{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/serviceman/n/wn/military",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ar/جندي/n/wn/military/,/c/en/serviceman/n/wn/military/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/serviceman/n/wn/military",
    "@type": "Node",
    "label": "serviceman",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, military",
    "term": "/c/en/serviceman"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ar/جندي/n/wn/military",
    "@type": "Node",
    "label": "جُنْدِي",
    "language": "ar",
    "sense_label": "n, military",
    "term": "/c/ar/جندي"
   },
   "surfaceText": "[[جُنْدِي]] is a translation of [[serviceman]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ca/militar/n/wn/military/,/c/en/serviceman/n/wn/military/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/serviceman/n/wn/military",
    "@type": "Node",
    "label": "serviceman",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, military",
    "term": "/c/en/serviceman"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ca/militar/n/wn/military",
    "@type": "Node",
    "label": "militar",
    "language": "ca",
    "sense_label": "n, military",
    "term": "/c/ca/militar"
   },
   "surfaceText": "[[militar]] is a translation of [[serviceman]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/da/soldat/n/wn/military/,/c/en/serviceman/n/wn/military/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/serviceman/n/wn/military",
    "@type": "Node",
    "label": "serviceman",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, military",
    "term": "/c/en/serviceman"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/da/soldat/n/wn/military",
    "@type": "Node",
    "label": "soldat",
    "language": "da",
    "sense_label": "n, military",
    "term": "/c/da/soldat"
   },
   "surfaceText": "[[soldat]] is a translation of [[serviceman]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/air_force_officer/n/wn/person/,/c/en/serviceman/n/wn/military/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/serviceman/n/wn/military",
    "@type": "Node",
    "label": "serviceman",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, military",
    "term": "/c/en/serviceman"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/air_force_officer/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "air force officer",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/air_force_officer"
   },
   "surfaceText": "[[air force officer]] is a type of [[serviceman]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/striper/n/wn/person/,/c/en/serviceman/n/wn/military/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/serviceman/n/wn/military",
    "@type": "Node",
    "label": "serviceman",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, military",
    "term": "/c/en/serviceman"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/striper/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "striper",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/striper"
   },
   "surfaceText": "[[striper]] is a type of [[serviceman]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/militar/n/wn/military/,/c/en/serviceman/n/wn/military/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/serviceman/n/wn/military",
    "@type": "Node",
    "label": "serviceman",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, military",
    "term": "/c/en/serviceman"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/militar/n/wn/military",
    "@type": "Node",
    "label": "militar",
    "language": "eu",
    "sense_label": "n, military",
    "term": "/c/eu/militar"
   },
   "surfaceText": "[[militar]] is a translation of [[serviceman]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/rivimies/n/wn/military/,/c/en/serviceman/n/wn/military/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/serviceman/n/wn/military",
    "@type": "Node",
    "label": "serviceman",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, military",
    "term": "/c/en/serviceman"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/rivimies/n/wn/military",
    "@type": "Node",
    "label": "rivimies",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, military",
    "term": "/c/fi/rivimies"
   },
   "surfaceText": "[[rivimies]] is a translation of [[serviceman]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/th/ทหาร/n/wn/military/,/c/en/serviceman/n/wn/military/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/serviceman/n/wn/military",
    "@type": "Node",
    "label": "serviceman",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, military",
    "term": "/c/en/serviceman"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/th/ทหาร/n/wn/military",
    "@type": "Node",
    "label": "ทหาร",
    "language": "th",
    "sense_label": "n, military",
    "term": "/c/th/ทหาร"
   },
   "surfaceText": "[[ทหาร]] is a translation of [[serviceman]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pl/wojskowy/n/wn/military/,/c/en/serviceman/n/wn/military/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/serviceman/n/wn/military",
    "@type": "Node",
    "label": "serviceman",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, military",
    "term": "/c/en/serviceman"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pl/wojskowy/n/wn/military",
    "@type": "Node",
    "label": "wojskowy",
    "language": "pl",
    "sense_label": "n, military",
    "term": "/c/pl/wojskowy"
   },
   "surfaceText": "[[wojskowy]] is a translation of [[serviceman]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/commando/n/wn/military/,/c/en/serviceman/n/wn/military/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/serviceman/n/wn/military",
    "@type": "Node",
    "label": "serviceman",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, military",
    "term": "/c/en/serviceman"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/commando/n/wn/military",
    "@type": "Node",
    "label": "commando",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, military",
    "term": "/c/en/commando"
   },
   "surfaceText": "[[commando]] is a type of [[serviceman]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/military_personnel/n/wn/military/,/c/en/serviceman/n/wn/military/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/serviceman/n/wn/military",
