
  "@id": "/c/en/kafir?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/en/kafir?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/en/kafir?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}