{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/clinquant/a/wn",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/kiiltävä/a/wn/,/c/en/clinquant/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/clinquant/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "clinquant",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/clinquant"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/kiiltävä/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "kiiltävä",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/kiiltävä"
   },
   "surfaceText": "[[kiiltävä]] is a translation of [[clinquant]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/clinquant/a/wn/,/c/en/adorned/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/adorned/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "adorned",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/adorned"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/clinquant/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "clinquant",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/clinquant"
   },
   "surfaceText": "[[clinquant]] is similar to [[adorned]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/tinselly/a/wn/,/c/en/clinquant/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/clinquant/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "clinquant",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/clinquant"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/tinselly/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "tinselly",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/tinselly"
   },
   "surfaceText": "[[tinselly]] is a synonym of [[clinquant]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/tinseled/a/wn/,/c/en/clinquant/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/clinquant/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "clinquant",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/clinquant"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/tinseled/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "tinseled",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/tinseled"
   },
   "surfaceText": "[[tinseled]] is a synonym of [[clinquant]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/adorned/a/wn/,/c/en/clinquant/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/clinquant/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "clinquant",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/clinquant"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/adorned/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "adorned",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/adorned"
   },
   "surfaceText": "[[adorned]] is similar to [[clinquant]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/th/สุกปลั่ง/a/wn/,/c/en/clinquant/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/clinquant/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "clinquant",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/clinquant"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/th/สุกปลั่ง/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "สุกปลั่ง",
    "language": "th",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/th/สุกปลั่ง"
   },
   "surfaceText": "[[สุกปลั่ง]] is a translation of [[clinquant]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/kimaltava/a/wn/,/c/en/clinquant/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/clinquant/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "clinquant",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/clinquant"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/kimaltava/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "kimaltava",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/kimaltava"
   },
   "surfaceText": "[[kimaltava]] is a translation of [[clinquant]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/ExternalURL/,/c/en/clinquant/a/wn/,/http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/300057977-s/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/300057977-s",
    "@type": "Node",
    "label": "300057977-s",
    "path": "/wn31/300057977-s",
    "site": "wordnet-rdf.princeton.edu",
    "site_available": true,
    "term": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/300057977-s"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/ExternalURL",
    "@type": "Relation",
    "label": "ExternalURL"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/clinquant/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "clinquant",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/clinquant"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1"
}