{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/eu/bete",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/bete/v/wn/body/,/c/en/choke/v/wn/body/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/choke/v/wn/body",
    "@type": "Node",
    "label": "choke",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, body",
    "term": "/c/en/choke"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/bete/v/wn/body",
    "@type": "Node",
    "label": "bete",
    "language": "eu",
    "sense_label": "v, body",
    "term": "/c/eu/bete"
   },
   "surfaceText": "[[bete]] is a translation of [[choke]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/bete/v/wn/motion/,/c/en/thrust/v/wn/motion/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/thrust/v/wn/motion",
    "@type": "Node",
    "label": "thrust",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, motion",
    "term": "/c/en/thrust"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/bete/v/wn/motion",
    "@type": "Node",
    "label": "bete",
    "language": "eu",
    "sense_label": "v, motion",
    "term": "/c/eu/bete"
   },
   "surfaceText": "[[bete]] is a translation of [[thrust]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/bete/v/wn/change/,/c/en/fill/v/wn/change/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/fill/v/wn/change",
    "@type": "Node",
    "label": "fill",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, change",
    "term": "/c/en/fill"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/bete/v/wn/change",
    "@type": "Node",
    "label": "bete",
    "language": "eu",
    "sense_label": "v, change",
    "term": "/c/eu/bete"
   },
   "surfaceText": "[[bete]] is a translation of [[fill]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/bete/v/wn/consumption/,/c/en/satiate/v/wn/consumption/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/satiate/v/wn/consumption",
    "@type": "Node",
    "label": "satiate",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, consumption",
    "term": "/c/en/satiate"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/bete/v/wn/consumption",
    "@type": "Node",
    "label": "bete",
    "language": "eu",
    "sense_label": "v, consumption",
    "term": "/c/eu/bete"
   },
   "surfaceText": "[[bete]] is a translation of [[satiate]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/bete/v/wn/change/,/c/en/replenish/v/wn/change/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/replenish/v/wn/change",
    "@type": "Node",
    "label": "replenish",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, change",
    "term": "/c/en/replenish"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/bete/v/wn/change",
    "@type": "Node",
    "label": "bete",
    "language": "eu",
    "sense_label": "v, change",
    "term": "/c/eu/bete"
   },
   "surfaceText": "[[bete]] is a translation of [[replenish]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/bete/v/wn/stative/,/c/en/occupy/v/wn/stative/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/occupy/v/wn/stative",
    "@type": "Node",
    "label": "occupy",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, stative",
    "term": "/c/en/occupy"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/bete/v/wn/stative",
    "@type": "Node",
    "label": "bete",
    "language": "eu",
    "sense_label": "v, stative",
    "term": "/c/eu/bete"
   },
   "surfaceText": "[[bete]] is a translation of [[occupy]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/bete/v/wn/emotion/,/c/en/satisfy/v/wn/emotion/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/satisfy/v/wn/emotion",
    "@type": "Node",
    "label": "satisfy",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, emotion",
    "term": "/c/en/satisfy"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/bete/v/wn/emotion",
    "@type": "Node",
    "label": "bete",
    "language": "eu",
    "sense_label": "v, emotion",
    "term": "/c/eu/bete"
   },
   "surfaceText": "[[bete]] is a translation of [[satisfy]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/bete/v/wn/contact/,/c/en/suffocate/v/wn/contact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/suffocate/v/wn/contact",
    "@type": "Node",
    "label": "suffocate",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, contact",
    "term": "/c/en/suffocate"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/bete/v/wn/contact",
    "@type": "Node",
    "label": "bete",
    "language": "eu",
    "sense_label": "v, contact",
    "term": "/c/eu/bete"
   },
   "surfaceText": "[[bete]] is a translation of [[suffocate]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/bete/n/wn/state/,/c/en/fullness/n/wn/state/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/fullness/n/wn/state",
    "@type": "Node",
    "label": "fullness",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, state",
    "term": "/c/en/fullness"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/bete/n/wn/state",
    "@type": "Node",
    "label": "bete",
    "language": "eu",
    "sense_label": "n, state",
    "term": "/c/eu/bete"
   },
   "surfaceText": "[[bete]] is a translation of [[fullness]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/bete/v/wn/motion/,/c/en/throng/v/wn/motion/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/throng/v/wn/motion",
    "@type": "Node",
    "label": "throng",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, motion",
    "term": "/c/en/throng"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/bete/v/wn/motion",
    "@type": "Node",
    "label": "bete",
    "language": "eu",
    "sense_label": "v, motion",
    "term": "/c/eu/bete"
   },
   "surfaceText": "[[bete]] is a translation of [[throng]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/bete/v/wn/cooking/,/c/en/stuff/v/wn/cooking/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/stuff/v/wn/cooking",
