{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/ja/こたつ",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/ja/冬/,/c/ja/こたつ/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/こたつ",
    "@type": "Node",
    "label": "こたつ",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/こたつ"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_0/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_0"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_1/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_1"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_11/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_11"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_13/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_13"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_16/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_16"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_17/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_17"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_19/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_19"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_2/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_2"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_20/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_20"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_21/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_21"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_26/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_26"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_28/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_28"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_3/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_3"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_31/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_31"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_33/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_33"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_39/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_39"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_47/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_47"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_5/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_5"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_54/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_54"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_55/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_55"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_6/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_6"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_60/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_60"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_62/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_62"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_63/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_63"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_65/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_65"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_66/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_66"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_7/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_7"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_74/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_74"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_78/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_78"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_79/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_79"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_8/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_8"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_84/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_84"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_9/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_9"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_91/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_91"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_96/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_96"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_101493811/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_101493811"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_17018067/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_17018067"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_178673583/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_178673583"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_187002730/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_187002730"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_194761010/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_194761010"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_194875449/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_194875449"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_53569695/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_53569695"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26279/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26279"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username4280/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username4280"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/冬",
    "@type": "Node",
    "label": "冬",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/冬"
   },
   "surfaceText": "[[冬]]から[[こたつ]]を連想することがある.",
   "weight": 2.190890230020665
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/AtLocation/,/c/ja/こたつ/,/c/ja/和室/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/和室",
    "@type": "Node",
    "label": "和室",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/和室"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/AtLocation",
    "@type": "Relation",
    "label": "AtLocation"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_0/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_0"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_13/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_13"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_16/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_16"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_28/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_28"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_53/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_53"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_6/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_6"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_62/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_62"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_7/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_7"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_82/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_82"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_194875449/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_194875449"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_53569695/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_53569695"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_7393142/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_7393142"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26279/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26279"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username3178/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username3178"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/こたつ",
    "@type": "Node",
    "label": "こたつ",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/こたつ"
   },
   "surfaceText": "*[[和室]]に行くと[[こたつ]]を見ることができる.",
   "weight": 1.4000000000000004
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/ja/うたた寝/,/c/ja/こたつ/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/こたつ",
    "@type": "Node",
    "label": "こたつ",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/こたつ"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_0/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_0"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_14/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_14"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_17/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_17"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_19/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_19"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_2/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_2"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_26/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_26"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_28/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_28"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_3/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_3"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_33/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_33"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_4/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_4"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_47/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_47"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_60/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_60"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_62/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_62"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_67/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_67"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_7/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_7"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_74/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_74"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_76/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_76"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_79/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_79"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_175685560/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_175685560"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_178673583/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_178673583"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_187002730/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_187002730"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_194875449/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_194875449"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_195960608/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_195960608"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_53569695/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_53569695"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26279/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26279"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username3068/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username3068"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/うたた寝",
    "@type": "Node",
    "label": "うたた寝",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/うたた寝"
   },
   "surfaceText": "[[うたた寝]]から[[こたつ]]を連想することがある.",
   "weight": 1.3000000000000007
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/ja/こたつ/,/c/ja/暖房/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/暖房",
    "@type": "Node",
    "label": "暖房",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/暖房"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_1/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_1"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_11/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_11"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_14/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_14"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_21/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_21"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_23/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_23"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_3/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_3"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_31/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_31"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_39/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_39"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_47/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_47"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_54/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_54"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_65/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_65"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_71/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_71"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_175685560/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_175685560"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26703/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26703"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26856/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26856"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27057/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27057"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username29204/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username29204"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username29209/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username29209"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username4480/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username4480"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/こたつ",
