{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/clinical/a/wn",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ca/distanciat/a/wn/,/c/en/clinical/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/clinical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "clinical",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/clinical"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ca/distanciat/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "distanciat",
    "language": "ca",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ca/distanciat"
   },
   "surfaceText": "[[distanciat]] is a translation of [[clinical]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ca/impassible/a/wn/,/c/en/clinical/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/clinical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "clinical",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/clinical"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ca/impassible/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "impassible",
    "language": "ca",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ca/impassible"
   },
   "surfaceText": "[[impassible]] is a translation of [[clinical]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ar/سريري/a/wn/,/c/en/clinical/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/clinical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "clinical",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/clinical"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ar/سريري/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "سَرِيرِيّ",
    "language": "ar",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ar/سريري"
   },
   "surfaceText": "[[سَرِيرِيّ]] is a translation of [[clinical]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/objektiivinen/a/wn/,/c/en/clinical/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/clinical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "clinical",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/clinical"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/objektiivinen/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "objektiivinen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/objektiivinen"
   },
   "surfaceText": "[[objektiivinen]] is a translation of [[clinical]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ca/clínico/a/wn/,/c/en/clinical/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/clinical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "clinical",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/clinical"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ca/clínico/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "clínico",
    "language": "ca",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ca/clínico"
   },
   "surfaceText": "[[clínico]] is a translation of [[clinical]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/客観的/a/wn/,/c/en/clinical/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/clinical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "clinical",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/clinical"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/客観的/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "客観的",
    "language": "ja",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ja/客観的"
   },
   "surfaceText": "[[客観的]] is a translation of [[clinical]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/kliininen/a/wn/,/c/en/clinical/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/clinical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "clinical",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/clinical"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/kliininen/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "kliininen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/kliininen"
   },
   "surfaceText": "[[kliininen]] is a translation of [[clinical]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/es/clínico/a/wn/,/c/en/clinical/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/clinical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "clinical",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/clinical"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/clínico/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "clínico",
    "language": "es",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/es/clínico"
   },
   "surfaceText": "[[clínico]] is a translation of [[clinical]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/it/clinico/a/wn/,/c/en/clinical/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/clinical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "clinical",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/clinical"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/it/clinico/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "clinico",
    "language": "it",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/it/clinico"
   },
   "surfaceText": "[[clinico]] is a translation of [[clinical]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/clínico/a/wn/,/c/en/clinical/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/clinical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "clinical",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/clinical"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/clínico/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "clínico",
    "language": "pt",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/pt/clínico"
   },
   "surfaceText": "[[clínico]] is a translation of [[clinical]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/臨床的/a/wn/,/c/en/clinical/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/clinical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "clinical",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/clinical"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/臨床的/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "臨床的",
    "language": "ja",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ja/臨床的"
   },
   "surfaceText": "[[臨床的]] is a translation of [[clinical]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/分析的/a/wn/,/c/en/clinical/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/clinical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "clinical",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/clinical"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/分析的/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "分析的",
    "language": "ja",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ja/分析的"
   },
   "surfaceText": "[[分析的]] is a translation of [[clinical]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/klinikal/a/wn/,/c/en/clinical/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/clinical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "clinical",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/clinical"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/klinikal/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "klinikal",
    "language": "ms",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ms/klinikal"
   },
   "surfaceText": "[[klinikal]] is a translation of [[clinical]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/objective/a/wn/,/c/en/clinical/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/clinical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "clinical",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/clinical"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/objective/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "objective",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/objective"
   },
   "surfaceText": "[[objective]] is similar to [[clinical]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/clinical/a/wn/,/c/en/objective/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/objective/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "objective",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/objective"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/clinical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "clinical",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/clinical"
   },
   "surfaceText": "[[clinical]] is similar to [[objective]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/ExternalURL/,/c/en/clinical/a/wn/,/http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/301619612-s/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/301619612-s",
    "@type": "Node",
    "label": "301619612-s",
    "path": "/wn31/301619612-s",
    "site": "wordnet-rdf.princeton.edu",
    "site_available": true,
    "term": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/301619612-s"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/ExternalURL",
    "@type": "Relation",
    "label": "ExternalURL"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/clinical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "clinical",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/clinical"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/ExternalURL/,/c/en/clinical/a/wn/,/http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/302896833-a/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/302896833-a",
    "@type": "Node",
    "label": "302896833-a",
    "path": "/wn31/302896833-a",
    "site": "wordnet-rdf.princeton.edu",
    "site_available": true,
    "term": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/302896833-a"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/ExternalURL",
    "@type": "Relation",
    "label": "ExternalURL"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/clinical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "clinical",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/clinical"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1"
}