{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/immateriality/n",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/immaterialtasun/n/wn/attribute/,/c/en/immateriality/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/immateriality/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "immateriality",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/immateriality"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/immaterialtasun/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "immaterialtasun",
    "language": "eu",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/eu/immaterialtasun"
   },
   "surfaceText": "[[immaterialtasun]] is a translation of [[immateriality]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/aineettomuus/n/wn/attribute/,/c/en/immateriality/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/immateriality/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "immateriality",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/immateriality"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/aineettomuus/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "aineettomuus",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/fi/aineettomuus"
   },
   "surfaceText": "[[aineettomuus]] is a translation of [[immateriality]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/immateriality/n/wn/linkdef/,/c/en/irrelevance/n/wn/linkdef/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/irrelevance/n/wn/linkdef",
    "@type": "Node",
    "label": "irrelevance",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, linkdef",
    "term": "/c/en/irrelevance"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/immateriality/n/wn/linkdef",
    "@type": "Node",
    "label": "immateriality",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, linkdef",
    "term": "/c/en/immateriality"
   },
   "surfaceText": "[[immateriality]] is a type of [[irrelevance]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ar/معنوي/n/wn/attribute/,/c/en/immateriality/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/immateriality/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "immateriality",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/immateriality"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ar/معنوي/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "مَعْنَوِيّ",
    "language": "ar",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/ar/معنوي"
   },
   "surfaceText": "[[مَعْنَوِيّ]] is a translation of [[immateriality]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/insubstantiality/n/wn/attribute/,/c/en/immateriality/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/immateriality/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "immateriality",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/immateriality"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/insubstantiality/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "insubstantiality",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/insubstantiality"
   },
   "surfaceText": "[[insubstantiality]] is a type of [[immateriality]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/incorporeality/n/wn/attribute/,/c/en/immateriality/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/immateriality/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "immateriality",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/immateriality"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/incorporeality/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "incorporeality",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/incorporeality"
   },
   "surfaceText": "[[incorporeality]] is a synonym of [[immateriality]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/intangibility/n/wn/attribute/,/c/en/immateriality/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/immateriality/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "immateriality",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/immateriality"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/intangibility/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "intangibility",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/intangibility"
   },
   "surfaceText": "[[intangibility]] is a type of [[immateriality]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/it/immaterialità/n/wn/attribute/,/c/en/immateriality/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/immateriality/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "immateriality",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/immateriality"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/it/immaterialità/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "immaterialità",
    "language": "it",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/it/immaterialità"
   },
   "surfaceText": "[[immaterialità]] is a translation of [[immateriality]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/inmaterialtasun/n/wn/linkdef/,/c/en/immateriality/n/wn/linkdef/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/immateriality/n/wn/linkdef",
    "@type": "Node",
    "label": "immateriality",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, linkdef",
    "term": "/c/en/immateriality"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/inmaterialtasun/n/wn/linkdef",
    "@type": "Node",
    "label": "inmaterialtasun",
    "language": "eu",
    "sense_label": "n, linkdef",
    "term": "/c/eu/inmaterialtasun"
   },
   "surfaceText": "[[inmaterialtasun]] is a translation of [[immateriality]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ar/لامادي/n/wn/attribute/,/c/en/immateriality/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/immateriality/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "immateriality",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/immateriality"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ar/لامادي/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "لامَادِّيّ",
    "language": "ar",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/ar/لامادي"
   },
   "surfaceText": "[[لامَادِّيّ]] is a translation of [[immateriality]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/immateriaalisuus/n/wn/attribute/,/c/en/immateriality/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/immateriality/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "immateriality",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/immateriality"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/immateriaalisuus/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "immateriaalisuus",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/fi/immateriaalisuus"
   },
   "surfaceText": "[[immateriaalisuus]] is a translation of [[immateriality]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ca/immaterialitat/n/wn/linkdef/,/c/en/immateriality/n/wn/linkdef/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/immateriality/n/wn/linkdef",
    "@type": "Node",
    "label": "immateriality",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, linkdef",
    "term": "/c/en/immateriality"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ca/immaterialitat/n/wn/linkdef",
    "@type": "Node",
    "label": "immaterialitat",
    "language": "ca",
    "sense_label": "n, linkdef",
    "term": "/c/ca/immaterialitat"
   },
   "surfaceText": "[[immaterialitat]] is a translation of [[immateriality]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/unreality/n/wn/attribute/,/c/en/immateriality/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/immateriality/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "immateriality",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/immateriality"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/unreality/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "unreality",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/unreality"
   },
   "surfaceText": "[[unreality]] is a type of [[immateriality]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/immateriality/n/wn/attribute/,/c/en/quality/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/quality/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "quality",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/quality"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/immateriality/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "immateriality",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/immateriality"
   },
   "surfaceText": "[[immateriality]] is a type of [[quality]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ca/immateriabilitat/n/wn/attribute/,/c/en/immateriality/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/immateriality/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "immateriality",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/immateriality"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ca/immateriabilitat/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "immateriabilitat",
    "language": "ca",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/ca/immateriabilitat"
   },
   "surfaceText": "[[immateriabilitat]] is a translation of [[immateriality]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/epäolennaisuus/n/wn/linkdef/,/c/en/immateriality/n/wn/linkdef/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/immateriality/n/wn/linkdef",
    "@type": "Node",
    "label": "immateriality",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, linkdef",
    "term": "/c/en/immateriality"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/epäolennaisuus/n/wn/linkdef",
    "@type": "Node",
    "label": "epäolennaisuus",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, linkdef",
    "term": "/c/fi/epäolennaisuus"
   },
   "surfaceText": "[[epäolennaisuus]] is a translation of [[immateriality]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/it/incorporeità/n/wn/attribute/,/c/en/immateriality/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/immateriality/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "immateriality",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/immateriality"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/it/incorporeità/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "incorporeità",
    "language": "it",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/it/incorporeità"
   },
   "surfaceText": "[[incorporeità]] is a translation of [[immateriality]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Antonym/,/c/en/immateriality/n/,/c/en/materiality/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/materiality",
    "@type": "Node",
    "label": "materiality",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/materiality"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Antonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Antonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/fr/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/fr",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/immateriality/n",
    "@type": "Node",
    "label": "immateriality",
    "language": "en",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/en/immateriality"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/abstractness/n/wn/attribute/,/c/en/immateriality/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/immateriality/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "immateriality",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/immateriality"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/abstractness/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "abstractness",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/abstractness"
   },
   "surfaceText": "[[abstractness]] is a type of [[immateriality]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/immateriality/n/,/c/ca/immaterialitat/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/ca/immaterialitat",
    "@type": "Node",
    "label": "immaterialitat",
    "language": "ca",
    "term": "/c/ca/immaterialitat"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/immateriality/n",
    "@type": "Node",
    "label": "immateriality",
    "language": "en",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/en/immateriality"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1",
 "view": {
  "@id": "/c/en/immateriality/n?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/en/immateriality/n?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/en/immateriality/n?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}