{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/disposition/n/wn/attribute",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ca/tarannà/n/wn/attribute/,/c/en/disposition/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/disposition/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "disposition",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/disposition"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ca/tarannà/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "tarannà",
    "language": "ca",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/ca/tarannà"
   },
   "surfaceText": "[[tarannà]] is a translation of [[disposition]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ca/temperament/n/wn/attribute/,/c/en/disposition/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/disposition/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "disposition",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/disposition"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ca/temperament/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "temperament",
    "language": "ca",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/ca/temperament"
   },
   "surfaceText": "[[temperament]] is a translation of [[disposition]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/joera/n/wn/attribute/,/c/en/disposition/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/disposition/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "disposition",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/disposition"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/joera/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "joera",
    "language": "eu",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/eu/joera"
   },
   "surfaceText": "[[joera]] is a translation of [[disposition]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/disagreeableness/n/wn/attribute/,/c/en/disposition/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/disposition/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "disposition",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/disposition"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/disagreeableness/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "disagreeableness",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/disagreeableness"
   },
   "surfaceText": "[[disagreeableness]] is a type of [[disposition]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/pembawaan/n/wn/attribute/,/c/en/disposition/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/disposition/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "disposition",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/disposition"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/pembawaan/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "pembawaan",
    "language": "ms",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/ms/pembawaan"
   },
   "surfaceText": "[[pembawaan]] is a translation of [[disposition]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/性質/n/wn/attribute/,/c/en/disposition/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/disposition/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "disposition",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/disposition"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/性質/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "性質",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/ja/性質"
   },
   "surfaceText": "[[性質]] is a translation of [[disposition]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/temperament/n/wn/attribute/,/c/en/disposition/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/disposition/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "disposition",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/disposition"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/temperament/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "temperament",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/temperament"
   },
   "surfaceText": "[[temperament]] is a synonym of [[disposition]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/aptness/n/wn/attribute/,/c/en/disposition/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/disposition/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "disposition",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/disposition"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/aptness/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "aptness",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/aptness"
   },
   "surfaceText": "[[aptness]] is a type of [[disposition]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/da/menneskehjerte/n/wn/attribute/,/c/en/disposition/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/disposition/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "disposition",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/disposition"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/da/menneskehjerte/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "menneskehjerte",
    "language": "da",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/da/menneskehjerte"
   },
   "surfaceText": "[[menneskehjerte]] is a translation of [[disposition]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/気立/n/wn/attribute/,/c/en/disposition/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/disposition/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "disposition",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/disposition"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/気立/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "気立",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/ja/気立"
   },
   "surfaceText": "[[気立]] is a translation of [[disposition]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/資質/n/wn/attribute/,/c/en/disposition/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/disposition/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "disposition",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/disposition"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/資質/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "資質",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/ja/資質"
   },
   "surfaceText": "[[資質]] is a translation of [[disposition]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/da/naturel/n/wn/attribute/,/c/en/disposition/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/disposition/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "disposition",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/disposition"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/da/naturel/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "naturel",
    "language": "da",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/da/naturel"
   },
   "surfaceText": "[[naturel]] is a translation of [[disposition]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/taipumus/n/wn/attribute/,/c/en/disposition/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/disposition/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "disposition",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/disposition"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/taipumus/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "taipumus",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/fi/taipumus"
   },
   "surfaceText": "[[taipumus]] is a translation of [[disposition]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/sq/gjendje_shpirtërore/n/wn/attribute/,/c/en/disposition/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/disposition/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "disposition",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/disposition"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/sq/gjendje_shpirtërore/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "gjendje shpirtërore",
    "language": "sq",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/sq/gjendje_shpirtërore"
   },
   "surfaceText": "[[gjendje shpirtërore]] is a translation of [[disposition]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ar/نزعة/n/wn/attribute/,/c/en/disposition/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/disposition/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "disposition",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/disposition"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ar/نزعة/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "نَزْعَة",
    "language": "ar",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/ar/نزعة"
   },
   "surfaceText": "[[نَزْعَة]] is a translation of [[disposition]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/gourmandism/n/wn/attribute/,/c/en/disposition/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/disposition/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "disposition",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/disposition"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/gourmandism/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "gourmandism",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/gourmandism"
   },
   "surfaceText": "[[gourmandism]] is a type of [[disposition]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/blood/n/wn/attribute/,/c/en/disposition/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/disposition/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "disposition",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/disposition"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/blood/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "blood",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/blood"
   },
   "surfaceText": "[[blood]] is a type of [[disposition]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/friendliness/n/wn/attribute/,/c/en/disposition/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/disposition/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "disposition",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/disposition"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/friendliness/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "friendliness",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/friendliness"
   },
   "surfaceText": "[[friendliness]] is a type of [[disposition]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/disposition/n/wn/attribute/,/c/en/nature/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/nature/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "nature",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/nature"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/disposition/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "disposition",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/disposition"
   },
   "surfaceText": "[[disposition]] is a type of [[nature]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/性分/n/wn/attribute/,/c/en/disposition/n/wn/attribute/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/disposition/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "disposition",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/en/disposition"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/性分/n/wn/attribute",
    "@type": "Node",
    "label": "性分",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n, attribute",
    "term": "/c/ja/性分"
   },
   "surfaceText": "[[性分]] is a translation of [[disposition]]",
   "weight": 2.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1",
 "view": {
  "@id": "/c/en/disposition/n/wn/attribute?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/en/disposition/n/wn/attribute?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/en/disposition/n/wn/attribute?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}