{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/ja/長長/r",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/長長/r/,/c/nl/al_een_hele_tijd/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/nl/al_een_hele_tijd",
    "@type": "Node",
    "label": "al een hele tijd",
    "language": "nl",
    "term": "/c/nl/al_een_hele_tijd"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/長長/r",
    "@type": "Node",
    "label": "長長",
    "language": "ja",
    "sense_label": "r",
    "term": "/c/ja/長長"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/長長/r/,/c/de/auf_die_ganze_länge/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/de/auf_die_ganze_länge",
    "@type": "Node",
    "label": "auf die ganze länge",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/auf_die_ganze_länge"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/長長/r",
    "@type": "Node",
    "label": "長長",
    "language": "ja",
    "sense_label": "r",
    "term": "/c/ja/長長"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/長長/r/,/c/en/long/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/en/long",
    "@type": "Node",
    "label": "long",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/long"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/長長/r",
    "@type": "Node",
    "label": "長長",
    "language": "ja",
    "sense_label": "r",
    "term": "/c/ja/長長"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/長長/r/wn/,/c/en/long/r/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/long/r/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "long",
    "language": "en",
    "sense_label": "r, wn",
    "term": "/c/en/long"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/長長/r/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "長長",
    "language": "ja",
    "sense_label": "r, wn",
    "term": "/c/ja/長長"
   },
   "surfaceText": "[[長長]] is a translation of [[long]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/長長/r/,/c/nl/in_zijn_volle_lengte/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/nl/in_zijn_volle_lengte",
    "@type": "Node",
    "label": "in zijn volle lengte",
    "language": "nl",
    "term": "/c/nl/in_zijn_volle_lengte"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/長長/r",
    "@type": "Node",
    "label": "長長",
    "language": "ja",
    "sense_label": "r",
    "term": "/c/ja/長長"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/長長/r/,/c/en/drawn_out/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/en/drawn_out",
    "@type": "Node",
    "label": "drawn out",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/drawn_out"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/長長/r",
    "@type": "Node",
    "label": "長長",
    "language": "ja",
    "sense_label": "r",
    "term": "/c/ja/長長"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/長長/r/,/c/de/lange_zeit/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/de/lange_zeit",
    "@type": "Node",
    "label": "lange zeit",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/lange_zeit"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/長長/r",
    "@type": "Node",
    "label": "長長",
    "language": "ja",
    "sense_label": "r",
    "term": "/c/ja/長長"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/長長/r/,/c/nl/uitvoerig/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/nl/uitvoerig",
    "@type": "Node",
    "label": "uitvoerig",
    "language": "nl",
    "term": "/c/nl/uitvoerig"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/長長/r",
    "@type": "Node",
    "label": "長長",
    "language": "ja",
    "sense_label": "r",
    "term": "/c/ja/長長"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/長長/r/,/c/nl/uitgestrekt/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/nl/uitgestrekt",
    "@type": "Node",
    "label": "uitgestrekt",
    "language": "nl",
    "term": "/c/nl/uitgestrekt"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/長長/r",
    "@type": "Node",
    "label": "長長",
    "language": "ja",
    "sense_label": "r",
    "term": "/c/ja/長長"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/長長/r/,/c/nl/reeds_lang/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/nl/reeds_lang",
    "@type": "Node",
    "label": "reeds lang",
    "language": "nl",
    "term": "/c/nl/reeds_lang"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/長長/r",
    "@type": "Node",
    "label": "長長",
    "language": "ja",
    "sense_label": "r",
    "term": "/c/ja/長長"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/長長/r/,/c/de/lange/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/de/lange",
    "@type": "Node",
    "label": "lange",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/lange"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/長長/r",
    "@type": "Node",
    "label": "長長",
    "language": "ja",
    "sense_label": "r",
    "term": "/c/ja/長長"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/長長/r/,/c/nl/languit/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/nl/languit",
    "@type": "Node",
    "label": "languit",
    "language": "nl",
    "term": "/c/nl/languit"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/長長/r",
    "@type": "Node",
    "label": "長長",
    "language": "ja",
    "sense_label": "r",
    "term": "/c/ja/長長"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/長長/r/,/c/de/lang/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/de/lang",
    "@type": "Node",
    "label": "lang",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/lang"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/長長/r",
    "@type": "Node",
    "label": "長長",
    "language": "ja",
    "sense_label": "r",
    "term": "/c/ja/長長"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/長長/r/,/c/de/geraume_weile/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/de/geraume_weile",
    "@type": "Node",
    "label": "geraume weile",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/geraume_weile"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/長長/r",
    "@type": "Node",
    "label": "長長",
    "language": "ja",
    "sense_label": "r",
    "term": "/c/ja/長長"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/長長/r/,/c/en/very_long/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/en/very_long",
    "@type": "Node",
    "label": "very long",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/very_long"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/長長/r",
    "@type": "Node",
    "label": "長長",
    "language": "ja",
    "sense_label": "r",
    "term": "/c/ja/長長"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/長長/r/,/c/nl/ellenlang/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/nl/ellenlang",
    "@type": "Node",
    "label": "ellenlang",
    "language": "nl",
    "term": "/c/nl/ellenlang"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/長長/r",
    "@type": "Node",
    "label": "長長",
    "language": "ja",
    "sense_label": "r",
    "term": "/c/ja/長長"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/長長/r/,/c/de/breit/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/de/breit",
    "@type": "Node",
    "label": "breit",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/breit"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/長長/r",
    "@type": "Node",
    "label": "長長",
    "language": "ja",
    "sense_label": "r",
    "term": "/c/ja/長長"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/長長/r/,/c/nl/langdurig/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/nl/langdurig",
    "@type": "Node",
    "label": "langdurig",
    "language": "nl",
    "term": "/c/nl/langdurig"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/長長/r",
    "@type": "Node",
    "label": "長長",
    "language": "ja",
    "sense_label": "r",
    "term": "/c/ja/長長"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/長長/r/wn/,/c/en/at_length/r/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/at_length/r/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "at length",
    "language": "en",
    "sense_label": "r, wn",
    "term": "/c/en/at_length"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/長長/r/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "長長",
    "language": "ja",
    "sense_label": "r, wn",
    "term": "/c/ja/長長"
   },
   "surfaceText": "[[長長]] is a translation of [[at length]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/長長/r/,/c/nl/lang_en_breed/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/nl/lang_en_breed",
    "@type": "Node",
    "label": "lang en breed",
    "language": "nl",
    "term": "/c/nl/lang_en_breed"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/長長/r",
    "@type": "Node",
    "label": "長長",
    "language": "ja",
    "sense_label": "r",
    "term": "/c/ja/長長"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1",
 "view": {
  "@id": "/c/ja/長長/r?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/ja/長長/r?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/ja/長長/r?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}