{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/ms/mengatakan/v/wn/communication",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/mengatakan/v/wn/communication/,/c/en/say/v/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/say/v/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "say",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, communication",
    "term": "/c/en/say"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/mengatakan/v/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "mengatakan",
    "language": "ms",
    "sense_label": "v, communication",
    "term": "/c/ms/mengatakan"
   },
   "surfaceText": "[[mengatakan]] is a translation of [[say]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/mengatakan/v/wn/communication/,/c/en/give_voice/v/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/give_voice/v/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "give voice",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, communication",
    "term": "/c/en/give_voice"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/mengatakan/v/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "mengatakan",
    "language": "ms",
    "sense_label": "v, communication",
    "term": "/c/ms/mengatakan"
   },
   "surfaceText": "[[mengatakan]] is a translation of [[give voice]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/mengatakan/v/wn/communication/,/c/en/note/v/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/note/v/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "note",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, communication",
    "term": "/c/en/note"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/mengatakan/v/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "mengatakan",
    "language": "ms",
    "sense_label": "v, communication",
    "term": "/c/ms/mengatakan"
   },
   "surfaceText": "[[mengatakan]] is a translation of [[note]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/mengatakan/v/wn/communication/,/c/en/pronounce/v/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/pronounce/v/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "pronounce",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, communication",
    "term": "/c/en/pronounce"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/mengatakan/v/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "mengatakan",
    "language": "ms",
    "sense_label": "v, communication",
    "term": "/c/ms/mengatakan"
   },
   "surfaceText": "[[mengatakan]] is a translation of [[pronounce]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/mengatakan/v/wn/communication/,/c/en/suggest/v/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/suggest/v/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "suggest",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, communication",
    "term": "/c/en/suggest"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/mengatakan/v/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "mengatakan",
    "language": "ms",
    "sense_label": "v, communication",
    "term": "/c/ms/mengatakan"
   },
   "surfaceText": "[[mengatakan]] is a translation of [[suggest]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/mengatakan/v/wn/communication/,/c/en/order/v/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/order/v/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "order",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, communication",
    "term": "/c/en/order"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/mengatakan/v/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "mengatakan",
    "language": "ms",
    "sense_label": "v, communication",
    "term": "/c/ms/mengatakan"
   },
   "surfaceText": "[[mengatakan]] is a translation of [[order]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/mengatakan/v/wn/communication/,/c/en/state/v/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/state/v/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "state",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, communication",
    "term": "/c/en/state"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/mengatakan/v/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "mengatakan",
    "language": "ms",
    "sense_label": "v, communication",
    "term": "/c/ms/mengatakan"
   },
   "surfaceText": "[[mengatakan]] is a translation of [[state]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/mengatakan/v/wn/communication/,/c/en/express/v/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/express/v/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "express",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, communication",
    "term": "/c/en/express"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/mengatakan/v/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "mengatakan",
    "language": "ms",
    "sense_label": "v, communication",
    "term": "/c/ms/mengatakan"
   },
   "surfaceText": "[[mengatakan]] is a translation of [[express]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/mengatakan/v/wn/communication/,/c/en/utter/v/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/utter/v/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "utter",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, communication",
    "term": "/c/en/utter"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/mengatakan/v/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "mengatakan",
    "language": "ms",
    "sense_label": "v, communication",
    "term": "/c/ms/mengatakan"
   },
   "surfaceText": "[[mengatakan]] is a translation of [[utter]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/mengatakan/v/wn/communication/,/c/en/talk/v/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/talk/v/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "talk",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, communication",
    "term": "/c/en/talk"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/mengatakan/v/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "mengatakan",
    "language": "ms",
    "sense_label": "v, communication",
    "term": "/c/ms/mengatakan"
   },
   "surfaceText": "[[mengatakan]] is a translation of [[talk]]",
   "weight": 2.0
  }
 ]
}