{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/julian_calendar/n/wn/time",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/calendário_juliano/n/wn/time/,/c/en/julian_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/julian_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Julian calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/julian_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/calendário_juliano/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Calendário Juliano",
    "language": "pt",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/pt/calendário_juliano"
   },
   "surfaceText": "[[Calendário Juliano]] is a translation of [[Julian calendar]]",
   "weight": 3.4641016151377544
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/calendrier_julien/n/wn/time/,/c/en/julian_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/julian_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Julian calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/julian_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/calendrier_julien/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Calendrier julien",
    "language": "fr",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/fr/calendrier_julien"
   },
   "surfaceText": "[[Calendrier julien]] is a translation of [[Julian calendar]]",
   "weight": 3.4641016151377544
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/kalender_julius/n/wn/time/,/c/en/julian_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/julian_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Julian calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/julian_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/kalender_julius/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Kalender Julius",
    "language": "id",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/id/kalender_julius"
   },
   "surfaceText": "[[Kalender Julius]] is a translation of [[Julian calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/th/ปฏิทินจูเลียน/n/wn/time/,/c/en/julian_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/julian_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Julian calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/julian_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/th/ปฏิทินจูเลียน/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "ปฏิทินจูเลียน",
    "language": "th",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/th/ปฏิทินจูเลียน"
   },
   "surfaceText": "[[ปฏิทินจูเลียน]] is a translation of [[Julian calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/old_style_calendar/n/wn/time/,/c/en/julian_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/julian_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Julian calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/julian_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/old_style_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Old Style calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/old_style_calendar"
   },
   "surfaceText": "[[Old Style calendar]] is a synonym of [[Julian calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/es/calendario_juliano/n/wn/time/,/c/en/julian_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/julian_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Julian calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/julian_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/calendario_juliano/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "calendario juliano",
    "language": "es",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/es/calendario_juliano"
   },
   "surfaceText": "[[calendario juliano]] is a translation of [[Julian calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/juliaaninen_kalenteri/n/wn/time/,/c/en/julian_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/julian_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Julian calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/julian_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/juliaaninen_kalenteri/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "juliaaninen kalenteri",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/fi/juliaaninen_kalenteri"
   },
   "surfaceText": "[[juliaaninen kalenteri]] is a translation of [[Julian calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pl/kalendarz_starego_stylu/n/wn/time/,/c/en/julian_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/julian_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Julian calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/julian_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pl/kalendarz_starego_stylu/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "kalendarz starego stylu",
    "language": "pl",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/pl/kalendarz_starego_stylu"
   },
   "surfaceText": "[[kalendarz starego stylu]] is a translation of [[Julian calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/takwim_julius/n/wn/time/,/c/en/julian_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/julian_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Julian calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/julian_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/takwim_julius/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Takwim Julius",
    "language": "ms",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/ms/takwim_julius"
   },
   "surfaceText": "[[Takwim Julius]] is a translation of [[Julian calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/vanha_luku/n/wn/time/,/c/en/julian_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/julian_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Julian calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/julian_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/vanha_luku/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "vanha luku",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/fi/vanha_luku"
   },
   "surfaceText": "[[vanha luku]] is a translation of [[Julian calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/kalendar_julian/n/wn/time/,/c/en/julian_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/julian_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Julian calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/julian_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/kalendar_julian/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "kalendar julian",
    "language": "id",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/id/kalendar_julian"
   },
   "surfaceText": "[[kalendar julian]] is a translation of [[Julian calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pl/kalendarz_juliański/n/wn/time/,/c/en/julian_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/julian_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Julian calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/julian_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pl/kalendarz_juliański/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "kalendarz juliański",
    "language": "pl",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/pl/kalendarz_juliański"
   },
   "surfaceText": "[[kalendarz juliański]] is a translation of [[Julian calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/ユリウス暦/n/wn/time/,/c/en/julian_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/julian_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Julian calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/julian_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/ユリウス暦/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "ユリウス暦",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/ja/ユリウス暦"
   },
   "surfaceText": "[[ユリウス暦]] is a translation of [[Julian calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/julian_calendar/n/wn/time/,/c/en/solar_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/solar_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "solar calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/solar_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/julian_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Julian calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/julian_calendar"
   },
   "surfaceText": "[[Julian calendar]] is a type of [[solar calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/ExternalURL/,/c/en/julian_calendar/n/wn/time/,/http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/115199932-n/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/115199932-n",
    "@type": "Node",
    "label": "115199932-n",
    "path": "/wn31/115199932-n",
    "site": "wordnet-rdf.princeton.edu",
    "site_available": true,
    "term": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/115199932-n"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/ExternalURL",
    "@type": "Relation",
    "label": "ExternalURL"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/julian_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "julian calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/julian_calendar"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1"
}