{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/es/registrar",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/es/registrar/v/wn/social/,/c/en/register/v/wn/social/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/register/v/wn/social",
    "@type": "Node",
    "label": "register",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, social",
    "term": "/c/en/register"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/registrar/v/wn/social",
    "@type": "Node",
    "label": "registrar",
    "language": "es",
    "sense_label": "v, social",
    "term": "/c/es/registrar"
   },
   "surfaceText": "[[registrar]] is a translation of [[register]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/es/registrar/v/wn/contact/,/c/en/comb/v/wn/contact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/comb/v/wn/contact",
    "@type": "Node",
    "label": "comb",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, contact",
    "term": "/c/en/comb"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/registrar/v/wn/contact",
    "@type": "Node",
    "label": "registrar",
    "language": "es",
    "sense_label": "v, contact",
    "term": "/c/es/registrar"
   },
   "surfaceText": "[[registrar]] is a translation of [[comb]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/es/registrar/v/wn/communication/,/c/en/read/v/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/read/v/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "read",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, communication",
    "term": "/c/en/read"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/registrar/v/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "registrar",
    "language": "es",
    "sense_label": "v, communication",
    "term": "/c/es/registrar"
   },
   "surfaceText": "[[registrar]] is a translation of [[read]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/es/registrar/v/wn/communication/,/c/en/log/v/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/log/v/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "log",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, communication",
    "term": "/c/en/log"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/registrar/v/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "registrar",
    "language": "es",
    "sense_label": "v, communication",
    "term": "/c/es/registrar"
   },
   "surfaceText": "[[registrar]] is a translation of [[log]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/es/registrar/v/wn/communication/,/c/en/write_down/v/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/write_down/v/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "write down",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, communication",
    "term": "/c/en/write_down"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/registrar/v/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "registrar",
    "language": "es",
    "sense_label": "v, communication",
    "term": "/c/es/registrar"
   },
   "surfaceText": "[[registrar]] is a translation of [[write down]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/es/registrar/v/wn/recording/,/c/en/record/v/wn/recording/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/record/v/wn/recording",
    "@type": "Node",
    "label": "record",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, recording",
    "term": "/c/en/record"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/registrar/v/wn/recording",
    "@type": "Node",
    "label": "registrar",
    "language": "es",
    "sense_label": "v, recording",
    "term": "/c/es/registrar"
   },
   "surfaceText": "[[registrar]] is a translation of [[record]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/es/registrar/v/wn/perception/,/c/en/inspect/v/wn/perception/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/inspect/v/wn/perception",
    "@type": "Node",
    "label": "inspect",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, perception",
    "term": "/c/en/inspect"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/registrar/v/wn/perception",
    "@type": "Node",
    "label": "registrar",
    "language": "es",
    "sense_label": "v, perception",
    "term": "/c/es/registrar"
   },
   "surfaceText": "[[registrar]] is a translation of [[inspect]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/es/registrar/v/wn/cognition/,/c/en/register/v/wn/cognition/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/register/v/wn/cognition",
    "@type": "Node",
    "label": "register",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, cognition",
    "term": "/c/en/register"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/registrar/v/wn/cognition",
    "@type": "Node",
    "label": "registrar",
    "language": "es",
    "sense_label": "v, cognition",
    "term": "/c/es/registrar"
   },
   "surfaceText": "[[registrar]] is a translation of [[register]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/es/registrar/v/wn/contact/,/c/en/search/v/wn/contact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/search/v/wn/contact",
    "@type": "Node",
    "label": "search",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, contact",
    "term": "/c/en/search"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/registrar/v/wn/contact",
    "@type": "Node",
    "label": "registrar",
    "language": "es",
    "sense_label": "v, contact",
    "term": "/c/es/registrar"
   },
   "surfaceText": "[[registrar]] is a translation of [[search]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/es/registrar/v/wn/social/,/c/en/cross_file/v/wn/social/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/cross_file/v/wn/social",
    "@type": "Node",
    "label": "cross-file",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, social",
    "term": "/c/en/cross_file"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/registrar/v/wn/social",
    "@type": "Node",
    "label": "registrar",
    "language": "es",
    "sense_label": "v, social",
    "term": "/c/es/registrar"
   },
