{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/ja/薬剤",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/ja/坐薬/,/c/ja/薬剤/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/kyoto_yahoo",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/薬剤",
    "@type": "Node",
    "label": "薬剤",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/薬剤"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/activity/kyoto_yahoo",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/kyoto_yahoo"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/坐薬",
    "@type": "Node",
    "label": "坐薬",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/坐薬"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/ja/レボメプロマジン/,/c/ja/薬剤/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/kyoto_yahoo",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/薬剤",
    "@type": "Node",
    "label": "薬剤",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/薬剤"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/activity/kyoto_yahoo",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/kyoto_yahoo"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/レボメプロマジン",
    "@type": "Node",
    "label": "レボメプロマジン",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/レボメプロマジン"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/薬剤/a/,/c/en/drug/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/en/drug",
    "@type": "Node",
    "label": "drug",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/drug"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/薬剤/a",
    "@type": "Node",
    "label": "薬剤",
    "language": "ja",
    "sense_label": "a",
    "term": "/c/ja/薬剤"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/薬剤/a/,/c/nl/poeders_en_andere_medicijnen/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/nl/poeders_en_andere_medicijnen",
    "@type": "Node",
    "label": "poeders en andere medicijnen",
    "language": "nl",
    "term": "/c/nl/poeders_en_andere_medicijnen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/薬剤/a",
    "@type": "Node",
    "label": "薬剤",
    "language": "ja",
    "sense_label": "a",
    "term": "/c/ja/薬剤"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/ja/コデイン/,/c/ja/薬剤/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/kyoto_yahoo",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/薬剤",
    "@type": "Node",
    "label": "薬剤",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/薬剤"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/activity/kyoto_yahoo",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/kyoto_yahoo"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/コデイン",
    "@type": "Node",
    "label": "コデイン",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/コデイン"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/薬剤/a/,/c/de/medizin/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/de/medizin",
    "@type": "Node",
    "label": "medizin",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/medizin"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/薬剤/a",
    "@type": "Node",
    "label": "薬剤",
    "language": "ja",
    "sense_label": "a",
    "term": "/c/ja/薬剤"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/薬剤/a/,/c/nl/pillen/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/nl/pillen",
    "@type": "Node",
    "label": "pillen",
    "language": "nl",
    "term": "/c/nl/pillen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/薬剤/a",
    "@type": "Node",
    "label": "薬剤",
    "language": "ja",
    "sense_label": "a",
    "term": "/c/ja/薬剤"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/薬剤/n/wn/medicine/,/c/en/medicine/n/wn/medicine/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/medicine/n/wn/medicine",
    "@type": "Node",
    "label": "medicine",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, medicine",
    "term": "/c/en/medicine"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/薬剤/n/wn/medicine",
    "@type": "Node",
    "label": "薬剤",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n, medicine",
    "term": "/c/ja/薬剤"
   },
   "surfaceText": "[[薬剤]] is a translation of [[medicine]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/ja/アロプリノール/,/c/ja/薬剤/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/kyoto_yahoo",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/薬剤",
    "@type": "Node",
    "label": "薬剤",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/薬剤"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/activity/kyoto_yahoo",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/kyoto_yahoo"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/アロプリノール",
    "@type": "Node",
    "label": "アロプリノール",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/アロプリノール"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/ja/アリスキレン/,/c/ja/薬剤/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/kyoto_yahoo",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/薬剤",
    "@type": "Node",
    "label": "薬剤",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/薬剤"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/activity/kyoto_yahoo",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/kyoto_yahoo"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/アリスキレン",
    "@type": "Node",
    "label": "アリスキレン",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/アリスキレン"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/ja/抗生物質/,/c/ja/薬剤/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/kyoto_yahoo",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/薬剤",
    "@type": "Node",
    "label": "薬剤",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/薬剤"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/activity/kyoto_yahoo",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/kyoto_yahoo"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/抗生物質",
    "@type": "Node",
    "label": "抗生物質",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/抗生物質"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/ja/エルゴタミン/,/c/ja/薬剤/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/kyoto_yahoo",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/薬剤",
    "@type": "Node",
    "label": "薬剤",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/薬剤"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/activity/kyoto_yahoo",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/kyoto_yahoo"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/エルゴタミン",
    "@type": "Node",
    "label": "エルゴタミン",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/エルゴタミン"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/ja/殺菌剤/,/c/ja/薬剤/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/kyoto_yahoo",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/薬剤",
    "@type": "Node",
    "label": "薬剤",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/薬剤"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/activity/kyoto_yahoo",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/kyoto_yahoo"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/殺菌剤",
    "@type": "Node",
    "label": "殺菌剤",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/殺菌剤"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/ja/消毒薬/,/c/ja/薬剤/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/kyoto_yahoo",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/薬剤",
    "@type": "Node",
    "label": "薬剤",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/薬剤"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/activity/kyoto_yahoo",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/kyoto_yahoo"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/消毒薬",
    "@type": "Node",
    "label": "消毒薬",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/消毒薬"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/ja/バルビタール/,/c/ja/薬剤/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/kyoto_yahoo",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/薬剤",
    "@type": "Node",
    "label": "薬剤",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/薬剤"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/activity/kyoto_yahoo",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/kyoto_yahoo"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/バルビタール",
    "@type": "Node",
    "label": "バルビタール",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/バルビタール"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/ja/化学薬品/,/c/ja/薬剤/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/kyoto_yahoo",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/薬剤",
    "@type": "Node",
    "label": "薬剤",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/薬剤"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/activity/kyoto_yahoo",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/kyoto_yahoo"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/化学薬品",
    "@type": "Node",
    "label": "化学薬品",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/化学薬品"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/薬剤/n/wn/substance/,/c/en/agent/n/wn/substance/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/agent/n/wn/substance",
    "@type": "Node",
    "label": "agent",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, substance",
    "term": "/c/en/agent"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/薬剤/n/wn/substance",
    "@type": "Node",
    "label": "薬剤",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n, substance",
    "term": "/c/ja/薬剤"
   },
   "surfaceText": "[[薬剤]] is a translation of [[agent]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/ja/バクロフェン/,/c/ja/薬剤/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/kyoto_yahoo",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/薬剤",
    "@type": "Node",
    "label": "薬剤",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/薬剤"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/activity/kyoto_yahoo",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/kyoto_yahoo"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/バクロフェン",
    "@type": "Node",
    "label": "バクロフェン",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/バクロフェン"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/ja/レボフロキサシン/,/c/ja/薬剤/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/kyoto_yahoo",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/薬剤",
    "@type": "Node",
    "label": "薬剤",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/薬剤"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/activity/kyoto_yahoo",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/kyoto_yahoo"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/レボフロキサシン",
    "@type": "Node",
    "label": "レボフロキサシン",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/レボフロキサシン"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/ja/カペシタビン/,/c/ja/薬剤/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/kyoto_yahoo",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/薬剤",
    "@type": "Node",
    "label": "薬剤",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/薬剤"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/activity/kyoto_yahoo",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/kyoto_yahoo"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/カペシタビン",
    "@type": "Node",
    "label": "カペシタビン",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/カペシタビン"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  }
 ],
 "view": {
  "@id": "/c/ja/薬剤?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/ja/薬剤?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/ja/薬剤?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}