{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/cutlas/n/wn/artifact",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/th/ดาบสันโค้ง/n/wn/artifact/,/c/en/cutlas/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/cutlas/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "cutlas",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/cutlas"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/th/ดาบสันโค้ง/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "ดาบสันโค้ง",
    "language": "th",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/th/ดาบสันโค้ง"
   },
   "surfaceText": "[[ดาบสันโค้ง]] is a translation of [[cutlas]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/cutlas/n/wn/artifact/,/c/en/sword/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/sword/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "sword",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/sword"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/cutlas/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "cutlas",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/cutlas"
   },
   "surfaceText": "[[cutlas]] is a type of [[sword]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/alfanje/n/wn/artifact/,/c/en/cutlas/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/cutlas/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "cutlas",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/cutlas"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/alfanje/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "alfanje",
    "language": "eu",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/eu/alfanje"
   },
   "surfaceText": "[[alfanje]] is a translation of [[cutlas]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pl/kordelas/n/wn/artifact/,/c/en/cutlas/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/cutlas/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "cutlas",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/cutlas"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pl/kordelas/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "kordelas",
    "language": "pl",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/pl/kordelas"
   },
   "surfaceText": "[[kordelas]] is a translation of [[cutlas]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/sabre_d_abordage/n/wn/artifact/,/c/en/cutlas/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/cutlas/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "cutlas",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/cutlas"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/sabre_d_abordage/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "sabre d'abordage",
    "language": "fr",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/fr/sabre_d_abordage"
   },
   "surfaceText": "[[sabre d'abordage]] is a translation of [[cutlas]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/cutlass/n/wn/artifact/,/c/en/cutlas/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/cutlas/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "cutlas",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/cutlas"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/cutlass/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "cutlass",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/cutlass"
   },
   "surfaceText": "[[cutlass]] is a synonym of [[cutlas]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/カットラス/n/wn/artifact/,/c/en/cutlas/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/cutlas/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "cutlas",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/cutlas"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/カットラス/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "カットラス",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/ja/カットラス"
   },
   "surfaceText": "[[カットラス]] is a translation of [[cutlas]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/cundrik/n/wn/artifact/,/c/en/cutlas/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/cutlas/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "cutlas",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/cutlas"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/cundrik/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "cundrik",
    "language": "id",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/id/cundrik"
   },
   "surfaceText": "[[cundrik]] is a translation of [[cutlas]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/cundrik/n/wn/artifact/,/c/en/cutlas/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/cutlas/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "cutlas",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/cutlas"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/cundrik/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "cundrik",
    "language": "ms",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/ms/cundrik"
   },
   "surfaceText": "[[cundrik]] is a translation of [[cutlas]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ca/simitarra/n/wn/artifact/,/c/en/cutlas/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/cutlas/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "cutlas",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/cutlas"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ca/simitarra/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "simitarra",
    "language": "ca",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/ca/simitarra"
   },
   "surfaceText": "[[simitarra]] is a translation of [[cutlas]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/lyhyt_leveä_miekka/n/wn/artifact/,/c/en/cutlas/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/cutlas/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "cutlas",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/cutlas"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/lyhyt_leveä_miekka/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "lyhyt leveä miekka",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/fi/lyhyt_leveä_miekka"
   },
   "surfaceText": "[[lyhyt leveä miekka]] is a translation of [[cutlas]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/ExternalURL/,/c/en/cutlas/n/wn/artifact/,/http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/103157912-n/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/103157912-n",
    "@type": "Node",
    "label": "103157912-n",
    "path": "/wn31/103157912-n",
    "site": "wordnet-rdf.princeton.edu",
    "site_available": true,
    "term": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/103157912-n"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/ExternalURL",
    "@type": "Relation",
    "label": "ExternalURL"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/cutlas/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "cutlas",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/cutlas"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1"
}