{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/s/contributor/omcs/username27605",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/HasSubevent/,/c/ja/休暇/,/c/ja/休む/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/休む",
    "@type": "Node",
    "label": "休む",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/休む"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/HasSubevent",
    "@type": "Relation",
    "label": "HasSubevent"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_1/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_1"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_83/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_83"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_90/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_90"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26412/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26412"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26492/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26492"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26495/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26495"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26651/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26651"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26687/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26687"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26714/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26714"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26827/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26827"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26938/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26938"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27075/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27075"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27377/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27377"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27605/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27605"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username28154/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username28154"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username29090/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username29090"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username30561/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username30561"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username30892/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username30892"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username31395/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username31395"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username31402/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username31402"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username36282/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username36282"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username36349/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username36349"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username7024/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username7024"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/休暇",
    "@type": "Node",
    "label": "休暇",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/休暇"
   },
   "surfaceText": "[[休暇]]のときに,[[休む]]ことがある.",
   "weight": 3.130495168499703
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/AtLocation/,/c/ja/引き出し/,/c/ja/キッチン/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/キッチン",
    "@type": "Node",
    "label": "キッチン",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/キッチン"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/AtLocation",
    "@type": "Relation",
    "label": "AtLocation"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_16/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_16"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_88/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_88"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26584/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26584"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26857/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26857"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26858/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26858"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26897/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26897"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27246/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27246"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27444/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27444"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27561/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27561"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27605/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27605"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username28120/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username28120"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username34396/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username34396"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username36212/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username36212"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username7822/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username7822"
    },
    {
     "@id": "/s/activity/kyoto_yahoo",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/kyoto_yahoo"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/引き出し",
    "@type": "Node",
    "label": "引き出し",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/引き出し"
   },
   "surfaceText": "[[引き出し]]は[[キッチン]]にある.",
   "weight": 2.6076809620810595
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/ja/オペラ/,/c/ja/悲しみ/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/悲しみ",
    "@type": "Node",
    "label": "悲しみ",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/悲しみ"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_22/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_22"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_30/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_30"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_59/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_59"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_65358851/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_65358851"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26396/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26396"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26402/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26402"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26416/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26416"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26419/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26419"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26478/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26478"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26488/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26488"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26511/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26511"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26560/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26560"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26570/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26570"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26633/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26633"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26703/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26703"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26897/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26897"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26932/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26932"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26972/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26972"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27064/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27064"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27178/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27178"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27224/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27224"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27414/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27414"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27418/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27418"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27438/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27438"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27495/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27495"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27556/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27556"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27605/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27605"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27695/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27695"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username28031/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username28031"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username29185/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username29185"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username29186/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username29186"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username29188/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username29188"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username29190/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username29190"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username29822/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username29822"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username29857/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username29857"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username31401/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username31401"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username31410/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username31410"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username31415/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username31415"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username33163/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username33163"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username34675/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username34675"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username34705/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username34705"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username36230/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username36230"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username36262/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username36262"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username36313/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username36313"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username36319/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username36319"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username36341/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username36341"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username36464/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username36464"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username36547/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username36547"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username36940/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username36940"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username36987/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username36987"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username6324/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username6324"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/オペラ",
    "@type": "Node",
    "label": "オペラ",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/オペラ"
   },
   "surfaceText": "[[オペラ]]から[[悲しみ]]を連想することがある.",
   "weight": 2.4899799195977455
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/AtLocation/,/c/ja/ベンチ/,/c/ja/家具屋/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/家具屋",
    "@type": "Node",
    "label": "家具屋",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/家具屋"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/AtLocation",
    "@type": "Relation",