    "@type": "Node",
    "label": "こたつ",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/こたつ"
   },
   "surfaceText": "[[こたつ]]は[[暖房]]の一種である.",
   "weight": 0.9500000000000002
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/ja/居眠り/,/c/ja/こたつ/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/こたつ",
    "@type": "Node",
    "label": "こたつ",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/こたつ"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_1/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_1"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_17/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_17"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_54/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_54"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_56/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_56"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_62/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_62"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_7/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_7"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_95/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_95"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_104407467/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_104407467"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_175685560/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_175685560"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_53569695/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_53569695"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_83169001/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_83169001"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26279/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26279"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username5222/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username5222"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/居眠り",
    "@type": "Node",
    "label": "居眠り",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/居眠り"
   },
   "surfaceText": "[[居眠り]]から[[こたつ]]を連想することがある.",
   "weight": 0.6499999999999999
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/AtLocation/,/c/ja/こたつ/,/c/ja/家/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/家",
    "@type": "Node",
    "label": "家",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/家"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/AtLocation",
    "@type": "Relation",
    "label": "AtLocation"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_16/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_16"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_17/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_17"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_21/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_21"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_27/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_27"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_5/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_5"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_65/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_65"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_7/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_7"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_74/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_74"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_82/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_82"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_101493811/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_101493811"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_107725812/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_107725812"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26279/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26279"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username4280/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username4280"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/こたつ",
    "@type": "Node",
    "label": "こたつ",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/こたつ"
   },
   "surfaceText": "*[[家]]に行くと[[こたつ]]を見ることができる.",
   "weight": 0.6499999999999999
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/UsedFor/,/c/ja/こたつ/,/c/ja/暖房/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/暖房",
    "@type": "Node",
    "label": "暖房",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/暖房"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/UsedFor",
    "@type": "Relation",
    "label": "UsedFor"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_11/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_11"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_54/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_54"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26492/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26492"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26708/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26708"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26813/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26813"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26955/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26955"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27986/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27986"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username28212/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username28212"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username30404/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username30404"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username34139/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username34139"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username8876/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username8876"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/こたつ",
    "@type": "Node",
    "label": "こたつ",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/こたつ"
   },
   "surfaceText": "[[こたつ]]は[[暖房]]のために使う物である.",
   "weight": 0.5499999999999998
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/ja/眠気/,/c/ja/こたつ/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/こたつ",
    "@type": "Node",
    "label": "こたつ",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/こたつ"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_26/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_26"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_3/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_3"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_33/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_33"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_78/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_78"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_88/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_88"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_175685560/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_175685560"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_178673583/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_178673583"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_194875449/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_194875449"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26279/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26279"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username38207/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username38207"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username5219/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username5219"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/眠気",
    "@type": "Node",
    "label": "眠気",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/眠気"
   },
   "surfaceText": "[[眠気]]から[[こたつ]]を連想することがある.",
   "weight": 0.5499999999999998
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/PartOf/,/c/ja/こたつ/,/c/ja/和室/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/和室",
    "@type": "Node",
    "label": "和室",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/和室"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/PartOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "PartOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_1/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_1"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_23/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_23"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_27/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_27"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_3/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_3"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_31/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_31"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_47/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_47"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_54/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_54"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_71/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_71"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_77/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_77"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27201/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27201"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username3822/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username3822"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/こたつ",
    "@type": "Node",
    "label": "こたつ",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/こたつ"
   },
   "surfaceText": "[[こたつ]]は[[和室]]の一部である.",
   "weight": 0.5499999999999998
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/AtLocation/,/c/ja/こたつ/,/c/ja/座敷/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/座敷",
    "@type": "Node",
    "label": "座敷",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/座敷"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/AtLocation",
    "@type": "Relation",
    "label": "AtLocation"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_0/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_0"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_16/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_16"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_27/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_27"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_82/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_82"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_194875449/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_194875449"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27560/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27560"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username30285/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username30285"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username393/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username393"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/こたつ",
    "@type": "Node",
    "label": "こたつ",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/こたつ"
   },
   "surfaceText": "*[[座敷]]に行くと[[こたつ]]を見ることができる.",
   "weight": 0.3999999999999999
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Causes/,/c/ja/こたつ/,/c/ja/居眠り/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/居眠り",
    "@type": "Node",
