{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/atrabilious/a/wn",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/dyspeptic/a/wn/,/c/en/atrabilious/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/atrabilious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "atrabilious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/atrabilious"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/dyspeptic/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "dyspeptic",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/dyspeptic"
   },
   "surfaceText": "[[dyspeptic]] is a synonym of [[atrabilious]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/lekas_marah/a/wn/,/c/en/atrabilious/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/atrabilious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "atrabilious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/atrabilious"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/lekas_marah/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "lekas marah",
    "language": "ms",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ms/lekas_marah"
   },
   "surfaceText": "[[lekas marah]] is a translation of [[atrabilious]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/dyspepsique/a/wn/,/c/en/atrabilious/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/atrabilious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "atrabilious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/atrabilious"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/dyspepsique/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "dyspepsique",
    "language": "fr",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fr/dyspepsique"
   },
   "surfaceText": "[[dyspepsique]] is a translation of [[atrabilious]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/pahoinvoiva/a/wn/,/c/en/atrabilious/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/atrabilious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "atrabilious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/atrabilious"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/pahoinvoiva/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "pahoinvoiva",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/pahoinvoiva"
   },
   "surfaceText": "[[pahoinvoiva]] is a translation of [[atrabilious]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/cepat_marah/a/wn/,/c/en/atrabilious/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/atrabilious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "atrabilious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/atrabilious"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/cepat_marah/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "cepat marah",
    "language": "id",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/id/cepat_marah"
   },
   "surfaceText": "[[cepat marah]] is a translation of [[atrabilious]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/dyspeptique/a/wn/,/c/en/atrabilious/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/atrabilious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "atrabilious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/atrabilious"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/dyspeptique/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "dyspeptique",
    "language": "fr",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fr/dyspeptique"
   },
   "surfaceText": "[[dyspeptique]] is a translation of [[atrabilious]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/ärtyvä/a/wn/,/c/en/atrabilious/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/atrabilious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "atrabilious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/atrabilious"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/ärtyvä/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "ärtyvä",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/ärtyvä"
   },
   "surfaceText": "[[ärtyvä]] is a translation of [[atrabilious]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/ill_natured/a/wn/,/c/en/atrabilious/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/atrabilious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "atrabilious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/atrabilious"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/ill_natured/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "ill-natured",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/ill_natured"
   },
   "surfaceText": "[[ill-natured]] is similar to [[atrabilious]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/bengkeng/a/wn/,/c/en/atrabilious/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/atrabilious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "atrabilious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/atrabilious"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/bengkeng/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "bengkeng",
    "language": "ms",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ms/bengkeng"
   },
   "surfaceText": "[[bengkeng]] is a translation of [[atrabilious]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/cepat_marah/a/wn/,/c/en/atrabilious/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/atrabilious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "atrabilious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/atrabilious"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/cepat_marah/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "cepat marah",
    "language": "ms",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ms/cepat_marah"
   },
   "surfaceText": "[[cepat marah]] is a translation of [[atrabilious]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/liverish/a/wn/,/c/en/atrabilious/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/atrabilious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "atrabilious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/atrabilious"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/liverish/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "liverish",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/liverish"
   },
   "surfaceText": "[[liverish]] is a synonym of [[atrabilious]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/bilious/a/wn/,/c/en/atrabilious/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/atrabilious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "atrabilious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/atrabilious"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/bilious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "bilious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/bilious"
   },
   "surfaceText": "[[bilious]] is a synonym of [[atrabilious]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/ruoansulatushäiriöinen/a/wn/,/c/en/atrabilious/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/atrabilious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "atrabilious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/atrabilious"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/ruoansulatushäiriöinen/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "ruoansulatushäiriöinen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/ruoansulatushäiriöinen"
   },
   "surfaceText": "[[ruoansulatushäiriöinen]] is a translation of [[atrabilious]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/baran/a/wn/,/c/en/atrabilious/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/atrabilious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "atrabilious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/atrabilious"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/baran/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "baran",
    "language": "ms",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ms/baran"
   },
   "surfaceText": "[[baran]] is a translation of [[atrabilious]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/sapekas/a/wn/,/c/en/atrabilious/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/atrabilious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "atrabilious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/atrabilious"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/sapekas/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "sapekas",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/sapekas"
   },
   "surfaceText": "[[sapekas]] is a translation of [[atrabilious]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/ärtynyt/a/wn/,/c/en/atrabilious/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/atrabilious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "atrabilious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/atrabilious"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/ärtynyt/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "ärtynyt",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/ärtynyt"
   },
   "surfaceText": "[[ärtynyt]] is a translation of [[atrabilious]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/atrabilious/a/wn/,/c/en/ill_natured/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/ill_natured/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "ill-natured",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/ill_natured"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/atrabilious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "atrabilious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/atrabilious"
   },
   "surfaceText": "[[atrabilious]] is similar to [[ill-natured]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/baran/a/wn/,/c/en/atrabilious/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/atrabilious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "atrabilious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/atrabilious"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/baran/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "baran",
    "language": "id",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/id/baran"
   },
   "surfaceText": "[[baran]] is a translation of [[atrabilious]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/ExternalURL/,/c/en/atrabilious/a/wn/,/http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/301138769-s/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/301138769-s",
    "@type": "Node",
    "label": "301138769-s",
    "path": "/wn31/301138769-s",
    "site": "wordnet-rdf.princeton.edu",
    "site_available": true,
    "term": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/301138769-s"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/ExternalURL",
    "@type": "Relation",
    "label": "ExternalURL"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/atrabilious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "atrabilious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/atrabilious"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1"
}