{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/broad/a/wn",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/broad/a/wn/,/c/en/across_board/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/across_board/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "across-the-board",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/across_board"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/broad/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "broad",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/broad"
   },
   "surfaceText": "[[broad]] is a synonym of [[across-the-board]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/broad/a/wn/,/c/en/unspecific/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/unspecific/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "unspecific",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/unspecific"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/broad/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "broad",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/broad"
   },
   "surfaceText": "[[broad]] is a synonym of [[unspecific]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/broad/a/wn/,/c/en/spacious/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/spacious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "spacious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/spacious"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/broad/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "broad",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/broad"
   },
   "surfaceText": "[[broad]] is a synonym of [[spacious]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/broad/a/wn/,/c/en/high/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/high/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "high",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/high"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/broad/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "broad",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/broad"
   },
   "surfaceText": "[[broad]] is similar to [[high]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/broad/a/wn/,/c/en/large_minded/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/large_minded/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "large-minded",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/large_minded"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/broad/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "broad",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/broad"
   },
   "surfaceText": "[[broad]] is a synonym of [[large-minded]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/broad/a/wn/,/c/en/wide/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/wide/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "wide",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/wide"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/broad/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "broad",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/broad"
   },
   "surfaceText": "[[broad]] is a synonym of [[wide]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/pekat/a/wn/,/c/en/broad/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/broad/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "broad",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/broad"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/pekat/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "pekat",
    "language": "ms",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ms/pekat"
   },
   "surfaceText": "[[pekat]] is a translation of [[broad]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/broad/a/wn/,/c/en/unsubtle/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/unsubtle/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "unsubtle",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/unsubtle"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/broad/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "broad",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/broad"
   },
   "surfaceText": "[[broad]] is a synonym of [[unsubtle]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/high/a/wn/,/c/en/broad/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/broad/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "broad",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/broad"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/high/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "high",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/high"
   },
   "surfaceText": "[[high]] is similar to [[broad]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/pekat/a/wn/,/c/en/broad/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/broad/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "broad",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/broad"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/pekat/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "pekat",
    "language": "id",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/id/pekat"
   },
   "surfaceText": "[[pekat]] is a translation of [[broad]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/vahva/a/wn/,/c/en/broad/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/broad/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "broad",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/broad"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/vahva/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "vahva",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/vahva"
   },
   "surfaceText": "[[vahva]] is a translation of [[broad]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/noticeable/a/wn/,/c/en/broad/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/broad/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "broad",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/broad"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/noticeable/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "noticeable",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/noticeable"
   },
   "surfaceText": "[[noticeable]] is similar to [[broad]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/broad/a/wn/,/c/en/noticeable/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/noticeable/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "noticeable",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/noticeable"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/broad/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "broad",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/broad"
   },
   "surfaceText": "[[broad]] is similar to [[noticeable]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/full/a/wn/,/c/en/broad/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/broad/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "broad",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/broad"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/full/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "full",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/full"
   },
   "surfaceText": "[[full]] is a synonym of [[broad]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/ExternalURL/,/c/en/broad/a/wn/,/http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/301214203-s/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/301214203-s",
    "@type": "Node",
    "label": "301214203-s",
    "path": "/wn31/301214203-s",
    "site": "wordnet-rdf.princeton.edu",
    "site_available": true,
    "term": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/301214203-s"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/ExternalURL",
    "@type": "Relation",
    "label": "ExternalURL"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/broad/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "broad",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/broad"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/ExternalURL/,/c/en/broad/a/wn/,/http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/301290162-s/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/301290162-s",
    "@type": "Node",
    "label": "301290162-s",
    "path": "/wn31/301290162-s",
    "site": "wordnet-rdf.princeton.edu",
    "site_available": true,
    "term": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/301290162-s"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/ExternalURL",
    "@type": "Relation",
    "label": "ExternalURL"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/broad/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "broad",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/broad"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1"
}