    "label": "AtLocation"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_19/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_19"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_194875449/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_194875449"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26384/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26384"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26412/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26412"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26434/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26434"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26443/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26443"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26446/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26446"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26490/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26490"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26551/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26551"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26558/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26558"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26591/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26591"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26625/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26625"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26629/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26629"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26648/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26648"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26672/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26672"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26694/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26694"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26928/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26928"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27045/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27045"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27065/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27065"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27139/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27139"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27221/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27221"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27605/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27605"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27623/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27623"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27651/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27651"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27739/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27739"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27770/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27770"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27780/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27780"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27895/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27895"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27983/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27983"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username28397/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username28397"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username28572/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username28572"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username28724/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username28724"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username28802/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username28802"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username28954/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username28954"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username28955/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username28955"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username28961/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username28961"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username28966/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username28966"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username31190/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username31190"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username34397/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username34397"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username36212/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username36212"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username36262/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username36262"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username36319/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username36319"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username36340/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username36340"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username9045/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username9045"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/ベンチ",
    "@type": "Node",
    "label": "ベンチ",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/ベンチ"
   },
   "surfaceText": "[[ベンチ]]は[[家具屋]]にある.",
   "weight": 2.190890230020665
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Causes/,/c/ja/妊娠/,/c/ja/愛/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/愛",
    "@type": "Node",
    "label": "愛",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/愛"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Causes",
    "@type": "Relation",
    "label": "Causes"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_14/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_14"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_73/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_73"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_80/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_80"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_90/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_90"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_178673583/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_178673583"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26385/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26385"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26412/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26412"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26487/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26487"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26515/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26515"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26544/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26544"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26550/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26550"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26583/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26583"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26589/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26589"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26634/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26634"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26723/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26723"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26835/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26835"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26881/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26881"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26959/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26959"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27130/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27130"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27205/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27205"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27223/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27223"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27351/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27351"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27469/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27469"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27605/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27605"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27700/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27700"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27804/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27804"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username28224/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username28224"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username28384/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username28384"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username28531/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username28531"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username28571/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username28571"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username28776/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username28776"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username28906/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username28906"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username28909/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username28909"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username29228/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username29228"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username29320/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username29320"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username30362/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username30362"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username33868/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username33868"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username36191/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username36191"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username36235/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username36235"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username36241/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username36241"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username36253/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username36253"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username36404/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username36404"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username6629/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username6629"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/妊娠",
    "@type": "Node",
    "label": "妊娠",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/妊娠"
   },
   "surfaceText": "*[[愛]]の原因には[[妊娠]]がある.",
   "weight": 2.1447610589527226
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/ja/黒/,/c/ja/腹/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/腹",
    "@type": "Node",
    "label": "腹",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/腹"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_19/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_19"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_28/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_28"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_29/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_29"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_66/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_66"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_77/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_77"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_98/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_98"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_91203442/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_91203442"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26401/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26401"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26403/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26403"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26412/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26412"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26443/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26443"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26509/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26509"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26511/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26511"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26515/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26515"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26584/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26584"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26607/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26607"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26649/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26649"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26653/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26653"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26792/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26792"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26888/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26888"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26958/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26958"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27139/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27139"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27246/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27246"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27493/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27493"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27605/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27605"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27700/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27700"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27850/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27850"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27882/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27882"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username28089/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username28089"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username28373/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username28373"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username28571/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username28571"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username28638/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username28638"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username29724/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username29724"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username30855/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username30855"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username34567/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username34567"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username35375/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username35375"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username36253/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username36253"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username5570/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username5570"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/黒",
    "@type": "Node",
    "label": "黒",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/黒"
   },
   "surfaceText": "[[黒]]から[[腹]]を連想することがある.",
   "weight": 1.9000000000000012
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/AtLocation/,/c/ja/ドライバー/,/c/ja/会社/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/会社",
    "@type": "Node",
    "label": "会社",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/会社"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/AtLocation",
    "@type": "Relation",
