{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/islamic_calendar/n",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/calendrier_musulman/n/wn/time/,/c/en/islamic_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/islamic_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Islamic calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/islamic_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/calendrier_musulman/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Calendrier musulman",
    "language": "fr",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/fr/calendrier_musulman"
   },
   "surfaceText": "[[Calendrier musulman]] is a translation of [[Islamic calendar]]",
   "weight": 3.4641016151377544
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/calendário_islâmico/n/wn/time/,/c/en/islamic_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/islamic_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Islamic calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/islamic_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/calendário_islâmico/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Calendário Islâmico",
    "language": "pt",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/pt/calendário_islâmico"
   },
   "surfaceText": "[[Calendário Islâmico]] is a translation of [[Islamic calendar]]",
   "weight": 3.4641016151377544
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/mohammedan_calendar/n/wn/time/,/c/en/islamic_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/islamic_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Islamic calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/islamic_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/mohammedan_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Mohammedan calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/mohammedan_calendar"
   },
   "surfaceText": "[[Mohammedan calendar]] is a synonym of [[Islamic calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/islamic_calendar/n/wn/time/,/c/en/lunar_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/lunar_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "lunar calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/lunar_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/islamic_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Islamic calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/islamic_calendar"
   },
   "surfaceText": "[[Islamic calendar]] is a type of [[lunar calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/PartOf/,/c/en/ramadan/n/wn/time/,/c/en/islamic_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/islamic_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Islamic calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/islamic_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/PartOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "PartOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/ramadan/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Ramadan",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/ramadan"
   },
   "surfaceText": "[[Ramadan]] is a part of [[Islamic calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/PartOf/,/c/en/islamic_calendar_month/n/wn/time/,/c/en/islamic_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/islamic_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Islamic calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/islamic_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/PartOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "PartOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/islamic_calendar_month/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Islamic calendar month",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/islamic_calendar_month"
   },
   "surfaceText": "[[Islamic calendar month]] is a part of [[Islamic calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/ヒジュラ暦/n/wn/time/,/c/en/islamic_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/islamic_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Islamic calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/islamic_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/ヒジュラ暦/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "ヒジュラ暦",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/ja/ヒジュラ暦"
   },
   "surfaceText": "[[ヒジュラ暦]] is a translation of [[Islamic calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/PartOf/,/c/en/rajab/n/wn/time/,/c/en/islamic_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/islamic_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Islamic calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/islamic_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/PartOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "PartOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/rajab/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Rajab",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/rajab"
   },
   "surfaceText": "[[Rajab]] is a part of [[Islamic calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/PartOf/,/c/en/dhu_l_qa_dah/n/wn/time/,/c/en/islamic_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/islamic_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Islamic calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/islamic_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/PartOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "PartOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/dhu_l_qa_dah/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Dhu l-Qa dah",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/dhu_l_qa_dah"
   },
   "surfaceText": "[[Dhu l-Qa dah]] is a part of [[Islamic calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/PartOf/,/c/en/rabi_i/n/wn/time/,/c/en/islamic_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/islamic_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Islamic calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/islamic_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/PartOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "PartOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/rabi_i/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Rabi I",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/rabi_i"
   },
   "surfaceText": "[[Rabi I]] is a part of [[Islamic calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/PartOf/,/c/en/jumada_i/n/wn/time/,/c/en/islamic_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/islamic_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Islamic calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/islamic_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/PartOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "PartOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/jumada_i/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Jumada I",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/jumada_i"
   },
   "surfaceText": "[[Jumada I]] is a part of [[Islamic calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/PartOf/,/c/en/sha_ban/n/wn/time/,/c/en/islamic_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/islamic_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Islamic calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/islamic_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/PartOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "PartOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/sha_ban/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Sha ban",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/sha_ban"
   },
   "surfaceText": "[[Sha ban]] is a part of [[Islamic calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/penanggalan_islam/n/wn/time/,/c/en/islamic_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/islamic_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Islamic calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/islamic_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/penanggalan_islam/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "penanggalan islam",
    "language": "id",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/id/penanggalan_islam"
   },
   "surfaceText": "[[penanggalan islam]] is a translation of [[Islamic calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/PartOf/,/c/en/shawwal/n/wn/time/,/c/en/islamic_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/islamic_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Islamic calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/islamic_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/PartOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "PartOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/shawwal/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Shawwal",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/shawwal"
   },
   "surfaceText": "[[Shawwal]] is a part of [[Islamic calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/PartOf/,/c/en/safar/n/wn/time/,/c/en/islamic_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/islamic_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Islamic calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/islamic_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/PartOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "PartOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/safar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Safar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/safar"
   },
   "surfaceText": "[[Safar]] is a part of [[Islamic calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/calendrier_hégirien/n/wn/time/,/c/en/islamic_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/islamic_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Islamic calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/islamic_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/calendrier_hégirien/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "calendrier hégirien",
    "language": "fr",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/fr/calendrier_hégirien"
   },
   "surfaceText": "[[calendrier hégirien]] is a translation of [[Islamic calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/PartOf/,/c/en/rabi_ii/n/wn/time/,/c/en/islamic_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/islamic_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Islamic calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/islamic_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/PartOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "PartOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/rabi_ii/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Rabi II",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/rabi_ii"
   },
   "surfaceText": "[[Rabi II]] is a part of [[Islamic calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/takwim_hijrah/n/wn/time/,/c/en/islamic_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/islamic_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Islamic calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/islamic_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/takwim_hijrah/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Takwim Hijrah",
    "language": "ms",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/ms/takwim_hijrah"
   },
   "surfaceText": "[[Takwim Hijrah]] is a translation of [[Islamic calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/PartOf/,/c/en/muharram/n/wn/time/,/c/en/islamic_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/islamic_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Islamic calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/islamic_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/PartOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "PartOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/muharram/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Muharram",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/muharram"
   },
   "surfaceText": "[[Muharram]] is a part of [[Islamic calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/th/ปฏิทินอิสลาม/n/wn/time/,/c/en/islamic_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/islamic_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Islamic calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/islamic_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/th/ปฏิทินอิสลาม/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "ปฏิทินอิสลาม",
    "language": "th",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/th/ปฏิทินอิสลาม"
   },
   "surfaceText": "[[ปฏิทินอิสลาม]] is a translation of [[Islamic calendar]]",
   "weight": 2.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1",
 "view": {
  "@id": "/c/en/islamic_calendar/n?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/en/islamic_calendar/n?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/en/islamic_calendar/n?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}