{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/centennial",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/100_年祭/n/wn/time/,/c/en/centennial/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/centennial/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "centennial",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/centennial"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/100_年祭/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "100年祭",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/ja/100_年祭"
   },
   "surfaceText": "[[100年祭]] is a translation of [[centennial]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/satavuotisjuhla/n/wn/time/,/c/en/centennial/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/centennial/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "centennial",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/centennial"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/satavuotisjuhla/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "satavuotisjuhla",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/fi/satavuotisjuhla"
   },
   "surfaceText": "[[satavuotisjuhla]] is a translation of [[centennial]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/it/centennale/a/wn/,/c/en/centennial/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/centennial/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "centennial",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/centennial"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/it/centennale/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "centennale",
    "language": "it",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/it/centennale"
   },
   "surfaceText": "[[centennale]] is a translation of [[centennial]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/it/centenario/n/wn/time/,/c/en/centennial/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/centennial/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "centennial",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/centennial"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/it/centenario/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "centenario",
    "language": "it",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/it/centenario"
   },
   "surfaceText": "[[centenario]] is a translation of [[centennial]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/th/วาระครบรอบหนึ่งร้อยปี/n/wn/time/,/c/en/centennial/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/centennial/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "centennial",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/centennial"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/th/วาระครบรอบหนึ่งร้อยปี/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "วาระครบรอบหนึ่งร้อยปี",
    "language": "th",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/th/วาระครบรอบหนึ่งร้อยปี"
   },
   "surfaceText": "[[วาระครบรอบหนึ่งร้อยปี]] is a translation of [[centennial]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/th/วาระครบรอบ_100_ปี/n/wn/time/,/c/en/centennial/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/centennial/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "centennial",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/centennial"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/th/วาระครบรอบ_100_ปี/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "วาระครบรอบ 100 ปี",
    "language": "th",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/th/วาระครบรอบ_100_ปี"
   },
   "surfaceText": "[[วาระครบรอบ 100 ปี]] is a translation of [[centennial]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/seratus_tahun/a/wn/,/c/en/centennial/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/centennial/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "centennial",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/centennial"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/seratus_tahun/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "seratus tahun",
    "language": "id",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/id/seratus_tahun"
   },
   "surfaceText": "[[seratus tahun]] is a translation of [[centennial]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/abad/n/wn/time/,/c/en/centennial/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/centennial/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "centennial",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/centennial"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/abad/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "abad",
    "language": "id",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/id/abad"
   },
   "surfaceText": "[[abad]] is a translation of [[centennial]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/it/centenne/a/wn/,/c/en/centennial/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/centennial/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "centennial",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/centennial"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/it/centenne/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "centenne",
    "language": "it",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/it/centenne"
   },
   "surfaceText": "[[centenne]] is a translation of [[centennial]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/perayaan_ulang_tahun_ke_seratus/n/wn/time/,/c/en/centennial/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/centennial/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "centennial",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/centennial"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/perayaan_ulang_tahun_ke_seratus/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "perayaan ulang tahun ke seratus",
    "language": "ms",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/ms/perayaan_ulang_tahun_ke_seratus"
   },
   "surfaceText": "[[perayaan ulang tahun ke seratus]] is a translation of [[centennial]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/seratus_tahun/a/wn/,/c/en/centennial/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/centennial/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "centennial",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/centennial"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/seratus_tahun/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "seratus tahun",
    "language": "ms",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ms/seratus_tahun"
   },
   "surfaceText": "[[seratus tahun]] is a translation of [[centennial]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/centenary/n/wn/time/,/c/en/centennial/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/centennial/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "centennial",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/centennial"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/centenary/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "centenary",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/centenary"
   },
   "surfaceText": "[[centenary]] is a synonym of [[centennial]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/th/ครบร้อยปี/a/wn/,/c/en/centennial/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/centennial/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "centennial",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/centennial"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/th/ครบร้อยปี/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "ครบร้อยปี",
    "language": "th",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/th/ครบร้อยปี"
   },
   "surfaceText": "[[ครบร้อยปี]] is a translation of [[centennial]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/th/วันครบรอบหนึ่งร้อยปี/n/wn/time/,/c/en/centennial/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/centennial/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "centennial",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/centennial"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/th/วันครบรอบหนึ่งร้อยปี/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "วันครบรอบหนึ่งร้อยปี",
    "language": "th",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/th/วันครบรอบหนึ่งร้อยปี"
   },
   "surfaceText": "[[วันครบรอบหนึ่งร้อยปี]] is a translation of [[centennial]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fa/سده/n/wn/time/,/c/en/centennial/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/centennial/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "centennial",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/centennial"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fa/سده/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "سده",
    "language": "fa",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/fa/سده"
   },
   "surfaceText": "[[سده]] is a translation of [[centennial]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/ulang_tahun_keseratus/n/wn/time/,/c/en/centennial/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/centennial/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "centennial",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/centennial"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/ulang_tahun_keseratus/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "ulang tahun keseratus",
    "language": "ms",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/ms/ulang_tahun_keseratus"
   },
   "surfaceText": "[[ulang tahun keseratus]] is a translation of [[centennial]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/perayaan_100_tahun/n/wn/time/,/c/en/centennial/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/centennial/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "centennial",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/centennial"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/perayaan_100_tahun/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "perayaan 100 tahun",
    "language": "id",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/id/perayaan_100_tahun"
   },
   "surfaceText": "[[perayaan 100 tahun]] is a translation of [[centennial]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/gl/do_centenario/a/wn/,/c/en/centennial/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/centennial/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "centennial",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/centennial"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/gl/do_centenario/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "do centenario",
    "language": "gl",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/gl/do_centenario"
   },
   "surfaceText": "[[do centenario]] is a translation of [[centennial]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/it/centenario/a/wn/,/c/en/centennial/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/centennial/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "centennial",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/centennial"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/it/centenario/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "centenario",
    "language": "it",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/it/centenario"
   },
   "surfaceText": "[[centenario]] is a translation of [[centennial]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/abad/n/wn/time/,/c/en/centennial/n/wn/time/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/centennial/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "centennial",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/en/centennial"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/abad/n/wn/time",
    "@type": "Node",
    "label": "abad",
    "language": "ms",
    "sense_label": "n, time",
    "term": "/c/ms/abad"
   },
   "surfaceText": "[[abad]] is a translation of [[centennial]]",
   "weight": 2.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1",
 "view": {
  "@id": "/c/en/centennial?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/en/centennial?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/en/centennial?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}