    "label": "居眠り",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/居眠り"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Causes",
    "@type": "Relation",
    "label": "Causes"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_95/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_95"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_178673583/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_178673583"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26772/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26772"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username393/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username393"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/こたつ",
    "@type": "Node",
    "label": "こたつ",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/こたつ"
   },
   "surfaceText": "*[[居眠り]]の原因には[[こたつ]]がある.",
   "weight": 0.3999999999999999
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/ja/こたつ/,/c/ja/暖房器具/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/暖房器具",
    "@type": "Node",
    "label": "暖房器具",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/暖房器具"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_13/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_13"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_14/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_14"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_27/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_27"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_28/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_28"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_3/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_3"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_6/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_6"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username6562/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username6562"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/こたつ",
    "@type": "Node",
    "label": "こたつ",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/こたつ"
   },
   "surfaceText": "[[こたつ]]は[[暖房器具]]の一種である.",
   "weight": 0.3500000000000001
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/ja/だるまストーブ/,/c/ja/こたつ/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/こたつ",
    "@type": "Node",
    "label": "こたつ",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/こたつ"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_31/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_31"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_66/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_66"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_74/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_74"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_79/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_79"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_101493811/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_101493811"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26279/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26279"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username4280/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username4280"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/だるまストーブ",
    "@type": "Node",
    "label": "だるまストーブ",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/だるまストーブ"
   },
   "surfaceText": "[[だるまストーブ]]は[[こたつ]]の一種である.",
   "weight": 0.3500000000000001
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/ja/こたつ/,/c/ja/ストーブ/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/ストーブ",
    "@type": "Node",
    "label": "ストーブ",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/ストーブ"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_14/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_14"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_27/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_27"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_47/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_47"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_71/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_71"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_77/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_77"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_175685560/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_175685560"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username4480/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username4480"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/こたつ",
    "@type": "Node",
    "label": "こたつ",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/こたつ"
   },
   "surfaceText": "[[こたつ]]は[[ストーブ]]の一種である.",
   "weight": 0.3500000000000001
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/AtLocation/,/c/ja/寝ている人/,/c/ja/こたつ/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/こたつ",
    "@type": "Node",
    "label": "こたつ",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/こたつ"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/AtLocation",
    "@type": "Relation",
    "label": "AtLocation"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_13/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_13"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_27/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_27"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_28/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_28"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_3/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_3"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_6/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_6"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username30855/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username30855"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username6562/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username6562"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/寝ている人",
    "@type": "Node",
    "label": "寝ている人",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/寝ている人"
   },
   "surfaceText": "[[寝ている人]]は[[こたつ]]にある.",
   "weight": 0.3500000000000001
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/UsedFor/,/c/ja/こたつ/,/c/ja/食べ物を温める/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/食べ物を温める",
    "@type": "Node",
    "label": "食べ物を温める",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/食べ物を温める"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/UsedFor",
    "@type": "Relation",
    "label": "UsedFor"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_31/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_31"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_47/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_47"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_79/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_79"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_101493811/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_101493811"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_17018067/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_17018067"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26279/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26279"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username4280/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username4280"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/こたつ",
    "@type": "Node",
    "label": "こたつ",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/こたつ"
   },
   "surfaceText": "[[こたつ]]はあなたが[[食べ物を温める]]ために使う物である.",
   "weight": 0.3500000000000001
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/ja/ベッド/,/c/ja/こたつ/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/こたつ",
    "@type": "Node",
    "label": "こたつ",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/こたつ"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_12/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_12"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_38/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_38"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username26805/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username26805"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username27859/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username27859"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username28602/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username28602"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username7159/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username7159"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/ベッド",
    "@type": "Node",
    "label": "ベッド",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/ベッド"
   },
   "surfaceText": "[[ベッド]]から[[こたつ]]を連想することがある.",
   "weight": 0.2999999999999998
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/ja/掘りごたつ/,/c/ja/こたつ/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/こたつ",
    "@type": "Node",
    "label": "こたつ",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/こたつ"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_27/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_27"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_28/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_28"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_37/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_37"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_194875449/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_194875449"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_53569695/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_53569695"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username25378/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username25378"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/掘りごたつ",
    "@type": "Node",
    "label": "掘りごたつ",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/掘りごたつ"
   },
   "surfaceText": "[[掘りごたつ]]は[[こたつ]]の一種である.",
   "weight": 0.2999999999999998
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/AtLocation/,/c/ja/布団/,/c/ja/こたつ/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/こたつ",
    "@type": "Node",
    "label": "こたつ",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/こたつ"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/AtLocation",
    "@type": "Relation",
    "label": "AtLocation"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_3/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_3"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_43/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_43"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_50/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_50"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_57/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_57"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username3834/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username3834"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/布団",
    "@type": "Node",
    "label": "布団",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/布団"
   },
   "surfaceText": "*[[こたつ]]に行くと[[布団]]を見ることができる.",
   "weight": 0.25
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/ja/こたつ/,/c/ja/温暖/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/conceptnet/4/ja",
   "end": {
    "@id": "/c/ja/温暖",
    "@type": "Node",
    "label": "温暖",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/温暖"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_4/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_guest_4"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_175685560/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_175685560"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_178673583/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/nadyajp_twitter_178673583"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username29884/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username29884"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/activity/omcs/nadya.jp/,/s/contributor/omcs/username393/]",
     "@type": "Source",
     "activity": "/s/activity/omcs/nadya.jp",
     "contributor": "/s/contributor/omcs/username393"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/こたつ",
    "@type": "Node",
    "label": "こたつ",
    "language": "ja",
    "term": "/c/ja/こたつ"
   },
   "surfaceText": "[[こたつ]]から[[温暖]]を連想することがある.",
   "weight": 0.25
  }
 ],
 "view": {
  "@id": "/c/ja/こたつ?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/ja/こたつ?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/ja/こたつ?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}