{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/haggadah/n/wn/communication",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/haggadah/n/wn/communication/,/c/en/haggadah/n/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/haggadah/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "Haggadah",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/haggadah"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/haggadah/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "Haggadah",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/fi/haggadah"
   },
   "surfaceText": "[[Haggadah]] is a translation of [[Haggadah]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/th/หนังสือฮักกาดาห์/n/wn/communication/,/c/en/haggadah/n/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/haggadah/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "Haggadah",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/haggadah"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/th/หนังสือฮักกาดาห์/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "หนังสือฮักกาดาห์",
    "language": "th",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/th/หนังสือฮักกาดาห์"
   },
   "surfaceText": "[[หนังสือฮักกาดาห์]] is a translation of [[Haggadah]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/haggadah/n/wn/communication/,/c/en/haggadah/n/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/haggadah/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "Haggadah",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/haggadah"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/haggadah/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "Haggadah",
    "language": "id",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/id/haggadah"
   },
   "surfaceText": "[[Haggadah]] is a translation of [[Haggadah]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pl/haggada/n/wn/communication/,/c/en/haggadah/n/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/haggadah/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "Haggadah",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/haggadah"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pl/haggada/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "haggada",
    "language": "pl",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/pl/haggada"
   },
   "surfaceText": "[[haggada]] is a translation of [[Haggadah]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/haggada/n/wn/communication/,/c/en/haggadah/n/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/haggadah/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "Haggadah",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/haggadah"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/haggada/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "Haggada",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/fi/haggada"
   },
   "surfaceText": "[[Haggada]] is a translation of [[Haggadah]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/hagada/n/wn/communication/,/c/en/haggadah/n/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/haggadah/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "Haggadah",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/haggadah"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/hagada/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "Hagada",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/fi/hagada"
   },
   "surfaceText": "[[Hagada]] is a translation of [[Haggadah]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/haggada/n/wn/communication/,/c/en/haggadah/n/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/haggadah/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "Haggadah",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/haggadah"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/haggada/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "Haggada",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/haggada"
   },
   "surfaceText": "[[Haggada]] is a synonym of [[Haggadah]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/hagada/n/wn/communication/,/c/en/haggadah/n/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/haggadah/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "Haggadah",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/haggadah"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/hagada/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "Hagada",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/hagada"
   },
   "surfaceText": "[[Hagada]] is a synonym of [[Haggadah]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/haggadah/n/wn/communication/,/c/en/talmudic_literature/n/wn/judaism/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/talmudic_literature/n/wn/judaism",
    "@type": "Node",
    "label": "Talmudic literature",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, judaism",
    "term": "/c/en/talmudic_literature"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/haggadah/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "Haggadah",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/haggadah"
   },
   "surfaceText": "[[Haggadah]] is a type of [[Talmudic literature]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pl/hagada/n/wn/communication/,/c/en/haggadah/n/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/haggadah/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "Haggadah",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/haggadah"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pl/hagada/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "hagada",
    "language": "pl",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/pl/hagada"
   },
   "surfaceText": "[[hagada]] is a translation of [[Haggadah]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/ExternalURL/,/c/en/haggadah/n/wn/communication/,/http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/106474681-n/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/106474681-n",
    "@type": "Node",
    "label": "106474681-n",
    "path": "/wn31/106474681-n",
    "site": "wordnet-rdf.princeton.edu",
    "site_available": true,
    "term": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/106474681-n"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/ExternalURL",
    "@type": "Relation",
    "label": "ExternalURL"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/haggadah/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "haggadah",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/haggadah"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1"
}