{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/bilingual/a/wn",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/kaksikielinen/a/wn/,/c/en/bilingual/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bilingual/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "bilingual",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/bilingual"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/kaksikielinen/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "kaksikielinen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/kaksikielinen"
   },
   "surfaceText": "[[kaksikielinen]] is a translation of [[bilingual]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/gl/bilingüe/a/wn/,/c/en/bilingual/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bilingual/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "bilingual",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/bilingual"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/gl/bilingüe/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "bilingüe",
    "language": "gl",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/gl/bilingüe"
   },
   "surfaceText": "[[bilingüe]] is a translation of [[bilingual]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/bilingual/a/wn/,/c/en/multilingual/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/multilingual/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "multilingual",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/multilingual"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/bilingual/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "bilingual",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/bilingual"
   },
   "surfaceText": "[[bilingual]] is similar to [[multilingual]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/menguasai_dua_bahasa/a/wn/,/c/en/bilingual/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bilingual/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "bilingual",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/bilingual"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/menguasai_dua_bahasa/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "menguasai dua bahasa",
    "language": "ms",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ms/menguasai_dua_bahasa"
   },
   "surfaceText": "[[menguasai dua bahasa]] is a translation of [[bilingual]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/bilíngüe/a/wn/,/c/en/bilingual/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bilingual/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "bilingual",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/bilingual"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/bilíngüe/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "bilíngüe",
    "language": "pt",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/pt/bilíngüe"
   },
   "surfaceText": "[[bilíngüe]] is a translation of [[bilingual]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/th/ที่รู้สองภาษา/a/wn/,/c/en/bilingual/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bilingual/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "bilingual",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/bilingual"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/th/ที่รู้สองภาษา/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "ที่รู้สองภาษา",
    "language": "th",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/th/ที่รู้สองภาษา"
   },
   "surfaceText": "[[ที่รู้สองภาษา]] is a translation of [[bilingual]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/menguasai_dua_bahasa/a/wn/,/c/en/bilingual/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bilingual/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "bilingual",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/bilingual"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/menguasai_dua_bahasa/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "menguasai dua bahasa",
    "language": "id",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/id/menguasai_dua_bahasa"
   },
   "surfaceText": "[[menguasai dua bahasa]] is a translation of [[bilingual]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/es/bilingüe/a/wn/,/c/en/bilingual/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bilingual/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "bilingual",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/bilingual"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/bilingüe/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "bilingüe",
    "language": "es",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/es/bilingüe"
   },
   "surfaceText": "[[bilingüe]] is a translation of [[bilingual]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/bilingue/a/wn/,/c/en/bilingual/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bilingual/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "bilingual",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/bilingual"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/bilingue/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "bilingue",
    "language": "fr",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fr/bilingue"
   },
   "surfaceText": "[[bilingue]] is a translation of [[bilingual]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/multilingual/a/wn/,/c/en/bilingual/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bilingual/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "bilingual",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/bilingual"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/multilingual/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "multilingual",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/multilingual"
   },
   "surfaceText": "[[multilingual]] is similar to [[bilingual]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/ExternalURL/,/c/en/bilingual/a/wn/,/http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/301549944-s/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/301549944-s",
    "@type": "Node",
    "label": "301549944-s",
    "path": "/wn31/301549944-s",
    "site": "wordnet-rdf.princeton.edu",
    "site_available": true,
    "term": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/301549944-s"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/ExternalURL",
    "@type": "Relation",
    "label": "ExternalURL"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/bilingual/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "bilingual",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/bilingual"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1"
}