{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/chivalrous/a/wn",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/kohtelias/a/wn/,/c/en/chivalrous/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/chivalrous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "chivalrous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/chivalrous"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/kohtelias/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "kohtelias",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/kohtelias"
   },
   "surfaceText": "[[kohtelias]] is a translation of [[chivalrous]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/gagah_perkasa/a/wn/,/c/en/chivalrous/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/chivalrous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "chivalrous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/chivalrous"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/gagah_perkasa/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "gagah perkasa",
    "language": "ms",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ms/gagah_perkasa"
   },
   "surfaceText": "[[gagah perkasa]] is a translation of [[chivalrous]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/ritarillinen/a/wn/,/c/en/chivalrous/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/chivalrous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "chivalrous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/chivalrous"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/ritarillinen/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "ritarillinen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/ritarillinen"
   },
   "surfaceText": "[[ritarillinen]] is a translation of [[chivalrous]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fa/شوالیه_وار/a/wn/,/c/en/chivalrous/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/chivalrous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "chivalrous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/chivalrous"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fa/شوالیه_وار/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "شوالیه وار",
    "language": "fa",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fa/شوالیه_وار"
   },
   "surfaceText": "[[شوالیه وار]] is a translation of [[chivalrous]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ca/galant/a/wn/,/c/en/chivalrous/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/chivalrous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "chivalrous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/chivalrous"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ca/galant/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "galant",
    "language": "ca",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ca/galant"
   },
   "surfaceText": "[[galant]] is a translation of [[chivalrous]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/chevaleresque/a/wn/,/c/en/chivalrous/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/chivalrous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "chivalrous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/chivalrous"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/chevaleresque/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "chevaleresque",
    "language": "fr",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fr/chevaleresque"
   },
   "surfaceText": "[[chevaleresque]] is a translation of [[chivalrous]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/gallant/a/wn/,/c/en/chivalrous/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/chivalrous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "chivalrous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/chivalrous"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/gallant/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "gallant",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/gallant"
   },
   "surfaceText": "[[gallant]] is a synonym of [[chivalrous]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/gl/valente/a/wn/,/c/en/chivalrous/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/chivalrous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "chivalrous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/chivalrous"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/gl/valente/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "valente",
    "language": "gl",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/gl/valente"
   },
   "surfaceText": "[[valente]] is a translation of [[chivalrous]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/galant/a/wn/,/c/en/chivalrous/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/chivalrous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "chivalrous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/chivalrous"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/galant/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "galant",
    "language": "fr",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fr/galant"
   },
   "surfaceText": "[[galant]] is a translation of [[chivalrous]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fa/بلند_همت/a/wn/,/c/en/chivalrous/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/chivalrous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "chivalrous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/chivalrous"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fa/بلند_همت/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "بلند همت",
    "language": "fa",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fa/بلند_همت"
   },
   "surfaceText": "[[بلند همت]] is a translation of [[chivalrous]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ca/cavallerós/a/wn/,/c/en/chivalrous/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/chivalrous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "chivalrous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/chivalrous"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ca/cavallerós/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "cavallerós",
    "language": "ca",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ca/cavallerós"
   },
   "surfaceText": "[[cavallerós]] is a translation of [[chivalrous]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/gagah_perkasa/a/wn/,/c/en/chivalrous/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/chivalrous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "chivalrous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/chivalrous"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/gagah_perkasa/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "gagah perkasa",
    "language": "id",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/id/gagah_perkasa"
   },
   "surfaceText": "[[gagah perkasa]] is a translation of [[chivalrous]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/courteous/a/wn/,/c/en/chivalrous/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/chivalrous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "chivalrous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/chivalrous"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/courteous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "courteous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/courteous"
   },
   "surfaceText": "[[courteous]] is similar to [[chivalrous]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/ritari/a/wn/,/c/en/chivalrous/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/chivalrous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "chivalrous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/chivalrous"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/ritari/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "ritari-",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/ritari"
   },
   "surfaceText": "[[ritari-]] is a translation of [[chivalrous]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/gl/cabaleiroso/a/wn/,/c/en/chivalrous/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/chivalrous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "chivalrous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/chivalrous"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/gl/cabaleiroso/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "cabaleiroso",
    "language": "gl",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/gl/cabaleiroso"
   },
   "surfaceText": "[[cabaleiroso]] is a translation of [[chivalrous]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/knightly/a/wn/,/c/en/chivalrous/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/chivalrous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "chivalrous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/chivalrous"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/knightly/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "knightly",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/knightly"
   },
   "surfaceText": "[[knightly]] is a synonym of [[chivalrous]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/chivalrous/a/wn/,/c/en/courteous/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/courteous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "courteous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/courteous"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/chivalrous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "chivalrous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/chivalrous"
   },
   "surfaceText": "[[chivalrous]] is similar to [[courteous]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ca/cavaller/a/wn/,/c/en/chivalrous/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/chivalrous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "chivalrous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/chivalrous"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ca/cavaller/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "cavaller",
    "language": "ca",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ca/cavaller"
   },
   "surfaceText": "[[cavaller]] is a translation of [[chivalrous]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/ExternalURL/,/c/en/chivalrous/a/wn/,/http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/300643128-s/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/300643128-s",
    "@type": "Node",
    "label": "300643128-s",
    "path": "/wn31/300643128-s",
    "site": "wordnet-rdf.princeton.edu",
    "site_available": true,
    "term": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/300643128-s"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/ExternalURL",
    "@type": "Relation",
    "label": "ExternalURL"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/chivalrous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "chivalrous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/chivalrous"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1"
}