{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/agnate/n/wn/person",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ca/línia_paterna/n/wn/person/,/c/en/agnate/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/agnate/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "agnate",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/agnate"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ca/línia_paterna/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "línia paterna",
    "language": "ca",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/ca/línia_paterna"
   },
   "surfaceText": "[[línia paterna]] is a translation of [[agnate]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/isänpuoleinen_sukulainen/n/wn/person/,/c/en/agnate/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/agnate/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "agnate",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/agnate"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/isänpuoleinen_sukulainen/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "isänpuoleinen sukulainen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/fi/isänpuoleinen_sukulainen"
   },
   "surfaceText": "[[isänpuoleinen sukulainen]] is a translation of [[agnate]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/patrisib/n/wn/person/,/c/en/agnate/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/agnate/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "agnate",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/agnate"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/patrisib/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "patrisib",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/patrisib"
   },
   "surfaceText": "[[patrisib]] is a synonym of [[agnate]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/patrikin/n/wn/person/,/c/en/agnate/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/agnate/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "agnate",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/agnate"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/patrikin/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "patrikin",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/patrikin"
   },
   "surfaceText": "[[patrikin]] is a synonym of [[agnate]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/agnate/n/wn/person/,/c/en/relative/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/relative/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "relative",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/relative"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/agnate/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "agnate",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/agnate"
   },
   "surfaceText": "[[agnate]] is a type of [[relative]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/patrilineal_kin/n/wn/person/,/c/en/agnate/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/agnate/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "agnate",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/agnate"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/patrilineal_kin/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "patrilineal kin",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/patrilineal_kin"
   },
   "surfaceText": "[[patrilineal kin]] is a synonym of [[agnate]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/agnado/n/wn/person/,/c/en/agnate/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/agnate/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "agnate",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/agnate"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/agnado/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "agnado",
    "language": "pt",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/pt/agnado"
   },
   "surfaceText": "[[agnado]] is a translation of [[agnate]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/patrilineal_sib/n/wn/person/,/c/en/agnate/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/agnate/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "agnate",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/agnate"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/patrilineal_sib/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "patrilineal sib",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/patrilineal_sib"
   },
   "surfaceText": "[[patrilineal sib]] is a synonym of [[agnate]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/isänpuoleinen_sukulaisuus/n/wn/person/,/c/en/agnate/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/agnate/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "agnate",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/agnate"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/isänpuoleinen_sukulaisuus/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "isänpuoleinen sukulaisuus",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/fi/isänpuoleinen_sukulaisuus"
   },
   "surfaceText": "[[isänpuoleinen sukulaisuus]] is a translation of [[agnate]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pl/agnat/n/wn/person/,/c/en/agnate/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/agnate/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "agnate",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/agnate"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pl/agnat/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "agnat",
    "language": "pl",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/pl/agnat"
   },
   "surfaceText": "[[agnat]] is a translation of [[agnate]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/it/agnato/n/wn/person/,/c/en/agnate/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/agnate/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "agnate",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/agnate"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/it/agnato/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "agnato",
    "language": "it",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/it/agnato"
   },
   "surfaceText": "[[agnato]] is a translation of [[agnate]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/aitaldeko/n/wn/person/,/c/en/agnate/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/agnate/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "agnate",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/agnate"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/aitaldeko/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "aitaldeko",
    "language": "eu",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/eu/aitaldeko"
   },
   "surfaceText": "[[aitaldeko]] is a translation of [[agnate]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/父系/n/wn/person/,/c/en/agnate/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/agnate/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "agnate",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/agnate"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/父系/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "父系",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/ja/父系"
   },
   "surfaceText": "[[父系]] is a translation of [[agnate]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/th/ญาติฝ่ายบิดา/n/wn/person/,/c/en/agnate/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/agnate/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "agnate",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/agnate"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/th/ญาติฝ่ายบิดา/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "ญาติฝ่ายบิดา",
    "language": "th",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/th/ญาติฝ่ายบิดา"
   },
   "surfaceText": "[[ญาติฝ่ายบิดา]] is a translation of [[agnate]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/es/agnado/n/wn/person/,/c/en/agnate/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/agnate/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "agnate",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/agnate"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/agnado/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "agnado",
    "language": "es",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/es/agnado"
   },
   "surfaceText": "[[agnado]] is a translation of [[agnate]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/ExternalURL/,/c/en/agnate/n/wn/person/,/http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/110256360-n/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/110256360-n",
    "@type": "Node",
    "label": "110256360-n",
    "path": "/wn31/110256360-n",
    "site": "wordnet-rdf.princeton.edu",
    "site_available": true,
    "term": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/110256360-n"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/ExternalURL",
    "@type": "Relation",
    "label": "ExternalURL"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/agnate/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "agnate",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/agnate"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1"
}