{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/church_calendar",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/PartOf/,/c/en/lent/n/wn/time/,/c/en/church_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/church_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "church calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/church_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/PartOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "PartOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/lent/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Lent",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/lent"
   },
   "surfaceText": "[[Lent]] is a part of [[church calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/PartOf/,/c/en/shrovetide/n/wn/time/,/c/en/church_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/church_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "church calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/church_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/PartOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "PartOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/shrovetide/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Shrovetide",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/shrovetide"
   },
   "surfaceText": "[[Shrovetide]] is a part of [[church calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/教会暦/n/,/c/en/church_calendar/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/en/church_calendar",
    "@type": "Node",
    "label": "church calendar",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/church_calendar"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/教会暦/n",
    "@type": "Node",
    "label": "教会暦",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/ja/教会暦"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/PartOf/,/c/en/holy_week/n/wn/time/,/c/en/church_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/church_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "church calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/church_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/PartOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "PartOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/holy_week/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Holy Week",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/holy_week"
   },
   "surfaceText": "[[Holy Week]] is a part of [[church calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/church_calendar/n/wn/time/,/c/en/gregorian_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/gregorian_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Gregorian calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/gregorian_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/church_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "church calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/church_calendar"
   },
   "surfaceText": "[[church calendar]] is a type of [[Gregorian calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/教会暦/n/wn/time/,/c/en/church_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/church_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "church calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/church_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/教会暦/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "教会暦",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/ja/教会暦"
   },
   "surfaceText": "[[教会暦]] is a translation of [[church calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/PartOf/,/c/en/whitsun/n/wn/time/,/c/en/church_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/church_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "church calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/church_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/PartOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "PartOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/whitsun/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Whitsun",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/whitsun"
   },
   "surfaceText": "[[Whitsun]] is a part of [[church calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/ecclesiastical_calendar/n/wn/time/,/c/en/church_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/church_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "church calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/church_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/ecclesiastical_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "ecclesiastical calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/ecclesiastical_calendar"
   },
   "surfaceText": "[[ecclesiastical calendar]] is a synonym of [[church calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/th/ปฏิทินคริสตจักร/n/wn/time/,/c/en/church_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/church_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "church calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/church_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/th/ปฏิทินคริสตจักร/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "ปฏิทินคริสตจักร",
    "language": "th",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/th/ปฏิทินคริสตจักร"
   },
   "surfaceText": "[[ปฏิทินคริสตจักร]] is a translation of [[church calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/kirkollinen_kalenteri/n/wn/time/,/c/en/church_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/church_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "church calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/church_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/kirkollinen_kalenteri/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "kirkollinen kalenteri",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/fi/kirkollinen_kalenteri"
   },
   "surfaceText": "[[kirkollinen kalenteri]] is a translation of [[church calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/kirkkokalenteri/n/wn/time/,/c/en/church_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/church_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "church calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/church_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/kirkkokalenteri/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "kirkkokalenteri",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/fi/kirkkokalenteri"
   },
   "surfaceText": "[[kirkkokalenteri]] is a translation of [[church calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pl/kalendarz_kościelny/n/wn/time/,/c/en/church_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/church_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "church calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/church_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pl/kalendarz_kościelny/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "kalendarz kościelny",
    "language": "pl",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/pl/kalendarz_kościelny"
   },
   "surfaceText": "[[kalendarz kościelny]] is a translation of [[church calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/PartOf/,/c/en/advent/n/wn/time/,/c/en/church_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/church_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "church calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/church_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/PartOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "PartOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/advent/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "Advent",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/advent"
   },
   "surfaceText": "[[Advent]] is a part of [[church calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/kalendar_kristen/n/wn/time/,/c/en/church_calendar/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/church_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "church calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/church_calendar"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/kalendar_kristen/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "kalendar kristen",
    "language": "id",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/id/kalendar_kristen"
   },
   "surfaceText": "[[kalendar kristen]] is a translation of [[church calendar]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/ExternalURL/,/c/en/church_calendar/n/wn/time/,/http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/115206553-n/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/115206553-n",
    "@type": "Node",
    "label": "115206553-n",
    "path": "/wn31/115206553-n",
    "site": "wordnet-rdf.princeton.edu",
    "site_available": true,
    "term": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/115206553-n"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/ExternalURL",
    "@type": "Relation",
    "label": "ExternalURL"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/church_calendar/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "church calendar",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/church_calendar"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1"
}