    "@type": "Node",
    "label": "stuff",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, cooking",
    "term": "/c/en/stuff"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/bete/v/wn/cooking",
    "@type": "Node",
    "label": "bete",
    "language": "eu",
    "sense_label": "v, cooking",
    "term": "/c/eu/bete"
   },
   "surfaceText": "[[bete]] is a translation of [[stuff]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/bete/n/wn/artifact/,/c/en/plenum/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/plenum/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "plenum",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/plenum"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/bete/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "bete",
    "language": "eu",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/eu/bete"
   },
   "surfaceText": "[[bete]] is a translation of [[plenum]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/bete/v/wn/creation/,/c/en/perform/v/wn/creation/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/perform/v/wn/creation",
    "@type": "Node",
    "label": "perform",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, creation",
    "term": "/c/en/perform"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/bete/v/wn/creation",
    "@type": "Node",
    "label": "bete",
    "language": "eu",
    "sense_label": "v, creation",
    "term": "/c/eu/bete"
   },
   "surfaceText": "[[bete]] is a translation of [[perform]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/bete/v/wn/change/,/c/en/slack/v/wn/change/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/slack/v/wn/change",
    "@type": "Node",
    "label": "slack",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, change",
    "term": "/c/en/slack"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/bete/v/wn/change",
    "@type": "Node",
    "label": "bete",
    "language": "eu",
    "sense_label": "v, change",
    "term": "/c/eu/bete"
   },
   "surfaceText": "[[bete]] is a translation of [[slack]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/bete/v/wn/consumption/,/c/en/quench/v/wn/consumption/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/quench/v/wn/consumption",
    "@type": "Node",
    "label": "quench",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, consumption",
    "term": "/c/en/quench"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/bete/v/wn/consumption",
    "@type": "Node",
    "label": "bete",
    "language": "eu",
    "sense_label": "v, consumption",
    "term": "/c/eu/bete"
   },
   "surfaceText": "[[bete]] is a translation of [[quench]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/eu/bete/v/,/c/fr/accomplir/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/fr",
   "end": {
    "@id": "/c/fr/accomplir",
    "@type": "Node",
    "label": "accomplir",
    "language": "fr",
    "term": "/c/fr/accomplir"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/fr/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/fr",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/bete/v",
    "@type": "Node",
    "label": "bete",
    "language": "eu",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/eu/bete"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/eu/bete/a/,/c/fr/expiré/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/fr",
   "end": {
    "@id": "/c/fr/expiré",
    "@type": "Node",
    "label": "expiré",
    "language": "fr",
    "term": "/c/fr/expiré"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/fr/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/fr",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/bete/a",
    "@type": "Node",
    "label": "bete",
    "language": "eu",
    "sense_label": "a",
    "term": "/c/eu/bete"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SymbolOf/,/c/mul/🌕/,/c/eu/bete/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/emoji",
   "end": {
    "@id": "/c/eu/bete",
    "@type": "Node",
    "label": "bete",
    "language": "eu",
    "term": "/c/eu/bete"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SymbolOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "SymbolOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/unicode/cldr/32.0.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/unicode/cldr/32.0.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/mul/🌕",
    "@type": "Node",
    "label": "🌕",
    "language": "mul",
    "term": "/c/mul/🌕"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/eu/bete/,/c/fr/radical/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/fr",
   "end": {
    "@id": "/c/fr/radical",
    "@type": "Node",
    "label": "radical",
    "language": "fr",
    "term": "/c/fr/radical"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/fr/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/fr",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/bete",
    "@type": "Node",
    "label": "bete",
    "language": "eu",
    "term": "/c/eu/bete"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/eu/bete/a/,/c/fr/rempli/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/fr",
   "end": {
    "@id": "/c/fr/rempli",
    "@type": "Node",
    "label": "rempli",
    "language": "fr",
    "term": "/c/fr/rempli"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/fr/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/fr",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/bete/a",
    "@type": "Node",
    "label": "bete",
    "language": "eu",
    "sense_label": "a",
    "term": "/c/eu/bete"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1",
 "view": {
  "@id": "/c/eu/bete?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/eu/bete?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/eu/bete?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}