{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/ja/骸/n",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/骸/n/,/c/en/shell/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/en/shell",
    "@type": "Node",
    "label": "shell",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/shell"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/骸/n",
    "@type": "Node",
    "label": "骸",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/ja/骸"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/骸/n/,/c/nl/afval/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/nl/afval",
    "@type": "Node",
    "label": "afval",
    "language": "nl",
    "term": "/c/nl/afval"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/骸/n",
    "@type": "Node",
    "label": "骸",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/ja/骸"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/骸/n/wn/body/,/c/en/cadaver/n/wn/body/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/cadaver/n/wn/body",
    "@type": "Node",
    "label": "cadaver",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, body",
    "term": "/c/en/cadaver"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/骸/n/wn/body",
    "@type": "Node",
    "label": "骸",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n, body",
    "term": "/c/ja/骸"
   },
   "surfaceText": "[[骸]] is a translation of [[cadaver]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/骸/n/,/c/de/leichnam/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/de/leichnam",
    "@type": "Node",
    "label": "leichnam",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/leichnam"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/骸/n",
    "@type": "Node",
    "label": "骸",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/ja/骸"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/骸/n/,/c/de/das_eigene_schneckenhaus/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/de/das_eigene_schneckenhaus",
    "@type": "Node",
    "label": "das eigene schneckenhaus",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/das_eigene_schneckenhaus"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/骸/n",
    "@type": "Node",
    "label": "骸",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/ja/骸"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/骸/n/,/c/de/schale/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/de/schale",
    "@type": "Node",
    "label": "schale",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/schale"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/骸/n",
    "@type": "Node",
    "label": "骸",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/ja/骸"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/骸/n/,/c/de/sterbliche_überreste/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/de/sterbliche_überreste",
    "@type": "Node",
    "label": "sterbliche überreste",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/sterbliche_überreste"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/骸/n",
    "@type": "Node",
    "label": "骸",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/ja/骸"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/骸/n/,/c/en/husk/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/en/husk",
    "@type": "Node",
    "label": "husk",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/husk"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/骸/n",
    "@type": "Node",
    "label": "骸",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/ja/骸"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/骸/n/wn/body/,/c/en/body/n/wn/body/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/body/n/wn/body",
    "@type": "Node",
    "label": "body",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, body",
    "term": "/c/en/body"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/骸/n/wn/body",
    "@type": "Node",
    "label": "骸",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n, body",
    "term": "/c/ja/骸"
   },
   "surfaceText": "[[骸]] is a translation of [[body]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/骸/n/,/c/de/leerer_korpus/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/de/leerer_korpus",
    "@type": "Node",
    "label": "leerer korpus",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/leerer_korpus"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/骸/n",
    "@type": "Node",
    "label": "骸",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/ja/骸"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/骸/n/,/c/nl/peul/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/nl/peul",
    "@type": "Node",
    "label": "peul",
    "language": "nl",
    "term": "/c/nl/peul"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/骸/n",
    "@type": "Node",
    "label": "骸",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/ja/骸"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/骸/n/,/c/fr/coquille/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/fr/coquille",
    "@type": "Node",
    "label": "coquille",
    "language": "fr",
    "term": "/c/fr/coquille"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/骸/n",
    "@type": "Node",
    "label": "骸",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/ja/骸"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/骸/n/,/c/en/pod/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/en/pod",
    "@type": "Node",
    "label": "pod",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/pod"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/骸/n",
    "@type": "Node",
    "label": "骸",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/ja/骸"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/骸/n/,/c/en/corpse/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/en/corpse",
    "@type": "Node",
    "label": "corpse",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/corpse"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/骸/n",
    "@type": "Node",
    "label": "骸",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/ja/骸"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/骸/n/,/c/de/hülle/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/de/hülle",
    "@type": "Node",
    "label": "hülle",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/hülle"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/骸/n",
    "@type": "Node",
    "label": "骸",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/ja/骸"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/骸/n/,/c/nl/afgeworpen_omhulsel/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/nl/afgeworpen_omhulsel",
    "@type": "Node",
    "label": "afgeworpen omhulsel",
    "language": "nl",
    "term": "/c/nl/afgeworpen_omhulsel"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/骸/n",
    "@type": "Node",
    "label": "骸",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/ja/骸"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/骸/n/,/c/de/abgeworfene_haut/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/de/abgeworfene_haut",
    "@type": "Node",
    "label": "abgeworfene haut",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/abgeworfene_haut"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/骸/n",
    "@type": "Node",
    "label": "骸",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/ja/骸"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/骸/n/,/c/nl/exuviën/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/nl/exuviën",
    "@type": "Node",
    "label": "exuviën",
    "language": "nl",
    "term": "/c/nl/exuviën"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/骸/n",
    "@type": "Node",
    "label": "骸",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/ja/骸"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/骸/n/,/c/nl/overblijfsel/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/nl/overblijfsel",
    "@type": "Node",
    "label": "overblijfsel",
    "language": "nl",
    "term": "/c/nl/overblijfsel"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/骸/n",
    "@type": "Node",
    "label": "骸",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/ja/骸"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/骸/n/,/c/nl/residu/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/nl/residu",
    "@type": "Node",
    "label": "residu",
    "language": "nl",
    "term": "/c/nl/residu"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/骸/n",
    "@type": "Node",
    "label": "骸",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/ja/骸"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  }
 ],
 "view": {
  "@id": "/c/ja/骸/n?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/ja/骸/n?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/ja/骸/n?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}