{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/humanitarian",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/th/ใจบุญ/a/wn/,/c/en/humanitarian/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/humanitarian/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "humanitarian",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/humanitarian"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/th/ใจบุญ/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "ใจบุญ",
    "language": "th",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/th/ใจบุญ"
   },
   "surfaceText": "[[ใจบุญ]] is a translation of [[humanitarian]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/humanitarian/n/wn/person/,/c/en/humanist/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/humanist/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "humanist",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/humanist"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/humanitarian/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "humanitarian",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/humanitarian"
   },
   "surfaceText": "[[humanitarian]] is a synonym of [[humanist]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/th/นักมนุษยธรรมนิยม/n/wn/person/,/c/en/humanitarian/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/humanitarian/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "humanitarian",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/humanitarian"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/th/นักมนุษยธรรมนิยม/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "นักมนุษยธรรมนิยม",
    "language": "th",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/th/นักมนุษยธรรมนิยม"
   },
   "surfaceText": "[[นักมนุษยธรรมนิยม]] is a translation of [[humanitarian]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/ihmisystävä/n/wn/person/,/c/en/humanitarian/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/humanitarian/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "humanitarian",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/humanitarian"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/ihmisystävä/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "ihmisystävä",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/fi/ihmisystävä"
   },
   "surfaceText": "[[ihmisystävä]] is a translation of [[humanitarian]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/humanitário/a/wn/,/c/en/humanitarian/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/humanitarian/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "humanitarian",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/humanitarian"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/humanitário/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "humanitário",
    "language": "pt",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/pt/humanitário"
   },
   "surfaceText": "[[humanitário]] is a translation of [[humanitarian]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/improver/n/wn/person/,/c/en/humanitarian/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/humanitarian/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "humanitarian",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/humanitarian"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/improver/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "improver",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/improver"
   },
   "surfaceText": "[[improver]] is a synonym of [[humanitarian]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/do_gooder/n/wn/person/,/c/en/humanitarian/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/humanitarian/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "humanitarian",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/humanitarian"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/do_gooder/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "do-gooder",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/do_gooder"
   },
   "surfaceText": "[[do-gooder]] is a synonym of [[humanitarian]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/humanitarian/n/wn/person/,/c/en/benefactor/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/benefactor/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "benefactor",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/benefactor"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/humanitarian/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "humanitarian",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/humanitarian"
   },
   "surfaceText": "[[humanitarian]] is a type of [[benefactor]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/humanitarian/a/wn/,/c/en/human_centered/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/human_centered/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "human-centered",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/human_centered"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/humanitarian/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "humanitarian",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/humanitarian"
   },
   "surfaceText": "[[humanitarian]] is a synonym of [[human-centered]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/bienfaiteur/n/wn/person/,/c/en/humanitarian/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/humanitarian/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "humanitarian",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/humanitarian"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/bienfaiteur/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "bienfaiteur",
    "language": "fr",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/fr/bienfaiteur"
   },
   "surfaceText": "[[bienfaiteur]] is a translation of [[humanitarian]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/es/humanitario/a/wn/,/c/en/humanitarian/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/humanitarian/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "humanitarian",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/humanitarian"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/humanitario/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "humanitario",
    "language": "es",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/es/humanitario"
   },
   "surfaceText": "[[humanitario]] is a translation of [[humanitarian]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/sh/humanitaran/a/,/c/en/humanitarian/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/humanitarian",
    "@type": "Node",
    "label": "humanitarian",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/humanitarian"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/sh/humanitaran/a",
    "@type": "Node",
    "label": "humanitaran",
    "language": "sh",
    "sense_label": "a",
    "term": "/c/sh/humanitaran"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/humanitario/n/wn/person/,/c/en/humanitarian/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/humanitarian/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "humanitarian",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/humanitarian"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/humanitario/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "humanitario",
    "language": "eu",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/eu/humanitario"
   },
   "surfaceText": "[[humanitario]] is a translation of [[humanitarian]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/maailmanparantaja/n/wn/person/,/c/en/humanitarian/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/humanitarian/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "humanitarian",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/humanitarian"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/maailmanparantaja/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "maailmanparantaja",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/fi/maailmanparantaja"
   },
   "surfaceText": "[[maailmanparantaja]] is a translation of [[humanitarian]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/gizaldeko/n/wn/person/,/c/en/humanitarian/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/humanitarian/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "humanitarian",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/humanitarian"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/gizaldeko/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "gizaldeko",
    "language": "eu",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/eu/gizaldeko"
   },
   "surfaceText": "[[gizaldeko]] is a translation of [[humanitarian]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/仁人/n/,/c/en/humanitarian/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/en/humanitarian",
    "@type": "Node",
    "label": "humanitarian",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/humanitarian"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/仁人/n",
    "@type": "Node",
    "label": "仁人",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/ja/仁人"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/humanitaire/a/wn/,/c/en/humanitarian/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/humanitarian/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "humanitarian",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/humanitarian"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/humanitaire/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "humanitaire",
    "language": "fr",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fr/humanitaire"
   },
   "surfaceText": "[[humanitaire]] is a translation of [[humanitarian]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/humanitaarinen/a/wn/,/c/en/humanitarian/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/humanitarian/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "humanitarian",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/humanitarian"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/humanitaarinen/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "humanitaarinen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/humanitaarinen"
   },
   "surfaceText": "[[humanitaarinen]] is a translation of [[humanitarian]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/humanis/n/wn/person/,/c/en/humanitarian/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/humanitarian/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "humanitarian",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/humanitarian"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/humanis/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "humanis",
    "language": "ms",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/ms/humanis"
   },
   "surfaceText": "[[humanis]] is a translation of [[humanitarian]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/ongile/n/wn/person/,/c/en/humanitarian/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/humanitarian/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "humanitarian",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/humanitarian"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/ongile/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "ongile",
    "language": "eu",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/eu/ongile"
   },
   "surfaceText": "[[ongile]] is a translation of [[humanitarian]]",
   "weight": 2.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1",
 "view": {
  "@id": "/c/en/humanitarian?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/en/humanitarian?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/en/humanitarian?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}