    "label": "AtLocation"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_41/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_41"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_62/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_62"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26487/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26487"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26497/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26497"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26515/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26515"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26539/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26539"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26557/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26557"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26568/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26568"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26627/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26627"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26779/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26779"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27024/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27024"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27065/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27065"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27072/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27072"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27386/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27386"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27587/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27587"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27605/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27605"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27614/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27614"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27784/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27784"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username28061/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username28061"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username28183/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username28183"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username28725/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username28725"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username29349/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username29349"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username29593/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username29593"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username30212/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username30212"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username30648/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username30648"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username34217/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username34217"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username34687/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username34687"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username36212/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username36212"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username36594/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username36594"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username6320/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username6320"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/ドライバー",
    "@type": "Node",
    "label": "ドライバー",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/ドライバー"
   },
   "surfaceText": "*[[会社]]に行くと[[ドライバー]]を見ることができる.",
   "weight": 1.5000000000000009
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/ja/付箋/,/c/ja/整理/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/整理",
    "@type": "Node",
    "label": "整理",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/整理"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_2/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_2"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_24/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_24"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26474/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26474"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26766/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26766"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26857/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26857"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27245/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27245"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27605/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27605"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27676/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27676"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27821/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27821"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27901/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27901"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27926/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27926"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username28000/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username28000"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username28052/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username28052"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username28510/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username28510"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username29560/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username29560"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username29566/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username29566"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username30058/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username30058"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username30972/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username30972"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username31204/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username31204"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username36389/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username36389"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username36451/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username36451"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username6594/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username6594"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/付箋",
    "@type": "Node",
    "label": "付箋",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/付箋"
   },
   "surfaceText": "[[付箋]]から[[整理]]を連想することがある.",
   "weight": 1.1000000000000005
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/AtLocation/,/c/ja/位牌/,/c/ja/仏壇/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/仏壇",
    "@type": "Node",
    "label": "仏壇",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/仏壇"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/AtLocation",
    "@type": "Relation",
    "label": "AtLocation"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_1/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_1"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_11/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_11"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_98/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_98"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_99/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_99"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26443/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26443"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26551/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26551"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27605/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27605"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username7290/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username7290"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/位牌",
    "@type": "Node",
    "label": "位牌",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/位牌"
   },
   "surfaceText": "*[[仏壇]]に行くと[[位牌]]を見ることができる.",
   "weight": 0.8000000000000003
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/HasPrerequisite/,/c/ja/種を植える/,/c/ja/土を掘る/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/土を掘る",
    "@type": "Node",
    "label": "土を掘る",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/土を掘る"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/HasPrerequisite",
    "@type": "Relation",
    "label": "HasPrerequisite"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_48/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_48"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_63/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_63"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_441909483/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_441909483"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_5619292/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_5619292"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26443/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26443"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26486/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26486"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26634/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26634"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26689/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26689"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27428/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27428"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27605/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27605"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27616/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27616"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27649/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27649"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username33694/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username33694"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username34548/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username34548"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username36408/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username36408"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username9/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username9"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/種を植える",
    "@type": "Node",
    "label": "種を植える",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/種を植える"
   },
   "surfaceText": "あなたが[[種を植える]]ときに,それより先にすることは[[土を掘る]]ことである.",
   "weight": 0.8000000000000003
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/AtLocation/,/c/ja/雨/,/c/ja/雷/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/雷",
    "@type": "Node",
    "label": "雷",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/雷"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/AtLocation",
    "@type": "Relation",
    "label": "AtLocation"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_52/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_52"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_99/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_99"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26456/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26456"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26529/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26529"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26813/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26813"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26896/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26896"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27087/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27087"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27221/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27221"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27605/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27605"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username28303/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username28303"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username29706/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username29706"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username30865/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username30865"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username32656/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username32656"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username36510/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username36510"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username8396/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username8396"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/雨",
    "@type": "Node",
    "label": "雨",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/雨"
   },
   "surfaceText": "[[雨]]は[[雷]]にいる.",
   "weight": 0.75
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/ja/写真集/,/c/ja/本/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/本",
    "@type": "Node",
    "label": "本",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/本"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_55/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_55"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_188687695/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_188687695"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26446/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26446"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26480/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26480"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26568/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26568"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27158/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27158"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27469/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27469"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27592/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27592"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27605/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27605"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username30865/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username30865"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username36349/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username36349"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username37195/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username37195"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username6938/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username6938"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/写真集",