    "@type": "Node",
    "label": "serviceman",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, military",
    "term": "/c/en/serviceman"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/military_personnel/n/wn/military",
    "@type": "Node",
    "label": "military personnel",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, military",
    "term": "/c/en/military_personnel"
   },
   "surfaceText": "[[military personnel]] is a synonym of [[serviceman]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/th/ทหารชาย/n/wn/military/,/c/en/serviceman/n/wn/military/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/serviceman/n/wn/military",
    "@type": "Node",
    "label": "serviceman",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, military",
    "term": "/c/en/serviceman"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/th/ทหารชาย/n/wn/military",
    "@type": "Node",
    "label": "ทหารชาย",
    "language": "th",
    "sense_label": "n, military",
    "term": "/c/th/ทหารชาย"
   },
   "surfaceText": "[[ทหารชาย]] is a translation of [[serviceman]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/軍人/n/wn/military/,/c/en/serviceman/n/wn/military/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/serviceman/n/wn/military",
    "@type": "Node",
    "label": "serviceman",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, military",
    "term": "/c/en/serviceman"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/軍人/n/wn/military",
    "@type": "Node",
    "label": "軍人",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n, military",
    "term": "/c/ja/軍人"
   },
   "surfaceText": "[[軍人]] is a translation of [[serviceman]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/下士官兵/n/wn/military/,/c/en/serviceman/n/wn/military/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/serviceman/n/wn/military",
    "@type": "Node",
    "label": "serviceman",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, military",
    "term": "/c/en/serviceman"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/下士官兵/n/wn/military",
    "@type": "Node",
    "label": "下士官兵",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n, military",
    "term": "/c/ja/下士官兵"
   },
   "surfaceText": "[[下士官兵]] is a translation of [[serviceman]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/serviceman/n/wn/military/,/c/en/skilled_worker/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/skilled_worker/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "skilled worker",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/skilled_worker"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/serviceman/n/wn/military",
    "@type": "Node",
    "label": "serviceman",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, military",
    "term": "/c/en/serviceman"
   },
   "surfaceText": "[[serviceman]] is a type of [[skilled worker]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/military_officer/n/wn/military/,/c/en/serviceman/n/wn/military/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/serviceman/n/wn/military",
    "@type": "Node",
    "label": "serviceman",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, military",
    "term": "/c/en/serviceman"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/military_officer/n/wn/military",
    "@type": "Node",
    "label": "military officer",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, military",
    "term": "/c/en/military_officer"
   },
   "surfaceText": "[[military officer]] is a type of [[serviceman]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/bluejacket/n/wn/person/,/c/en/serviceman/n/wn/military/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/serviceman/n/wn/military",
    "@type": "Node",
    "label": "serviceman",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, military",
    "term": "/c/en/serviceman"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/bluejacket/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "bluejacket",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/bluejacket"
   },
   "surfaceText": "[[bluejacket]] is a type of [[serviceman]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/HasContext/,/c/en/serviceman/n/wn/military/,/c/en/military/n/wn/group/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/military/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "military",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/en/military"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/HasContext",
    "@type": "Relation",
    "label": "HasContext"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/serviceman/n/wn/military",
    "@type": "Node",
    "label": "serviceman",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, military",
    "term": "/c/en/serviceman"
   },
   "surfaceText": "[[serviceman]] is used in the context of [[military]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/gl/militar/n/wn/military/,/c/en/serviceman/n/wn/military/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/serviceman/n/wn/military",
    "@type": "Node",
    "label": "serviceman",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, military",
    "term": "/c/en/serviceman"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/gl/militar/n/wn/military",
    "@type": "Node",
    "label": "militar",
    "language": "gl",
    "sense_label": "n, military",
    "term": "/c/gl/militar"
   },
   "surfaceText": "[[militar]] is a translation of [[serviceman]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/武人/n/wn/military/,/c/en/serviceman/n/wn/military/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/serviceman/n/wn/military",
    "@type": "Node",
    "label": "serviceman",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, military",
    "term": "/c/en/serviceman"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/武人/n/wn/military",
    "@type": "Node",
    "label": "武人",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n, military",
    "term": "/c/ja/武人"
   },
   "surfaceText": "[[武人]] is a translation of [[serviceman]]",
   "weight": 2.0
  }
 ],
 "view": {
  "@id": "/c/en/serviceman/n/wn/military?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/en/serviceman/n/wn/military?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/en/serviceman/n/wn/military?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}