   "surfaceText": "[[registrar]] is a translation of [[cross-file]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/es/registrar/v/wn/perception/,/c/en/record/v/wn/perception/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/record/v/wn/perception",
    "@type": "Node",
    "label": "record",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, perception",
    "term": "/c/en/record"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/registrar/v/wn/perception",
    "@type": "Node",
    "label": "registrar",
    "language": "es",
    "sense_label": "v, perception",
    "term": "/c/es/registrar"
   },
   "surfaceText": "[[registrar]] is a translation of [[record]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/es/registrar/v/wn/communication/,/c/en/record/v/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/record/v/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "record",
    "language": "en",
    "sense_label": "v, communication",
    "term": "/c/en/record"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/registrar/v/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "registrar",
    "language": "es",
    "sense_label": "v, communication",
    "term": "/c/es/registrar"
   },
   "surfaceText": "[[registrar]] is a translation of [[record]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/FormOf/,/c/es/registrarme/v/,/c/es/registrar/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/es/registrar",
    "@type": "Node",
    "label": "registrar",
    "language": "es",
    "term": "/c/es/registrar"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/FormOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "FormOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/registrarme/v",
    "@type": "Node",
    "label": "registrarme",
    "language": "es",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/es/registrarme"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/FormOf/,/c/es/registrarais/v/,/c/es/registrar/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/es/registrar",
    "@type": "Node",
    "label": "registrar",
    "language": "es",
    "term": "/c/es/registrar"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/FormOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "FormOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/registrarais/v",
    "@type": "Node",
    "label": "registrarais",
    "language": "es",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/es/registrarais"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/es/registrase/v/,/c/es/registrar/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/fr",
   "end": {
    "@id": "/c/es/registrar",
    "@type": "Node",
    "label": "registrar",
    "language": "es",
    "term": "/c/es/registrar"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/fr/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/fr",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/registrase/v",
    "@type": "Node",
    "label": "registrase",
    "language": "es",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/es/registrase"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/FormOf/,/c/es/registrarle/v/,/c/es/registrar/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/es/registrar",
    "@type": "Node",
    "label": "registrar",
    "language": "es",
    "term": "/c/es/registrar"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/FormOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "FormOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/registrarle/v",
    "@type": "Node",
    "label": "registrarle",
    "language": "es",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/es/registrarle"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/es/registrar/v/,/c/en/inspect/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/inspect",
    "@type": "Node",
    "label": "inspect",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/inspect"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/registrar/v",
    "@type": "Node",
    "label": "registrar",
    "language": "es",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/es/registrar"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/es/registrar/v/,/c/de/registrieren/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/de",
   "end": {
    "@id": "/c/de/registrieren",
    "@type": "Node",
    "label": "registrieren",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/registrieren"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/de/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/de",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/registrar/v",
    "@type": "Node",
    "label": "registrar",
    "language": "es",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/es/registrar"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/de/filzen/v/,/c/es/registrar/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/de",
   "end": {
    "@id": "/c/es/registrar",
    "@type": "Node",
    "label": "registrar",
    "language": "es",
    "term": "/c/es/registrar"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/de/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/de",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/de/filzen/v",
    "@type": "Node",
    "label": "filzen",
    "language": "de",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/de/filzen"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/es/registraras/v/,/c/es/registrar/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/fr",
   "end": {
    "@id": "/c/es/registrar",
    "@type": "Node",
    "label": "registrar",
    "language": "es",
    "term": "/c/es/registrar"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/fr/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/fr",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/registraras/v",
    "@type": "Node",
    "label": "registraras",
    "language": "es",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/es/registraras"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  }
 ],
 "view": {
  "@id": "/c/es/registrar?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/es/registrar?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/es/registrar?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}