    "@type": "Node",
    "label": "写真集",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/写真集"
   },
   "surfaceText": "[[写真集]]は[[本]]の一種である.",
   "weight": 0.6499999999999999
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/ja/北極/,/c/ja/クジラ/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/クジラ",
    "@type": "Node",
    "label": "クジラ",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/クジラ"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_23/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_23"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_9/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_9"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26633/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26633"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26635/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26635"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26860/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26860"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26918/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26918"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27123/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27123"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27240/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27240"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27458/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27458"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27605/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27605"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username28566/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username28566"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username5500/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username5500"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/北極",
    "@type": "Node",
    "label": "北極",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/北極"
   },
   "surfaceText": "[[北極]]から[[クジラ]]を連想することがある.",
   "weight": 0.6000000000000001
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/ja/田舎/,/c/ja/家畜/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/家畜",
    "@type": "Node",
    "label": "家畜",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/家畜"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_35/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_35"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_45/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_45"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26487/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26487"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26913/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26913"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27220/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27220"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27605/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27605"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username31212/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username31212"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username32531/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username32531"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username34134/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username34134"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username34553/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username34553"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username37711/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username37711"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username9079/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username9079"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/田舎",
    "@type": "Node",
    "label": "田舎",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/田舎"
   },
   "surfaceText": "[[田舎]]から[[家畜]]を連想することがある.",
   "weight": 0.6000000000000001
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/ja/液晶/,/c/ja/画面/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/画面",
    "@type": "Node",
    "label": "画面",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/画面"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_53/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_53"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_250299618/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_250299618"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26609/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26609"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26854/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26854"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26896/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26896"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27381/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27381"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27605/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27605"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username28054/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username28054"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username29888/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username29888"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username31204/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username31204"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username31410/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username31410"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username7097/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username7097"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/液晶",
    "@type": "Node",
    "label": "液晶",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/液晶"
   },
   "surfaceText": "[[液晶]]は[[画面]]の一種である.",
   "weight": 0.6000000000000001
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/CapableOf/,/c/ja/人々/,/c/ja/考えること/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/考えること",
    "@type": "Node",
    "label": "考えること",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/考えること"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/CapableOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "CapableOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_20/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_20"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_38/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_38"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_77/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_77"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_106180243/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_106180243"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_16020857/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_16020857"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_17018067/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_17018067"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_187002730/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_187002730"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_6035702/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_6035702"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_91237452/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_91237452"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27605/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27605"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username4273/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username4273"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/人々",
    "@type": "Node",
    "label": "人々",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/人々"
   },
   "surfaceText": "[[人々]]の能力の一つに[[考えること]]がある.",
   "weight": 0.5499999999999998
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Causes/,/c/ja/ニコチン/,/c/ja/がん/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/がん",
    "@type": "Node",
    "label": "がん",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/がん"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Causes",
    "@type": "Relation",
    "label": "Causes"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_0/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_0"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_10/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_10"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_4/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_4"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_40/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_40"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_43/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_43"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_55/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_55"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_97/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_97"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_113321073/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_113321073"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_16466249/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_16466249"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27605/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27605"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username6970/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username6970"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/ニコチン",
    "@type": "Node",
    "label": "ニコチン",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/ニコチン"
   },
   "surfaceText": "[[ニコチン]]による影響の一つに[[がん]]がある.",
   "weight": 0.5499999999999998
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/ja/玄米茶/,/c/ja/日本茶/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/日本茶",
    "@type": "Node",
    "label": "日本茶",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/日本茶"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_25/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_25"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_175685560/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_175685560"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_828332497/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_828332497"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27283/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27283"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27605/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27605"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username28084/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username28084"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username29653/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username29653"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username6380/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username6380"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/玄米茶",
    "@type": "Node",
    "label": "玄米茶",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/玄米茶"
   },
   "surfaceText": "[[玄米茶]]は[[日本茶]]の一種である.",
   "weight": 0.3999999999999999
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/ja/ソバ/,/c/ja/麺類/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/麺類",
    "@type": "Node",
    "label": "麺類",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/麺類"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_46/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_46"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_97/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_97"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26587/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26587"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27575/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27575"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27605/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27605"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username29058/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username29058"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username37214/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username37214"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username3834/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username3834"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/ソバ",
    "@type": "Node",
    "label": "ソバ",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/ソバ"
   },
   "surfaceText": "[[ソバ]]は[[麺類]]の一種である.",
   "weight": 0.3999999999999999
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/CausesDesire/,/c/ja/病院/,/c/ja/横になる/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/横になる",
    "@type": "Node",
    "label": "横になる",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/横になる"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/CausesDesire",
    "@type": "Relation",
    "label": "CausesDesire"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_17/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_17"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_30/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_30"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26385/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26385"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26763/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26763"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27605/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27605"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username34123/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username34123"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username36283/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username36283"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username6845/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username6845"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/病院",
    "@type": "Node",
    "label": "病院",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/病院"
   },
   "surfaceText": "[[病院]]はあなたが[[横になる]]ことをやる気にさせる.",
   "weight": 0.3999999999999999
  }
 ],
 "view": {
  "@id": "/s/contributor/omcs/username27605?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/s/contributor/omcs/username27605?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/s/contributor/omcs/username27605?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}