{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/fi/valtio",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/valtio/r/wn/,/c/en/governmentally/r/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/governmentally/r/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "governmentally",
    "language": "en",
    "sense_label": "r, wn",
    "term": "/c/en/governmentally"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/valtio/r/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "valtio-",
    "language": "fi",
    "sense_label": "r, wn",
    "term": "/c/fi/valtio"
   },
   "surfaceText": "[[valtio-]] is a translation of [[governmentally]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/valtio/a/wn/,/c/en/governmental/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/governmental/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "governmental",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/governmental"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/valtio/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "valtio-",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/valtio"
   },
   "surfaceText": "[[valtio-]] is a translation of [[governmental]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/valtio/n/wn/location/,/c/en/country/n/wn/location/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/country/n/wn/location",
    "@type": "Node",
    "label": "country",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, location",
    "term": "/c/en/country"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/valtio/n/wn/location",
    "@type": "Node",
    "label": "valtio",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, location",
    "term": "/c/fi/valtio"
   },
   "surfaceText": "[[valtio]] is a translation of [[country]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/valtio/n/wn/group/,/c/en/state/n/wn/group/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/state/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "state",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/en/state"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/valtio/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "valtio",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/fi/valtio"
   },
   "surfaceText": "[[valtio]] is a translation of [[state]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/valtio/n/wn/communication/,/c/en/crown/n/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/crown/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "Crown",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/crown"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/valtio/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "valtio",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/fi/valtio"
   },
   "surfaceText": "[[valtio]] is a translation of [[Crown]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/FormOf/,/c/fi/valtioiden/n/,/c/fi/valtio/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/fi/valtio",
    "@type": "Node",
    "label": "valtio",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/valtio"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/FormOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "FormOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/valtioiden/n",
    "@type": "Node",
    "label": "valtioiden",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/fi/valtioiden"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/DerivedFrom/,/c/fi/oikeusvaltio/,/c/fi/valtio/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/fi/valtio",
    "@type": "Node",
    "label": "valtio",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/valtio"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/DerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "DerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/oikeusvaltio",
    "@type": "Node",
    "label": "oikeusvaltio",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/oikeusvaltio"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/fi/valtiot/n/,/c/fi/valtio/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/fr",
   "end": {
    "@id": "/c/fi/valtio",
    "@type": "Node",
    "label": "valtio",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/valtio"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/fr/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/fr",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/valtiot/n",
    "@type": "Node",
    "label": "valtiot",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/fi/valtiot"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/DerivedFrom/,/c/fi/valtiovalta/,/c/fi/valtio/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/fi/valtio",
    "@type": "Node",
    "label": "valtio",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/valtio"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/DerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "DerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/valtiovalta",
    "@type": "Node",
    "label": "valtiovalta",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/valtiovalta"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/DerivedFrom/,/c/fi/valtiopetos/,/c/fi/valtio/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/fi/valtio",
    "@type": "Node",
    "label": "valtio",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/valtio"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/DerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "DerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/valtiopetos",
    "@type": "Node",
    "label": "valtiopetos",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/valtiopetos"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/DerivedFrom/,/c/fi/liittovaltio/,/c/fi/valtio/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/fi/valtio",
    "@type": "Node",
    "label": "valtio",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/valtio"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/DerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "DerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/liittovaltio",
    "@type": "Node",
    "label": "liittovaltio",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/liittovaltio"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/DerivedFrom/,/c/fi/valtioliitto/,/c/fi/valtio/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/fi/valtio",
    "@type": "Node",
    "label": "valtio",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/valtio"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/DerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "DerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/valtioliitto",
    "@type": "Node",
    "label": "valtioliitto",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/valtioliitto"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/DerivedFrom/,/c/fi/sotilasvaltio/,/c/fi/valtio/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/fi/valtio",
    "@type": "Node",
    "label": "valtio",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/valtio"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/DerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "DerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/sotilasvaltio",
    "@type": "Node",
    "label": "sotilasvaltio",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/sotilasvaltio"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/valtiovalta/n/,/c/fi/valtio/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/fi/valtio",
    "@type": "Node",
    "label": "valtio",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/valtio"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/valtiovalta/n",
    "@type": "Node",
    "label": "valtiovalta",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/fi/valtiovalta"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/gouvernement/n/,/c/fi/valtio/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/fr",
   "end": {
    "@id": "/c/fi/valtio",
    "@type": "Node",
    "label": "valtio",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/valtio"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/fr/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/fr",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/gouvernement/n",
    "@type": "Node",
    "label": "gouvernement",
    "language": "fr",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/fr/gouvernement"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/state/n/,/c/fi/valtio/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/fi/valtio",
    "@type": "Node",
    "label": "valtio",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/valtio"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/state/n",
    "@type": "Node",
    "label": "state",
    "language": "en",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/en/state"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/HasContext/,/c/fi/valtio/n/,/c/fr/politique/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/fr",
   "end": {
    "@id": "/c/fr/politique",
    "@type": "Node",
    "label": "politique",
    "language": "fr",
    "term": "/c/fr/politique"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/HasContext",
    "@type": "Relation",
    "label": "HasContext"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/fr/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/fr",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/valtio/n",
    "@type": "Node",
    "label": "valtio",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/fi/valtio"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/DerivedFrom/,/c/fi/valtionosuus/,/c/fi/valtio/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/fi/valtio",
    "@type": "Node",
    "label": "valtio",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/valtio"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/DerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "DerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/valtionosuus",
    "@type": "Node",
    "label": "valtionosuus",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/valtionosuus"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/DerivedFrom/,/c/fi/kääpiövaltio/,/c/fi/valtio/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/fi/valtio",
    "@type": "Node",
    "label": "valtio",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/valtio"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/DerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "DerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/kääpiövaltio",
    "@type": "Node",
    "label": "kääpiövaltio",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/kääpiövaltio"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/DerivedFrom/,/c/fi/valtiosalaisuus/,/c/fi/valtio/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/fi/valtio",
    "@type": "Node",
    "label": "valtio",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/valtio"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/DerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "DerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/valtiosalaisuus",
    "@type": "Node",
    "label": "valtiosalaisuus",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/valtiosalaisuus"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  }
 ],
 "view": {
  "@id": "/c/fi/valtio?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/fi/valtio?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/fi/valtio?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}