{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/bull/n/wn/person",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/gorakari/n/wn/person/,/c/en/bull/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bull/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "bull",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/bull"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/gorakari/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "gorakari",
    "language": "eu",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/eu/gorakari"
   },
   "surfaceText": "[[gorakari]] is a translation of [[bull]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/da/strømer/n/wn/person/,/c/en/bull/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bull/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "bull",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/bull"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/da/strømer/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "strømer",
    "language": "da",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/da/strømer"
   },
   "surfaceText": "[[strømer]] is a translation of [[bull]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/polis/n/wn/person/,/c/en/bull/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bull/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "bull",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/bull"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/polis/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "polis",
    "language": "id",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/id/polis"
   },
   "surfaceText": "[[polis]] is a translation of [[bull]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/th/ไอ้หัวปิงปอง/n/wn/person/,/c/en/bull/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bull/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "bull",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/bull"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/th/ไอ้หัวปิงปอง/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "ไอ้หัวปิงปอง",
    "language": "th",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/th/ไอ้หัวปิงปอง"
   },
   "surfaceText": "[[ไอ้หัวปิงปอง]] is a translation of [[bull]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/sendo/n/wn/person/,/c/en/bull/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bull/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "bull",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/bull"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/sendo/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "sendo",
    "language": "eu",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/eu/sendo"
   },
   "surfaceText": "[[sendo]] is a translation of [[bull]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pl/pies/n/wn/person/,/c/en/bull/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bull/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "bull",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/bull"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pl/pies/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "pies",
    "language": "pl",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/pl/pies"
   },
   "surfaceText": "[[pies]] is a translation of [[bull]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/it/poliziotto/n/wn/person/,/c/en/bull/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bull/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "bull",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/bull"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/it/poliziotto/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "poliziotto",
    "language": "it",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/it/poliziotto"
   },
   "surfaceText": "[[poliziotto]] is a translation of [[bull]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pl/chłop_jak_dąb/n/wn/person/,/c/en/bull/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bull/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "bull",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/bull"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pl/chłop_jak_dąb/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "chłop jak dąb",
    "language": "pl",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/pl/chłop_jak_dąb"
   },
   "surfaceText": "[[chłop jak dąb]] is a translation of [[bull]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/jättiläinen/n/wn/person/,/c/en/bull/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bull/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "bull",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/bull"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/jättiläinen/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "jättiläinen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/fi/jättiläinen"
   },
   "surfaceText": "[[jättiläinen]] is a translation of [[bull]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/da/tjenestemand/n/wn/person/,/c/en/bull/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bull/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "bull",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/bull"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/da/tjenestemand/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "tjenestemand",
    "language": "da",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/da/tjenestemand"
   },
   "surfaceText": "[[tjenestemand]] is a translation of [[bull]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fa/پلیس/n/wn/person/,/c/en/bull/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bull/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "bull",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/bull"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fa/پلیس/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "پلیس",
    "language": "fa",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/fa/پلیس"
   },
   "surfaceText": "[[پلیس]] is a translation of [[bull]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/bull/n/wn/person/,/c/en/man/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/man/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "man",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/man"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/bull/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "bull",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/bull"
   },
   "surfaceText": "[[bull]] is a type of [[man]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/copper/n/wn/person/,/c/en/bull/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bull/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "bull",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/bull"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/copper/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "copper",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/copper"
   },
   "surfaceText": "[[copper]] is a synonym of [[bull]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/jepari/n/wn/person/,/c/en/bull/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bull/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "bull",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/bull"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/jepari/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "jepari",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/fi/jepari"
   },
   "surfaceText": "[[jepari]] is a translation of [[bull]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/järkäle/n/wn/person/,/c/en/bull/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bull/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "bull",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/bull"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/järkäle/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "järkäle",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/fi/järkäle"
   },
   "surfaceText": "[[järkäle]] is a translation of [[bull]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/kyttä/n/wn/person/,/c/en/bull/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bull/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "bull",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/bull"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/kyttä/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "kyttä",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/fi/kyttä"
   },
   "surfaceText": "[[kyttä]] is a translation of [[bull]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ca/alcista/n/wn/person/,/c/en/bull/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bull/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "bull",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/bull"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ca/alcista/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "alcista",
    "language": "ca",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/ca/alcista"
   },
   "surfaceText": "[[alcista]] is a translation of [[bull]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pl/gliniarz/n/wn/person/,/c/en/bull/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bull/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "bull",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/bull"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pl/gliniarz/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "gliniarz",
    "language": "pl",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/pl/gliniarz"
   },
   "surfaceText": "[[gliniarz]] is a translation of [[bull]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/no/panser/n/wn/person/,/c/en/bull/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bull/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "bull",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/bull"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/no/panser/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "panser",
    "language": "no",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/no/panser"
   },
   "surfaceText": "[[panser]] is a translation of [[bull]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/no/betjent/n/wn/person/,/c/en/bull/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bull/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "bull",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/bull"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/no/betjent/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "betjent",
    "language": "no",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/no/betjent"
   },
   "surfaceText": "[[betjent]] is a translation of [[bull]]",
   "weight": 2.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1",
 "view": {
  "@id": "/c/en/bull/n/wn/person?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/en/bull/n/wn/person?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/en/bull/n/wn/person?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}