{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/ms/kelihatan/v/wn/stative",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/kelihatan/v/wn/stative/,/c/en/seem/v/wn/stative/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/seem/v/wn/stative",
    "@type": "Node",
    "label": "seem",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, stative",
    "term": "/c/en/seem"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/kelihatan/v/wn/stative",
    "@type": "Node",
    "label": "kelihatan",
    "language": "ms",
    "sense_label": "v, stative",
    "term": "/c/ms/kelihatan"
   },
   "surfaceText": "[[kelihatan]] is a translation of [[seem]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/kelihatan/v/wn/stative/,/c/en/constitute/v/wn/stative/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/constitute/v/wn/stative",
    "@type": "Node",
    "label": "constitute",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, stative",
    "term": "/c/en/constitute"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/kelihatan/v/wn/stative",
    "@type": "Node",
    "label": "kelihatan",
    "language": "ms",
    "sense_label": "v, stative",
    "term": "/c/ms/kelihatan"
   },
   "surfaceText": "[[kelihatan]] is a translation of [[constitute]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/kelihatan/v/wn/stative/,/c/en/embody/v/wn/stative/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/embody/v/wn/stative",
    "@type": "Node",
    "label": "embody",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, stative",
    "term": "/c/en/embody"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/kelihatan/v/wn/stative",
    "@type": "Node",
    "label": "kelihatan",
    "language": "ms",
    "sense_label": "v, stative",
    "term": "/c/ms/kelihatan"
   },
   "surfaceText": "[[kelihatan]] is a translation of [[embody]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/kelihatan/v/wn/stative/,/c/en/be/v/wn/stative/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/be/v/wn/stative",
    "@type": "Node",
    "label": "be",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, stative",
    "term": "/c/en/be"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/kelihatan/v/wn/stative",
    "@type": "Node",
    "label": "kelihatan",
    "language": "ms",
    "sense_label": "v, stative",
    "term": "/c/ms/kelihatan"
   },
   "surfaceText": "[[kelihatan]] is a translation of [[be]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/kelihatan/v/wn/stative/,/c/en/loom/v/wn/stative/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/loom/v/wn/stative",
    "@type": "Node",
    "label": "loom",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, stative",
    "term": "/c/en/loom"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/kelihatan/v/wn/stative",
    "@type": "Node",
    "label": "kelihatan",
    "language": "ms",
    "sense_label": "v, stative",
    "term": "/c/ms/kelihatan"
   },
   "surfaceText": "[[kelihatan]] is a translation of [[loom]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/kelihatan/v/wn/stative/,/c/en/look/v/wn/stative/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/look/v/wn/stative",
    "@type": "Node",
    "label": "look",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, stative",
    "term": "/c/en/look"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/kelihatan/v/wn/stative",
    "@type": "Node",
    "label": "kelihatan",
    "language": "ms",
    "sense_label": "v, stative",
    "term": "/c/ms/kelihatan"
   },
   "surfaceText": "[[kelihatan]] is a translation of [[look]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/kelihatan/v/wn/stative/,/c/en/equal/v/wn/stative/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/equal/v/wn/stative",
    "@type": "Node",
    "label": "equal",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, stative",
    "term": "/c/en/equal"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/kelihatan/v/wn/stative",
    "@type": "Node",
    "label": "kelihatan",
    "language": "ms",
    "sense_label": "v, stative",
    "term": "/c/ms/kelihatan"
   },
   "surfaceText": "[[kelihatan]] is a translation of [[equal]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/kelihatan/v/wn/stative/,/c/en/exist/v/wn/stative/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/exist/v/wn/stative",
    "@type": "Node",
    "label": "exist",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, stative",
    "term": "/c/en/exist"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/kelihatan/v/wn/stative",
    "@type": "Node",
    "label": "kelihatan",
    "language": "ms",
    "sense_label": "v, stative",
    "term": "/c/ms/kelihatan"
   },
   "surfaceText": "[[kelihatan]] is a translation of [[exist]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/kelihatan/v/wn/stative/,/c/en/cost/v/wn/stative/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/cost/v/wn/stative",
    "@type": "Node",
    "label": "cost",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, stative",
    "term": "/c/en/cost"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/kelihatan/v/wn/stative",
    "@type": "Node",
    "label": "kelihatan",
    "language": "ms",
    "sense_label": "v, stative",
    "term": "/c/ms/kelihatan"
   },
   "surfaceText": "[[kelihatan]] is a translation of [[cost]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/kelihatan/v/wn/stative/,/c/en/wear/v/wn/stative/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/wear/v/wn/stative",
    "@type": "Node",
    "label": "wear",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, stative",
    "term": "/c/en/wear"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/kelihatan/v/wn/stative",
    "@type": "Node",
    "label": "kelihatan",
    "language": "ms",
    "sense_label": "v, stative",
    "term": "/c/ms/kelihatan"
   },
   "surfaceText": "[[kelihatan]] is a translation of [[wear]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/kelihatan/v/wn/stative/,/c/en/front/v/wn/stative/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/front/v/wn/stative",
    "@type": "Node",
    "label": "front",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, stative",
    "term": "/c/en/front"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/kelihatan/v/wn/stative",
    "@type": "Node",
    "label": "kelihatan",
    "language": "ms",
    "sense_label": "v, stative",
    "term": "/c/ms/kelihatan"
   },
   "surfaceText": "[[kelihatan]] is a translation of [[front]]",
   "weight": 2.0
  }
 ]
}