{
  "@context": [
    "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
  ],
  "@id": "/c/ca/eleccions",
  "edges": [
    {
      "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/ca/eleccions/n/,/c/ca/elecció/]",
      "@type": "Edge",
      "dataset": "/d/wiktionary/fr",
      "end": {
        "@id": "/c/ca/elecció",
        "@type": "Node",
        "label": "elecció",
        "language": "ca",
        "term": "/c/ca/elecció"
      },
      "license": "cc:by-sa/4.0",
      "rel": {
        "@id": "/r/RelatedTo",
        "@type": "Relation",
        "label": "RelatedTo"
      },
      "sources": [
        {
          "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/fr/]",
          "@type": "Source",
          "contributor": "/s/resource/wiktionary/fr",
          "process": "/s/process/wikiparsec/2"
        }
      ],
      "start": {
        "@id": "/c/ca/eleccions/n",
        "@type": "Node",
        "label": "eleccions",
        "language": "ca",
        "sense_label": "n",
        "term": "/c/ca/eleccions"
      },
      "surfaceText": null,
      "weight": 1.0
    },
    {
      "@id": "/a/[/r/FormOf/,/c/ca/eleccions/n/,/c/ca/elecció/]",
      "@type": "Edge",
      "dataset": "/d/wiktionary/en",
      "end": {
        "@id": "/c/ca/elecció",
        "@type": "Node",
        "label": "elecció",
        "language": "ca",
        "term": "/c/ca/elecció"
      },
      "license": "cc:by-sa/4.0",
      "rel": {
        "@id": "/r/FormOf",
        "@type": "Relation",
        "label": "FormOf"
      },
      "sources": [
        {
          "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
          "@type": "Source",
          "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
          "process": "/s/process/wikiparsec/2"
        }
      ],
      "start": {
        "@id": "/c/ca/eleccions/n",
        "@type": "Node",
        "label": "eleccions",
        "language": "ca",
        "sense_label": "n",
        "term": "/c/ca/eleccions"
      },
      "surfaceText": null,
      "weight": 1.0
    },
    {
      "@id": "/a/[/r/ExternalURL/,/c/ca/eleccions/,/http://en.wiktionary.org/wiki/eleccions/]",
      "@type": "Edge",
      "dataset": "/d/wiktionary/en",
      "end": {
        "@id": "http://en.wiktionary.org/wiki/eleccions",
        "@type": "Node",
        "label": "eleccions",
        "path": "/wiki/eleccions",
        "site": "en.wiktionary.org",
        "site_available": true,
        "term": "http://en.wiktionary.org/wiki/eleccions"
      },
      "license": "cc:by-sa/4.0",
      "rel": {
        "@id": "/r/ExternalURL",
        "@type": "Relation",
        "label": "ExternalURL"
      },
      "sources": [
        {
          "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
          "@type": "Source",
          "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
          "process": "/s/process/wikiparsec/2"
        }
      ],
      "start": {
        "@id": "/c/ca/eleccions",
        "@type": "Node",
        "label": "eleccions",
        "language": "ca",
        "term": "/c/ca/eleccions"
      },
      "surfaceText": null,
      "weight": 0.25
    },
    {
      "@id": "/a/[/r/ExternalURL/,/c/ca/eleccions/,/http://fr.wiktionary.org/wiki/eleccions/]",
      "@type": "Edge",
      "dataset": "/d/wiktionary/fr",
      "end": {
        "@id": "http://fr.wiktionary.org/wiki/eleccions",
        "@type": "Node",
        "label": "eleccions",
        "path": "/wiki/eleccions",
        "site": "fr.wiktionary.org",
        "site_available": true,
        "term": "http://fr.wiktionary.org/wiki/eleccions"
      },
      "license": "cc:by-sa/4.0",
      "rel": {
        "@id": "/r/ExternalURL",
        "@type": "Relation",
        "label": "ExternalURL"
      },
      "sources": [
        {
          "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/fr/]",
          "@type": "Source",
          "contributor": "/s/resource/wiktionary/fr",
          "process": "/s/process/wikiparsec/2"
        }
      ],
      "start": {
        "@id": "/c/ca/eleccions",
        "@type": "Node",
        "label": "eleccions",
        "language": "ca",
        "term": "/c/ca/eleccions"
      },
      "surfaceText": null,
      "weight": 0.25
    }
  ],
  "version": "5.8.1"
}