{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/detected/a",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/sensed/a/wn/,/c/en/detected/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/detected/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "detected",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/detected"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/sensed/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "sensed",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/sensed"
   },
   "surfaceText": "[[sensed]] is similar to [[detected]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/detected/a/wn/,/c/en/sensed/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/sensed/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "sensed",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/sensed"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/detected/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "detected",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/detected"
   },
   "surfaceText": "[[detected]] is similar to [[sensed]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/detected/a/wn/,/c/en/heard/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/heard/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "heard",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/heard"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/detected/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "detected",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/detected"
   },
   "surfaceText": "[[detected]] is similar to [[heard]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/es/descubierto/a/wn/,/c/en/detected/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/detected/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "detected",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/detected"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/descubierto/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "descubierto",
    "language": "es",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/es/descubierto"
   },
   "surfaceText": "[[descubierto]] is a translation of [[detected]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/havaittu/a/wn/,/c/en/detected/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/detected/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "detected",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/detected"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/havaittu/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "havaittu",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/havaittu"
   },
   "surfaceText": "[[havaittu]] is a translation of [[detected]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/gl/detectado/a/wn/,/c/en/detected/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/detected/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "detected",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/detected"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/gl/detectado/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "detectado",
    "language": "gl",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/gl/detectado"
   },
   "surfaceText": "[[detectado]] is a translation of [[detected]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/heard/a/wn/,/c/en/detected/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/detected/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "detected",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/detected"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/heard/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "heard",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/heard"
   },
   "surfaceText": "[[heard]] is similar to [[detected]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/perceived/a/wn/,/c/en/detected/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/detected/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "detected",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/detected"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/perceived/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "perceived",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/perceived"
   },
   "surfaceText": "[[perceived]] is similar to [[detected]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/es/detectado/a/wn/,/c/en/detected/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/detected/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "detected",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/detected"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/detectado/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "detectado",
    "language": "es",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/es/detectado"
   },
   "surfaceText": "[[detectado]] is a translation of [[detected]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/detected/a/wn/,/c/en/noticed/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/noticed/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "noticed",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/noticed"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/detected/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "detected",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/detected"
   },
   "surfaceText": "[[detected]] is similar to [[noticed]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/detected/a/wn/,/c/en/perceived/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/perceived/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "perceived",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/perceived"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/detected/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "detected",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/detected"
   },
   "surfaceText": "[[detected]] is similar to [[perceived]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/noticed/a/wn/,/c/en/detected/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/detected/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "detected",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/detected"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/noticed/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "noticed",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/noticed"
   },
   "surfaceText": "[[noticed]] is similar to [[detected]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/huomattu/a/wn/,/c/en/detected/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/detected/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "detected",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/detected"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/huomattu/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "huomattu",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/huomattu"
   },
   "surfaceText": "[[huomattu]] is a translation of [[detected]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Antonym/,/c/en/detected/a/,/c/en/non_detected/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/non_detected",
    "@type": "Node",
    "label": "non detected",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/non_detected"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Antonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Antonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/detected/a",
    "@type": "Node",
    "label": "detected",
    "language": "en",
    "sense_label": "a",
    "term": "/c/en/detected"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/detected/a/,/c/de/aufspüren/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/de/aufspüren",
    "@type": "Node",
    "label": "aufspüren",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/aufspüren"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/detected/a",
    "@type": "Node",
    "label": "detected",
    "language": "en",
    "sense_label": "a",
    "term": "/c/en/detected"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/en/detected/a/,/c/en/noticed/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/noticed",
    "@type": "Node",
    "label": "noticed",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/noticed"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/detected/a",
    "@type": "Node",
    "label": "detected",
    "language": "en",
    "sense_label": "a",
    "term": "/c/en/detected"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/ExternalURL/,/c/en/detected/a/wn/,/http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/301612709-s/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/301612709-s",
    "@type": "Node",
    "label": "301612709-s",
    "path": "/wn31/301612709-s",
    "site": "wordnet-rdf.princeton.edu",
    "site_available": true,
    "term": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/301612709-s"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/ExternalURL",
    "@type": "Relation",
    "label": "ExternalURL"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/detected/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "detected",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/detected"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/ExternalURL/,/c/en/detected/a/wn/,/http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/301613825-a/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/301613825-a",
    "@type": "Node",
    "label": "301613825-a",
    "path": "/wn31/301613825-a",
    "site": "wordnet-rdf.princeton.edu",
    "site_available": true,
    "term": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/301613825-a"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/ExternalURL",
    "@type": "Relation",
    "label": "ExternalURL"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/detected/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "detected",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/detected"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/detected/a/,/c/de/entdecken/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/de/entdecken",
    "@type": "Node",
    "label": "entdecken",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/entdecken"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/detected/a",
    "@type": "Node",
    "label": "detected",
    "language": "en",
    "sense_label": "a",
    "term": "/c/en/detected"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/detected/a/,/c/fr/détecté/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/fr/détecté",
    "@type": "Node",
    "label": "détecté",
    "language": "fr",
    "term": "/c/fr/détecté"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/detected/a",
    "@type": "Node",
    "label": "detected",
    "language": "en",
    "sense_label": "a",
    "term": "/c/en/detected"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1",
 "view": {
  "@id": "/c/en/detected/a?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/en/detected/a?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/en/detected/a?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}